Skip to Content

Nucleus Research nämner Infor som ledare inom Workforce Management i sin senaste analys

Sweden – April 28, 2021, 09:00 AM

Infor, affärssystembranschens molnföretag, presenterar idag att Infor Workforce Management (WFM) har utnämnts som en ledare i Nucleus Researchs senaste Technology Value Matrix för WFM. Nucleus Research placerar leverantörer i ledarkategorin som uppvisar "styrka inom nischområden och kapacitet, särskilt kring schemaläggning och medarbetarupplevelse".

  • Det senaste året har visat oss vikten av synlighet i hela kedjan när global arbetskraft ska knytas samman. Oavsett var en medarbetare arbetar fysiskt, måste användarna kunna upprätthålla och till och med öka sin produktivitet för att hantera en föränderlig affärsmiljö, säger Malte Ekdahl, Infors sverigechef. Vi är stolta över detta erkännande från Nucleus Research och vi lagt mycket tid på att lyssna på våra kunder och investerat för att skapa WFM-lösningar med branschspecificitet. Vi vill leverera de verktyg som våra kunder behöver för att lösa även de mest skiftande problem för sin personal.

Om Infor Workforce Management (WFM)

Med smart mobilitet är Infor Workforce Management (WFM) en skalbar, branschspecifik lösning som är utformad för att ge människor möjlighet att vara produktiva och engagerade. Infor WFM hjälper företag att ta itu med relevanta aspekter av deras personalhantering, som till exempel tid- och närvaroredovisning och efterfrågestyrt personalplaneringsverktyg för att kunna skapa strategisk förbättring av sin arbetskraftsplanering, genomförande och analys.
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.