Skip to Content

Verbinden van de business van de gezondheidszorg met de missie van de gezondheidszorg

Ebook 

Veerkracht tijdens veranderingen in de zorgsector dankzij Infor en AWS

Gezondheidszorg

Infor heeft het traditionele ERP en bedrijfsvoeringsmodel doorontwikkeld naar een operationeel platform voor de gezondheidszorg. Hiermee is de zorgorganisatie in staat om de kwaliteit van dienstverlening over het hele zorgspectrum te verbeteren en de verbinding tussen kliniek en bedrijfsvoering te borgen. Wij willen onze klanten helpen om hoogstaande klinische zorg te bieden vanuit een steeds uitdagender zorglandschap.

Verbeterde gebruikerservaringen voor artsen en ondersteunende diensten

Leveren van functionaliteit en beslissingsondersteuning waardoor de betrokkenheid van werknemers verbeterd en het verloop vermindert.

Afstemming zorgvraag en zorgverlening

Verbeter de productiviteit en kwaliteit van patiëntenzorg door out-of-the-box EPD-integratie en stroomlijning van processen.

Creëren van een patiëntgerichte aanpak

Focus op verbeterde patiënt-ervaring door eenvoudige gebruikersinterfaces en afstemming van procesintegratie en personeelsplanning op patiëntenstromen.

Verbetering operationele effectiviteit

Meer productiviteit dankzij verregaande integratie van de supply chain en de klinische processen en meer inzicht vanuit geïntegreerde kostencalculatie.

Toegevoegde waarde Infor Cloudsuite Healthcare voor zorgbranche

Oplossingen voor uw belangrijkste uitdagingen

Oplossingen voor uw belangrijkste uitdagingen

Verbeterde gebruikerservaringen voor artsen en ondersteunende diensten

Ervaringen van professionals die zich laten doorvertalen naar ervaringen van patiënten

 • Verhoging van het welzijn, door professionals in te zetten op specifieke functies met de juiste kwalificatie-match. Hierdoor ontstaat tevens een hogere mate van gevoel van veiligheid.
 • Verminderen van verloop vanuit sturing op wetenschappelijk onderbouwde indicatoren en voortdurende betrokkenheid vanuit de organisatie.
 • Ondersteuning van uitgebreide planningsfunctionaliteit aangevuld met roulerende roosters en functies voor zelfroostering.
 • Voorkomen van niet-productieve tijd, zoals papierwerk en het zoeken naar de juiste apparatuur.
 • Vanuit medewerkers self-service functies heeft de medewerker toegang tot benodigde informatie en adviezen vanuit het systeem. Trainingen in de vorm e-learning helpen de medewerker de processen optimaal te gebruiken.
Afstemming zorgvraag en zorgverlening

Afstemming zorgvraag en zorgverlening

Verbreden van de efficiëntie van patiëntenzorg

 • Vermindering van uitvaltijd van apparatuur, continuïteit van zorg en verbetering van patiëntervaringen.
 • Gebruik van data-analyses om de voorraad te optimaliseren en voorraadtekorten te voorkomen.
 • Volgsysteem van apparatuur en capaciteitsmanagement, zodat patiënten behandeld worden met juiste apparatuur in de best beschikbare ruimtes.
 • Efficiënte oplossingen voor complexe interoperabiliteitsvraagstukken gerealiseerd op een veilige en schaalbare wijze.
 • Verbeterde zorgverlening door afstemming en coördinatie middels HL7 en FHIR
Creëren van een patiëntgerichte aanpak

Creëren van een patiëntgerichte aanpak

Directe verbetering van de kwaliteit en patiëntervaring via “Connected Health”

 • Patiëntendisplays die patiënten en hun naasten inzicht geven in de zorgverlening.
 • Verbetering van de doorstroming van patiënten en de communicatie tussen zorgteams.
 • Verbetering van patiënt ervaringen door toewijzing van zorg op de zorgvraag.
 • Focus van de verspreiding van infecties door automatische tracering van bewegingen van patiënt, personeel en apparatuur.
 • Efficiënte besteding van zorgkosten leidt tot lagere kosten voor de zorgverzekeraar en de patiënt.
 • Applicatie integratie en informatietechnologie voor introductie van digitale innovatie in zorgverlening, zorgcoördinatie en betrokkenheid van patiënten.
Verbetering operationele efficientie

