Skip to Content

CloudSuite™ EAM

Lider Magicznego Kwadratu Gartnera 2019 w zakresie oprogramowania do zarządzania zasobami firmy

Przedłuż żywotność zasobów i zwiększ wydajność

CloudSuite™ EAM to najlepsze w klasie oprogramowanie do zarządzania zasobami, które pomaga w cyfryzacji i optymalizacji operacji konserwacyjnych oraz osiągnięciu nowego poziomu wydajności. To nowoczesne rozwiązanie z wersjami branżowymi pozwoli stawić czoło wyzwaniom każdego sektora. W przeciwieństwie do rozwiązań niszowych, które po prostu nie mogą się rozwijać ze wzrostem firmy, i programów ERP, które wymagają intensywnej personalizacji, CloudSuite EAM to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie do zarządzania zasobami, które jest gotowe do skalowania i przekształceń wraz ze zmianami i rozwojem organizacji.

Najważniejsze informacje

 • Maksymalizacja niezawodności i wydajności zasobów
 • Przewidywanie awarii sprzętu i prowadzenie konserwacji zapobiegawczej
 • Zgodność z surowymi przepisami prawnymi i środowiskowymi
 • Sprawniejsze zakupy i zamówienia
 • Śledzenie kosztów pracy i ograniczanie przestojów

Maksymalizacja produktywności obsługi

Czas to pieniądz. Zwiększenie wydajności pracowników i procesów obsługi to najlepszy sposób na to, by przekształcić konserwację z centrum kosztów na przewagę konkurencyjną. CloudSuite EAM automatyzuje monitorowanie stanu zasobów, wprowadzając innowacyjne obiegi zadań, zarządzanie alertami, AI, mobilność, analitykę, IoT i wykorzystanie dronów. CloudSuite EAM konsoliduje wszystkie dane zasobów w jedno, zintegrowane repozytorium, co pozwala zwiększyć produktywność — i zyskowność.

55

minut oszczędzanych codziennie po przeliczeniu na technika w First Transit

12-krotnie

szybsze wysyłanie pracowników serwisowych w CERN

25%

redukcji zapasów w Ring Container wskutek zastąpienia 18 baz danych

Wielki Zderzacz Hadronów to największe, najbardziej złożone urządzenie zbudowane w historii ludzkości. CloudSuite EAM pozwala nam na zarządzanie materiałami i zasobami, które są wprowadzane do działalności i produkcji, oraz obsługą. Możemy to osiągnąć bez modyfikacji oprogramowania i z podstawową konfiguracją wsparcia.

David Widegren
dyrektor wsparcia procesów inżynieryjnych, CERN

Optymalizacja operacji konserwacyjnych dla osiągnięcia nowego poziomu wydajności.

Pakiet CloudSuite EAM ma różne wersje branżowe — zaprojektowaliśmy go dla produkcji, energetyki, opieki zdrowotnej, sektora publicznego i innych. CloudSuite EAM obsługuje specjalistyczne wymogi w zakresie zarządzania zasobami i pracą, materiałami i zaopatrzeniem, budżetem i inspekcją oraz projektami i bezpieczeństwem.

Zintegrowana analityka

 • Skupienie uwagi na krytycznych zasobach
 • Wydajne priorytety dla działań obsługowych

Aplikacje mobilne

 • Wygodna łączność z CloudSuite EAM bez zewnętrznych aplikacji
 • Uniknij przestojów i przeszkód w produkcji i wydajności; bez koniecznej synchronizacji

Zarządzanie niezgodnością

 • Identyfikacja poziomu krytyczności, priorytetu i ryzyka
 • Skupienie na najbardziej krytycznych zasobach

Warto rozważyć skorzystanie z CloudSuite EAM, jeśli w firmie obecnie są używane następujące produkty:

 • CloudSuite Financials
 • Infor LN
 • Infor CloudSuite Industrial (SyteLine)
 • Infor MP2
 • Infor Spear
Z myślą o firmach

Powiązane produkty do zarządzania środkami trwałymi przedsiębiorstwa

Infor CloudSuite Facilities Management to bezpieczny zestaw sprawdzonych rozwiązań, który zawiera bazowy system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa połączony z aplikacją do współpracy i integracji. To wdrażane w chmurze narzędzie zostało zaprojektowane dla menedżerów obiektów, dostawców usług oraz właścicieli wszelkich budynków — publicznych, komercyjnych, przemysłowych, biurowych i mieszkalnych.

Najważniejsze informacje:
 • Śledzenie, lokalizacja i analiza fizycznych zasobów
 • Zarządzanie zleceniami roboczymi na konserwację prewencyjną i planowanie
 • Zachowanie zapisów w zgodzie z umowami o poziom usług, przepisami prawa pracy i wymaganiami księgowymi
 • Wykorzystanie wbudowanych funkcji CAD do lokalizacji zasobów, wyświetlenia powiązanych danych i realizacji zapytań graficznych w celu oceny danych zasobu oraz warunków zlecenia pracy

Infor EAM MP2 to sprawdzona, prosta w obsłudze aplikacja, która pomaga małym i średnim firmom (MŚP) skutecznie zarządzać procesami obsługi, wspólnymi obiegami zadań, raportami i analityką, magazynami, informacjami finansowymi i budżetowymi, logistyką oraz handlem elektronicznym. Organizacje o ograniczonej liczbie pracowników IT i serwisantów polowych polegają na korporacyjnych systemach zarządzania zasobami klasy klient/serwer, które są mobilne, szybkie we wdrożeniu i proste w obsłudze.

Najważniejsze informacje:
 • Lokalizacja zasobów 24/7
 • Zarządzanie sprzętem i pracą
 • Planowanie konserwacji prewencyjnej
 • Żądanie i kupowanie części
 • Przewidywanie momentu awarii sprzętu
Połączmy się

Wkrótce się skontaktujemy

Infor ceni Twoją prywatność.