Skip to Content

Framtiden för BI är nätverksbaserad, En cloudbaserad ochuppkopplad modell för Business Intelligence och Business Analytics

eBook

Framtiden för BI är nätverksbaserad, En cloudbaserad ochuppkopplad modell för Business Intelligence och Business Analytics

Nätverksbaserad BI är en banbrytande dataanalysmetod som kopplar samman hela er organisation, eftersom alla får tillgång till och kan bygga vidare på de delade analysunderlagen. Detta eliminerar risken för ”analyssilos” en gång för alla, och ger varje medarbetare möjlighet att själv använda BI-verktygen och dra nytta av hela organisationens gemensamma kunskap.

Please complete the form below

Fields with * are required.

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.

Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.