Skip to Content
Sweden – July 09, 2021, 09:00 AM

Malin Petersson kommer närmast från SAP där hon haft rollen som VP Strategic Accounts. Malin tillträdde formellt sin nya tjänst den 10 maj.

Malin, som är svenska men bor i Nederländerna sedan 2002, har lång erfarenhet av strategiskt ledarskap och tjänsteförsäljning inom affärssystemområdet i ledande befattningar. Innan SAP bland annat från Intentia/Lawson/Infor.

  • Infor befinner sig i en spännande tid och jag ser verkligen fram emot att få bli en del av den fortsatta resan som Infor gör mot molnet, säger Malin Petersson. Digitaliseringen är utan tvekan en avgörande faktor för företag att lyckas växa och ta marknadsandelar och Infors branschspecifika fokus är anpassat för just det. Det ska bli spännande att hjälpa kunderna att få ut mesta möjliga av sin verksamhet.


Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.