Skip to Content

Reynolds Catering ökar effektiviteten med Infor M3

Case Study

Reynolds Catering ökar effektiviteten med Infor M3

Reynolds valde Infor M3 eftersom systemet erbjuder den funktionalitet som krävs för att hantera komplexiteten hos livsmedelsdistributionen och utmaningarna i samband med den korta hållbarheten av kylvaror. "Med Infor M3 i kärnan av vår verksamhet är vi numera fast beslutna om att se till att vi leder branschen när det gäller kundservice och utvecklande av nya erjudanden.”

Th Reynolds Catering Supplies Ltd Case Study Infor M3 Food and Beverage EMEA Swedish 457px
Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.