Verbetering operationele efficientie

Wat u verwacht van traditionele ERP, maar dan door-ontwikkeld voor de gezondheidszorg

 • Lagere kosten en betere resultaten door integratie supply chain en zorgplanning.
 • Integrale kostenverbijzondering gerelateerd aan capaciteit en productie zorgt voor betere en tijdige besluitvorming.
 • Combinatie van klinische en niet-klinische data-analyse zorgt voor concern-brede informatie en sturingsmogelijkheden.
 • Ondersteunen van operationeel management in alle facetten van te leveren zorg.
 • Geautomatiseerde procesondersteuning door middel van workflows, digital assistant en machine learning.

Productiviteit in cijfers

73%

afname van aantal rapportages

23%

Vermindering van interfaces

33%

Afname van aanpassingen in software

ONTWORPEN VOOR UW INDUSTRIE

Gemaakt voor de gezondheidszorg

Infor CloudSuite™ Healthcare

Infor CloudSuite Healthcare is een platform dat is ontwikkeld voor ondersteuning van de operationele processen en integratiebehoeften van zorgorganisaties. Het platform bevat uitgebreide modules met functionaliteit voor financieel beheer, activa beheer, kostenbeheersing en financiële planning. Voor ondersteuning van de supply chain zijn processen voor inkoop, contractmanagement en leveranciersmanagement beschikbaar, aangevuld met OK-integratie en uitgebreide track & trace functionaliteit voor logistieke fijn-distributie.

Met de Cloverleaf integratie suite en Clinical bridge worden de operationele processen afgestemd op zorgprocessen en zorgplanning waarbij benodigde informatie real-time wordt uitgewisseld.

HR processen gericht op talentbeheer en workforce management en capaciteitsmanagement

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR ZORGORGANISATIES:
 • Eén software platform voor operationele processen geleverd vanuit de cloud.
 • Maandelijkse worden innovaties automatisch beschikbaar gesteld.
 • Klaar voor digitale transitie door digitale assistentie en machine learning.
 • Inclusief data-lake voor analyse, rapportage en dashboards.
 • Asset management gericht op continuïteit, kwaliteit en traceerbaarheid.
 • Interoperabiliteit met EPD’s als service beschikbaar.
INBEGREPEN PRODUCTEN
 • Infor CloudSuite Healthcare
 • Infor CloudSuite Financials & Supply Management
 • Infor CloudSuite EAM
 • Cloverleaf integration suite
 • Infor Clinical Bridge

Infor Financials & Supply Management

Infor Financials & Supply Management is een geïntegreerd ERP systeem voor financiën, inkoop en logistiek van zorgorganisaties. De functionaliteit is volledig afgestemd op de zorgprofessional en de processen van zorgorganisaties. Gegevens worden eenmalig worden vastgelegd en daarna real-time uitgewisseld met het EPD en visa versa.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR ZORGORGANISATIES:
 • Gebruiker kan eigen homepages opzetten voor eenvoudig gebruik van de software.
 • Mooie en intuïtieve gebruikersinterface, gericht op de zorgprofessional.
 • Flexibel in te richten workflow functionaliteit, om processen doelmatig en efficiënt op te zetten.
 • Leveranciersportaal voor directe communicatie en afstemming met leveranciers.
 • Klantportalen voor directe informatie-voorziening richting klanten, zorgverzekeraars en patiënten.
 • Concernadministratie, investeringsmanagement en liquiditeitsplanning voor eenduidig financieel beheer.
 • Kostenallocaties op basis van zorgprestaties ten behoeve van nacalculaties.
 • Serienummer registratie en traceerbaarheid tot op patiënt niveau.
 • Geïntegreerde bestelfuncties vanuit het EPD voor consignatie, zichtzendingen en patiënt-gerelateerde behoeftes.
PRODUCTS INCLUDED
 • Infor OS
 • Infor Birst

