Skip to Content
Norway – March 02, 2022, 10:00 AM

Ledande teknikföretag standardiserar sina globala processer samtidigt som de bygger en plattform för tillväxt

HELSINGFORS – 2 mars 2022Infor, affärssystembranschens molnföretag, presenterar idag att det ledande finska teknikföretaget Närpes Trä & Metall (NTM) har valt Infor CloudSuite Industrial Enterprise för att skapa enhetlighet och standardisering av sina komplexa drift- och tillverkningsprocesser över hela världen. Lösningen levereras via en multitenant molnlösning via Amazon Web Services (AWS), och implementeras av Infors lokala partner Midport Scandinavia. Starten sker vid NTM:s huvudkontor i Närpes, Finland, och sedan vidare ut på koncernens andra kontor i Ryssland, Sverige, Estland, Tyskland, Storbritannien, Kanada och USA.

  • Vår erfarenhet och expertis inom branschen och vår långa lista med tidigare kunderfarenheter, var nyckeln till vårt val av projekt, kommenterar Jouko Hoikkala, försäljningsdirektör för Midport. Vi arbetade tillsammans med teamen på NTM och Infor och kunde då säkerställa att vi förstod de specifika utmaningar som NTM stod inför och peka på hur Infor CloudSuite Industrial Enterprise kunde möta dessa utmaningar.

NTM utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga lastbilar och samt insamlingsfordon för avfalls- och återvinningsmaterial som tillverkas på beställning för att möta kraven från en varierad kundkrets. NTM insåg att man inte kunde erhålla och upprätthålla optimala nivåer av organisatorisk synlighet, effektivitet och smidighet i hela verksamheten via flera delsystem och silos av information. NTM letade efter en lösning för att skapa gemensamma processer i alla delar av organisationen, med målet att förena och standardisera system för att skapa en plattform för fortsatt tillväxt.

  • Vi har de bästa produkterna, och nu kommer vi att ha de bästa processerna, säger Thomas Aspelin, NTM:s operativa chef. Vi är stolta över vår tekniska kompetens och ville att våra system skulle återspegla detta och kunna hantera mångfalden och komplexiteten i vår verksamhet i varje region. Tillsammans med Infor och Midport är vi övertygade om att vi har valt rätt lösning för att möta de distinkta behoven hos vår växande verksamhet. Vi får den branschspecifika funktionalitet som är avgörande för vår organisation, liksom den flexibilitet som en molnbaserad lösning ger. Vi skapar nu inte bara grunden för en bredare digital transformation i hela koncernen. Vi bygger också en solid plattform för att stödja våra ambitiösa tillväxtplaner, vilket gör att vi kan arbeta som ett företag och sömlöst dela information för att optimera operativ effektivitet och rörlighet i affärerna.

Efter en anbudsprocess där fem olika leverantörer deltog, valde NTM Infor CloudSuite Industrial Enterprise, ett branschledande affärssystem. Lösningens förmåga att hantera komplexa processer och dess branschspecifika funktionalitet skiljer den från konkurrenterna, vilket innebär en verkligt global lösning som kan leverera den nivå av smidighet som NTM behöver. En multitenant molninstallation var också en avgörande faktor i NTM:s beslut, då den säkerställer att verksamheten kan dra nytta av kontinuerliga uppdateringar med minimal administrativ börda för den interna IT-avdelningen och samtidigt möjliggör snabb introduktion av nya företagsenheter.

  • Allt fler företag inser vikten av branschspecifik funktionalitet när det kommer till affärssystemen, samt den avgörande roll som digitaliseringen måste spela för att underbygga framtida tillväxt, säger Malte Ekedahl, SVP och General Manager på Infor Norden & Baltikum. NTM:s investering i Infor CloudSuite är det perfekta exemplet på detta, och hjälper gruppen att förenkla och effektivisera verksamheten på ett säkert sätt i vetskapen om att dess system inte bromsar dess verkliga tillväxtpotential.

# # #

Om NTM

NTM grundades 1950 av Lennart Nordin och har idag runt 650 medarbetare. Det är ett ingenjörsföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och underhåller transportutrustning för tunga lastbilar och sop- och återvinningsmaterial. Genom att anta ett målinriktat synsätt på produktutveckling och kvalitet har NTM-koncernen utvecklats till en av de största aktörerna i Norden. NTM:s marknadsräckvidd sträcker sig dock utanför de nordiska länderna, och företaget har en närvaro i Storbritannien, Ryssland, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Polen, Kroatien, de baltiska staterna, Kanada och USA. Koncernens moderbolag är baserat i Närpes på den finska västkusten och har dotterbolag i Sverige, Estland, Storbritannien, Ryssland, Tyskland, Polen, Kanada och USA.

Om Midport

Midport Scandinavia är en affärsfokuserad leverantör av affärssystem och relaterade affärstillämpningar på den nordiska marknaden. Målet är att göra komplexa saker hanterbara och lätta att förstå. Midport är ett privatägt företag som grundades 2003 och finns idag i Sverige, Finland och Norge. Midport är en allians- och guldpartner till Infor och har mer än 50 kompetenta konsulter som är specialister inom diskret tillverkning, projektindustri (maskiner och utrustning), högteknologi och underhåll, reparation och översyn (MRO).Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.