Skip to Content
Sweden – January 30, 2023, 00:00 AM

STOCKHOLM – den 30 januari 2023 – Infor ®, världens ledande leverantör av branschspecifika, molnbaserade lösningar för automatisering och effektivisering av affärsprocesser meddelar att Scandi Standard valt Infor CloudSuite Food & Beverage för att standardisera kärnprocesser såsom inköp, förädling, logistik och ekonomi. Det är en molnbaserad multitenant lösning som drivs av Amazon Web Services (AWS).

Scandi Standard är en ledande tillverkare av kylda, frysta och färdiga kycklingprodukter i Norden och på Irland, och säljer även ägg i Norge. Scandi Standard värnar om högsta standard för kvalitet, innovation och hållbarhet i sin produktion. Bolaget har verksamhet i fem länder och försäljning i över 40 genom dotterbolag som Danpo , Den Stolte Hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana.

Scandi Standards befintliga affärssystem saknade den branschanpassning som behövdes för att garantera att ERP-lösningen skulle kunna stödja alla kärnprocesser inom koncernen på ett harmoniserat sätt och bidra till att öka förmågan och förändringstakten i verksamheten ytterligare. Med en standardiserad plattform ser Scandi Standard också en möjlighet att snabbare introducera nya teknologier i koncernen och framtidssäkra dess utveckling.

”Vår värdekedja ser väldigt lika ut på samtliga marknader vi verkar på, vilket gör att vi i Infors branschanpassade lösning ser en stor potential i att, så långt som möjligt, standardisera våra processer”, säger Göran Matz, Scandi Standards koncernövergripande CIO.

”Övergången till ett nytt affärssystem är en del av en förändringsprocess. Ett branschspecifikt molnbaserat system underlättar införandet samtidigt som vi får support med uppdateringar och etablerad praxis för just livsmedelsindustrin.”

Efter en upphandlingsprocess valde gruppen Infor CloudSuite Food & Beverage. En multitenant lösning i molnet var en avgörande faktor i Scandi Standards beslut. Den gör att verksamheten kontinuerligt kan dra nytta av uppdateringar och samtidigt minimera den administrativa bördan för det interna IT-teamet.

"För kärnprocesser som inköp, logistik och ekonomi finns det egentligen ingen anledning för oss att göra något annorlunda än vad andra företag i vår bransch gör. Det är snarare något vi med fördel ser kan harmoniseras inom koncernen," säger Matz vidare.

"Infor ger oss den enhetlighet vi sökte med en leverantör av ett ekosystem och en framtidssäker produkt."

Om Scandi Standard
Scandi Standard är den ledande tillverkaren av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Företaget producerar, marknadsför och säljer färdiga, kylda och frysta produkter via verksamheter i fem länder och försäljning i dryg 40 länder via dotterbolag såsom Danpo, Den Stolte Hane, Kronfågel, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge producerar och säljer man även ägg. Scandi Standard har cirka 3000 anställda och en omsättning på över 10 miljarder kronor per år. För mer information, besök www.scandistandard.com .

Om Infor
Infor är en global ledare inom molnbaserade och branschspecifika affärsprogram och utvecklar helhetslösningar för sina fokusbranscher. Infors affärskritiska företagsapplikationer och tjänster är designade för att leverera hållbara driftsfördelar, garantera säkerhet och snabba upp tiden till värdeskapande. Över 60 000 organisationer i drygt 175 länder litar på Infors 17 000 anställda som hjälper dem att uppnå sina affärsmål. Vi är ett Koch-företag och vår finansiella styrka, ägarstruktur och långsiktighet främjar varaktiga, ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra kunder. Besök www.infor.com .

Ta reda på mer om Infor CloudSuite Food & Beverage: https://www.infor.com/products/cloudsuite-food-and-beverage

Mediakontakt

Richard Moore
Infor PR Manager, EMEA
+447976111243
Richard.Moore@infor.com

Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.