Infor EAM

Verleng de levensduur van uw bedrijfsmiddelen en verhoog de efficiëntie. Infor EAM is toonaangevende software voor het beheer van uw bedrijfsmiddelen. Met deze oplossing kunt u onderhoudswerkzaamheden digitaliseren en optimaliseren om zo uw efficiëntie naar een hoger niveau te tillen. Deze software is klaar voor de toekomst en afgestemd op de continuïteits-eisen en kwaliteitseisen in de gezondheidszorg. Infor EAM is ontwikkeld voor activa beheer in de meest brede zin van het woord en is in staat om mee te groeien met de steeds hoger wordende standaarden binnen het zorgdomein.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR ZORGORGANISATIES:
 • Maximalisatie van betrouwbaarheid en prestaties van uw assets.
 • Voorspellen van mogelijk uitval en gericht preventief onderhoud.
 • Voldoet aan huidige wet- en regelgevel en milieuvoorschriften.
 • Volledig aanschafdossier beschikbaar vanuit documentmanagement.
 • Volledig inzicht in TCO van uw apparatuur.
 • Traceerbaarheid van uw apparatuur binnen en buiten de organisatie.

Cloverleaf Integration Suite

Infor Cloverleaf® Integration Suite-software verzorgt de uitwisseling van medische informatie binnen de zorgorganisatie en met systemen van externe partners. Met deze informatie-uitwisseling zijn zorgorganisatie beter in staat om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren en operationele processen direct te koppelen aan zorgprocessen. De software stelt zorgorganisaties in staat om complexe interoperabiliteitsproblemen veilig en op grote schaal toe te passen. De nieuwste standaarden worden toegepast zoals HL7® FHIR®.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR ZORGORGANISATIES:
 • Gebruiksvriendelijk, zelfs in complexe integratiescenario's.
 • Bewezen schaalbaarheid en betrouwbaarheid.
 • Biedt een vooraf gebouwde FHIR-oplossing.
 • Bevat een applicatie-interface (API) specifiek voor zorgprocessen.
 • Beschikbaar als cloudoplossing (SAAS).

Infor Clinical Bridge

De Infor® Clinical Bridge is een service van Infor die u als zorgorganisatie in staat stelt om snel verbindingen te leggen tussen uw EPD-system en de Cloudsuite Healthcare.

Het is belangrijk om de kloof te overbruggen tussen klinische- en bedrijfsvoerings-systemen om uw processen en activiteiten efficiënt in te richten en tegelijkertijd flexibel te blijven. Hiermee verhoogt u de productiviteit van uw medewerkers en van uw zorgorganisatie.

Met Infor Clinical Bridge krijgt u bewezen, out-of-the-box adapters beschikbaar voor het aansluiten op de EPD systemen EPIC en Cerner op Cloudsuite Healthcare. Voorbeelden van deze integraties zijn: uitwisseling patiëntgegevens, financiële en facturatie informatie, OK-integratie, specifieke bestellingen voor patiënten, etc.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN VOOR ZORGORGANISATIES:
 • Uitwisseling patiëntinformatie en facturatie.
 • Uitwisseling van informatie met OK-systemen voor bestellingen en planning.
 • Opvolging van processen na het nemen van ad-hoc beslissingen.
 • Registrateren en traceren kostbare hulpmiddelen.
 • Kostenverbijzondering op basis van prestaties.
 • Infor implementeert en beheert de integraties als een service.
 • Bewezen schaalbaarheid en betrouwbaarheid.
Infor OS

Infor OS

Een robuust cloud-platform voor snellere innovatie in het hele ecosysteem van ondernemingen

Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Door op "Verzenden" te klikken, gaat u ermee akkoord dat Infor uw persoonlijke gegevens die u in het bovenstaande formulier hebt ingevuld, verwerkt om met u als onze potentiële of huidige klant te communiceren, zoals beschreven in ons privacybeleid.