Skip to Content

Infor avyttrar sin EAM-verksamhet till Hexagon och inleder samtidigt strategiskt samarbete

Sweden – juli 06, 2021, 05:00 FM

STOCKHOLM - 6 juli - Infor, affärssystembranschens molnföretag, meddelade idag att man har ingått ett avtal om att sälja sin globala EAM-verksamhet (Enterprise Asset Management) till Hexagon AB (Nasdaq Stockholm: HEXA B), världsledande inom lösningar för digital verklighet genom kombinationen av sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Affären är värd cirka 2,75 miljarder USD i en kombination av kontanter och aktier. Samtidigt skapar man ett strategiskt samarbete för att bättre kunna betjäna gemensamma kunder. Verksamheterna förblir separata tills transaktionen är slutförd, med förbehåll för godkännande från myndigheterna.

Dessutom skapar Infor och Koch Equity Development, båda dotterbolag till Koch Industries, strategiska relationer med Hexagon. Koch kommer också att få ägarandel i Hexagon. Hexagons huvudägare, MSAB, avser att föreslå Brett Watson, ordförande i Koch Equity Development, att nomineras som ny medlem i Hexagons styrelse när affären är genomförd.

Eftersom EAM-marknaden utvecklats från traditionell tillgångsförvaltning mot Asset Performance Management (APM), kräver kunderna också bredare lösningar för att hantera tillgångens hela livscykel - från design / byggfas till drift.

Avyttringen och den strategiska relationen positionerar Infor för att:

  • kunna kombinera sin branschledande EAM-teknik med Hexagons lösningar för digital verklighet - inklusive sensorer, mjukvara och autonoma teknologier. Sammantaget innebär det ett bättre resultat för kunderna, och
  • ytterligare fokusera på sin strategi att leverera branschspecifika sviter för affärssystem (CloudSuites), som ger kunderna en fortsatt operativ fördel att upprätthålla ett långsiktigt perspektiv på marknaden.

Dessutom är flera Koch-företag redan uppskattade användare av Infors EAM-lösning och Hexagons lösningar för företagsövergripande projekt och ekosystem för industrianläggningar. För att skapa ytterligare mervärden för Koch-företagens anläggningar under hela dess livscykel - från design till daglig drift - har Koch och Hexagon undertecknat ett samförståndsavtal för att ytterligare utöka användningen av Infor EAM och Hexagons lösningar.

  • Alla vinner på detta, såväl Infor som Hexagon och våra kunder och medarbetare, säger Kevin Samuelson, vd för Infor. Det gör det möjligt för Infor att ytterligare stärka möjligheterna att tillhandahålla innovativa, branschspecifika lösningar som hjälper till att hantera våra kunders största affärsutmaningar. Samtidigt som vi får möjligt att samarbeta med ett företag som har en unik position för att driva digital transformation vidare för Infors EAM-kunder genom att integrera Infor EAM:s tillgångsförvaltningsfunktionalitet med Hexagons lösningar och plattformar för digital verklighet.

Mer information om Hexagons förvärv av Infors EAM-verksamhet, se Hexagons tillkännagivande.

EAM-lösningar utgör grunden för digital innovation i tillgångsintensiva branscher, där digitala verkligheter, eller digitala tvillingar, utgör en enda källa till verkligheten och ger ett komplett synfält i ständigt föränderliga situationer. Kunder inom tillverkning, energi, fastighet, transporter med flera använder Infor EAM för att övervaka, spåra och extrahera mesta möjliga värde från sina tillgångar samtidigt som riskerna med driftstopp och onödiga oplanerade kostnader minimeras.

  • Genom att integrera Infor EAM:s inbyggda, branschspecifika kapacitetshanteringsfunktioner med våra digitala verklighetslösningar och plattformar, kan vi förbättra kapitaltillgångarnas resultat på ett sätt som går utöver vad EAM kan uppnå fristående, säger Ola Rollén, Hexagons vd och koncernchef. Från att förbättra förutsägbart underhåll och minska energianvändningen till att stödja andra hållbarhetsinitiativ. Infor EAM:s kunder och partners kan förvänta sig en smidig övergång med betydande synergier som kommer att ge snabbare tillväxt och större möjligheter, inklusive expansion till nya branschvertikaler och marknader som ligger efter på området såsom Asien och Stillahavsområdet.

Infors EAM-verksamhet och dess cirka 500 medarbetare runt om i världen kommer att ingå som en del av Hexagons Industrial Enterprise Solutions-segment, men kommer att bistå alla Hexagon-företag med fokus på tillgångsintensiva ekosystem som tillverkning, industrianläggningar, gruvor, gårdar, autonom mobilitet, fastighetsinfrastruktur, städer och länder samt försvar. Infor kommer snarast att inleda förhandlingar med berörda medarbetare anställda och deras representanter.

Goldman Sachs & Co. LLC och Rothschild, Inc. fungerade som finansiella rådgivare och Jones Day fungerade som juridisk rådgivare för Infor och Koch.

Om Infor EAM

Infor EAM är en robust och skalbar mjukvara för tillgångshantering som hjälper ledande organisationer att digitalisera och optimera underhållsaktiviteter för att förbättra sin effektivitet. Denna moderna lösning är inbyggd i branschspecifika versioner, som anläggningshantering, tillverkning, transport, offentlig sektor, hälso- och sjukvård och detaljhandel, för att hantera unika utmaningar. Inbyggda mobilapplikationer förbättrar avsevärt effektiviteten på fältet och användare får kontroll och synlighet för drift- och underhållskostnader samt energi som förbrukas av tillgångar med en flexibel, kraftfull och beprövad lösning. Infor EAM är en specialbyggd programvara för tillgångsförvaltning som kan anpassas efter organisationen.

Om Hexagon

Hexagon är världsledande inom digitala verklighetslösningar och kombinerar sensor, programvara och autonom teknik. Vi sätter data i arbete för att öka effektiviteten, produktiviteten, kvaliteten och säkerheten inom industri, tillverkning, infrastruktur, offentlig sektor och mobilitetsapplikationer.

Vår teknik formar stads- och produktionsekosystem så att de blir alltmer anslutna och autonoma - vilket säkerställer en skalbar och hållbar framtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har cirka 21 000 anställda i 50 länder och en nettoomsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer på www.hexagon.com och följ oss @HexagonAB.

Om Infor

Infor är en ledande leverantör av sofistikerade, branschspecifika affärsprogram för molnet. Infor har över 67 000 kunder i fler än 175 länder och utformar programvara som levererar större värde, mindre risk och fler hållbara driftsfördelar. Vi ger våra 17 000 medarbetare möjlighet att utnyttja sin djupa branschexpertis och använda datadrivna insikter för att skapa, förstå och snabbt anpassa sig för att lösa nya affärs- och branschutmaningar. Infor har åtagit sig att förse kunderna med moderna verktyg som kan förändra deras verksamhet och påskynda deras egen innovation. Mer information: www.infor.se

Arkiverat under
  • Press Releases
Region
  • EMEA
Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.

Infor värderar din integritet.