Skip to Content

Infor och CGI ingår ett allianssamarbete i Norden och stärker samarbetet ytterligare kring ledande molnlösningar i Norden

Sweden – August 16, 2021, 09:00 AM

Partnerskapet är en viktig del av Infors tillväxt och satsning i Norden

Stockholm - 16 August 2021 Infor tillkännager idag CGI som strategisk allianspartner. Alliansen med CGI, ett av världens största IT- och affärstjänsteföretag, innebär att Infors branschspecifika molnlösningar och CGI:s lokala tjänsteleveranser får ett ökat fokus på digitalisering och affärsutveckling hos både CGIs etablerade kundföretag samt nya kunder till Infor och CGI i Norden.

CGI är sedan tidigare en etablerad partner till Infor. Tillsammans ökar man nu leveranserna av lösningar i molnet baserade på Infor CloudSuites till företag inom Manufacturing, Equipment, Food & Beverage och Distribution.

  • Vi ser fram emot att kunna ta vårt partnerskap till en ny nivå. Med CGI:s helhetserbjudande, tillsammans med Infors väl beprövade branschlösningar kommer vi att kunna erbjuda våra Infor-kunder bästa möjliga stöd för sina affärsverksamheter, säger Paul Svensson, Infor Alliance Partner, CGI.

CGI kommer nu att investera i ytterligare kapacitet för att förstärka sin Infor CloudSuite-kompetens och i verksamhetsutvecklare med djup kunskap inom Manufacturing, Equipment, Food & Beverage och Distribution. Infor och CGI har genomfört flera lyckade kundprojekt tillsammans, bland annat för Sandvik Materials Technology:

  • För oss innebär partnerskapet att vi på ett tydligt sätt kan dra fördelar av att Infor och CGI gemensamt stöttar oss i användandet av Infors lösningar ur både ett produkt- och ett verksamhetsperspektiv. CGI har också möjlighet att stötta oss ur ett teknikperspektiv både on premises och i kommande projekt att ta oss till molnet”, säger David Nanayakkara, IT Manager M3 Operations, Sandvik Materials Technology.

Partnerskapet innebär att Infor utökar sitt engagemang på den nordiska marknaden genom att ta företagets tillämpningar till Manufacturing, Equipment, Food & Beverage och Distribution i hela regionen.

  • Vi har nu nått en brytpunkt där fler kunder väljer molnet för sina kritiska affärslösningar, säger Malte Ekdahl, Nordenchef på Infor. CGI som allianspartner utgör en viktig del av vår tillväxtstrategi i Norden och tillsammans kan vi maximera vårt erbjudande och hjälpa våra kunder att få den nödvändiga insynen i sin data för att öka prestandan ytterligare.

Om CGI
Founded in 1976, CGI is among the largest independent IT and business consulting services firms in the world. With 77,000 consultants and other professionals across the globe, CGI delivers an end-to-end portfolio of capabilities, from strategic IT and business consulting to systems integration, managed IT and business process services and intellectual property solutions. CGI works with clients through a local relationship model complemented by a global delivery network that helps clients digitally transform their organizations and accelerate results. CGI Fiscal 2020 reported revenue is C$12.16 billion and CGI shares are listed on the TSX (GIB.A) and the NYSE (GIB).


Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.