Skip to Content

Därför sprids snabbt acceptansen av molnbaserad teknik och applikationer

White Paper

Därför sprids snabbt acceptansen av molnbaserad teknik och applikationer


Accelerationen av övergången till molnteknik inom finansiella tjänster Därför sprids snabbt acceptansen av molnbaserad teknik och applikationer Allt eftersom teknisk innovation förbinder samman fler människor på fler platser, har redan konkurrerande globala marknader börjat hettas upp. Som ett resultat av detta har allt fler finansiella tjänsteföretag börjat ändra på hur de bedriver affärer och levererar värde. I den nuvarande extremt konkurrentutsatta affärsmiljön räcker det inte endast med att automatisera affärsprocesserna för att öka produktiviteten. För att lyckas måste institutioner skilja sig från konkurrenterna och därmed bli ännu mer effektiva genom digital transformation. Som svar omfamnar ny teknik som t.ex. molnbaserat, industrilandskapet och demostrerar kraften av en betydelsefull påverkan. När molnleverantörer visar sin förmåga att leva upp till moderna säkerhetskrav, har ledande finansiella tjänsteorganisationer snabbt och ivrigt börjat förlita sig på molnteknik inför den kommande digitala transformationen

Th The acceleration of cloud adoption in financial services Perspectives Swedish 457px 1

Please complete the form below

Fields with * are required.

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.

Let’s Connect

Contact us and we'll have a Business Development Representative contact you within 24 business hours

By clicking “Submit” you agree that Infor will process your personal data provided in the above form for communicating with you as our potential or actual customer or a client as described in our Privacy Policy.