Skip to Content

Driva fram förändringar i finans- och försäkringsbranschen, Fem grundläggande krav som varje finansdirektör bör känna till

Executive-Briefs

Driva fram förändringar i finans- och försäkringsbranschen, Fem grundläggande krav som varje finansdirektör bör känna till

Driva fram förändringar i finanstjänst- och försäkringsbranschen Fem saker som varje CFO bör känna till Finans- och försäkringsorganisationer verkar i en tidsålder med extrema förändringar och levererar tjänster i en miljö där målstolparna ständigt förflyttas. Finansdirektörer i dessa branscher måste hantera allt från tillväxt och tillhörande omorganisationer, avvecklingar och förvärv till att hantera nya marknader, bokföringsregler och efterlevnaden av lagar – oavsett om den globala ekonomin befinner sig i återhämtning eller nedgång.

Th Driving change in the financial services and insurance industries Perspectives Swedish 457px
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.