Skip to Content

CloudSuite™ WMS

Utsågs i Gartner Magic Quadrant till en ledare i kategorin Warehouse Management Systems 2021

Avancerad lagerhantering

När snabbhet och precision är avgörande för att få nöjda kunder måste företag kunna lita på att deras lager kan hålla leveranskedjan i rörelse. Infor CloudSuite™ WMS erbjuder en helt ny nivå av insyn vad gäller lager, orderhantering, utrustning och personal, vilket ger organisationer möjlighet att förbättra sina servicenivåer och leveranstider.

Med CloudSuite WMS kan företag hantera verksamheten på sina distributionscenter på ett heltäckande sätt. Lösningen kombinerar lageruppfyllning med inbyggd personalhantering och tredimensionell visuell analys för att förenkla och effektivisera verksamheten. CloudSuite WMS kan konfigureras och är intuitiv att använda. Programmet har förberetts för nästa generations, teknologistödda, globala lagerhantering.

Huvudpunkter

 • Helhetsbild över flera lagerlokaler
 • Branschspecifika funktioner
 • Finns på 14 olika språk
 • Kan implementeras lokalt eller i molnet
 • Många konfigurationsmöjligheter
 • Modern UX

Mer exakt och produktiv orderhantering

Infor WMS har skapats för global implementering med 14 olika språk och har använts i nästan 60 länder. Programmet kombinerar grundläggande och avancerade WMS-funktioner, arbetsstyrning och stöder orderfyllnad för både B2B och B2C för att garantera en mer exakt, produktiv och flexibel orderhantering.

99,9 %

korrekt lager på enskild behållarnivå hos en ledande partihandlare

30 %

ökad produktivitet hos en stor nordamerikansk förpackningstillverkare

Över 200 000

hanterade beställningar dagligen hos ett e-handelsföretag med en omsättning på 4 miljarder USD

Vi valde [CloudSuite WMS] på grund av den starka arkitekturen, förmågan att hantera drift med flera kanaler och för att vi kan garantera underhåll och utveckling av produkten ... Vi har löst två besvärliga problem, effektivitet vid plockning och effektivitet vid hantering av ett stort antal lagerhållningsenheter.

Zong Qi Yuan
Chef för Chengdu Warehouse, Xinhua Winshare Publishing & Media Co. Ltd.

En enad WMS skapad för bättre resultat

Infor CloudSuite WMS kombinerar funktioner för lagerhantering och orderfyllnad i en enhetlig applikation för att minska komplexiteten och stödja förbättrad operativ körning. Med en gemensam datamodell, användarupplevelse och arbetsflöde förbättras genomflödet och lagerhanteringen samt ger en perfekt orderhantering.

Avancerade lagerprocesser

 • RF för intag och plockning
 • Direktutleverans och konfigurerbar artikelinförsel
 • Röstaktiverad plockning/förpackning

Tredimensionell vy av lager

 • Visuell bevakning och hantering av arbetsflöden
 • Visuell insyn i flaskhalsar och användning av tillgångar
 • Dynamisk hantering av arbetsuppgifter och lagerhållning

Arbetskraft

 • Inbyggda funktioner
 • Bevakning och hantering av personal i realtid
 • Personaltilldelning för mervärdestjänster

Konfigureringsmöjligheter och användbarhet

 • Stöd för branschspecifika processer
 • Utformad för stöd på alla komplexitetsnivåer
 • UX anpassad för produktivitet

Infor CloudSuite WMS kan vara något för dig om du använder:

 • Infor LN
 • Infor M3
 • Infor Distribution SX.e
 • CloudSuite™ Industrial
 • Infor Nexus
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.