Skip to Content

Polttimo Group siktar på att skörda affärsdata med Infor

Sweden – June 21, 2021, 09:00 AM

Helsingfors, Finland - 23 juni 2021 - Infor, affärssystembranschens molnföretag, meddelade idag att det finska spannmåls-, malt- och livsmedelsindustriföretaget Polttimo valt att införa Infor CloudSuite Food & Beverage i fem europeiska länder. Lösningen kommer köras som en multitenant molnlösning via Amazon Web Services (AWS) i Finland, Sverige, Danmark, Polen och Litauen. Lösningen hjälper till att harmonisera teknik och arbetssätt i koncernen, vilket leder till bättre spårbarhet och operativ transparens. Förenkling av processer kommer att förbättra kvalitetskontroller och uppföljning, som i slutändan avser att öka effektiviteten i driften av verksamheten och optimera verksamheten.

Mer om Infor CloudSuite Food & Beverage.

Efter en grundlig genomgång av marknaden valdes Infor CloudSuite Food & Beverage, och ett av nyckelkriterierna var Infors expertis inom området och lösningens branschspecifika funktionalitet. Tillämpningen kommer att ersätta flera befintliga affärssystem och innebära en fördelaktig standardisering inom hela Polttimo-gruppen.

  • Det är ett bevis på kompetensen och samarbetet mellan Infor och Polttimo att vi har kunnat implementera en gemensam affärssystemplattform, trots några verkligt utmanande förhållanden, säger Teemu Pohjola, ekonomichef, Polttimo Group. Vi har slutfört mer än 80 procent av diftsättningen på distans och vi ser fram emot att utnyttja fördelarna med den nya affärssystemet.

Polttimo beslutade att välja en multitenant SaaS-lösning på grund av en lägre totalkostnad och förmågan att omedelbart kunna ta del av ny funktionalitet som Infor regelbundet adderar. Lösningen är också alltid uppdaterad med den senaste versionen, vilket minimerar behov av större uppgraderingar.

Polttimo förväntar sig en ökad transparens och uppföljning av viktiga mätdata, förbättrad driftssäkerhet, ökad effektivitet och intern samverkan genom förbättrade kvalitetskontroller och en grund för utvecklingen mot en integrerad affärsplanering.

  • Vi fortsätter att hjälpa ett växande antal ledande nordiska företag eftersom de tar betydande initiativ för att öka sin konkurrenskraft, säger Malte Ekedahl, Infors Nordenchef. Satsningen som Polttimo gör är ytterligare ett stöd för att våra molnspecifika strategier kan hjälpa till att leverera bästa praxis till företag som önskar en transformation.


Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.