GT Nexus

Utsågs i Gartner Magic Quadrant till en ledare i kategorin Multienterprise Supply Chain Business Networks 2018

Anslutning som konkurrensfördel

Det bästa en global leveranskedja kan uppnå är ett väl fungerande nätverk. Företag med bra nätverk är framgångsrika för att de är smidiga, snabba och effektiva. De upptäcker och reagerar snabbt på händelser och gör det på rätt sätt. Detta ger god kvalitet i verksamheten. Infors lösningar för leveranskedjor kombinera avancerad kapacitet för planering, verkställande och ekonomi med GT Nexus Commerce Network för att ge företag den snabbhet och kontroll som krävs för att konkurrera på dagens snabbföränderliga marknader.

Det är nätverket som utgör själva grunden

80 % av en leveranskedjas data finns utanför företaget. De bästa företaget förstår att de inte längre kan sköta sin verksamhet som en enda organisation. För att nå framgång krävs att man arbetar som ett väl anslutet, smidigt affärsnätverk som kan reagera effektivt på en dynamisk global handel.

GT Nexus Commerce network är ett samordnat affärsnätverk med en väl fungerande grupp leverantörer, tillverkare, logistikföretag, finansinstitutioner och kategoriledare inom flera branscher.

500

miljarder dollar i gods hanterat via nätverket

Över 60 000

företag i nätverket

11

miljoner containrar hanterade

Med GT Nexus kan alla se och vidta åtgärder enligt gemensam prisinformation och relaterade transaktioner i molnet.

Bjorn Vang Jensen
Vice VD för inköp och global logistik, Electrolux

Information om GT Nexus Commerce Network

Det räcker inte med teknologi för att skapa resultat. GT Nexus Commerce Network hanterar över 55 000 företag, över 100 000 användare och över 500 miljarder dollar i global handel samt erbjuder insyn i leveranskedjan på en helt ny nivå med sina ”nätverksunderrättelser”.

Anslutningar mellan flera olika företag

Insyn i hela leveranskedjan

Plattform för öppen utveckling

Introduktion och integration

Ta kontakt

Vi hör snart av oss till dig.