Skip to Content

Privacybeleid van Infor

Persoonsgegevens die Infor verzamelt

Infor verzamelt gegevens van u via onze interacties met u en via onze producten. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met Infor en de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen en de producten en functies die u gebruikt. Bepaalde gegevens geeft u zelf aan ons door (bijv. contactgegevens, opdrachtgegevens ), we verzamelen gegevens over uw interacties met en gebruik van onze producten (bijvoorbeeld cookies of andere elektronische trackers, informatie over klantrelatiebeheer ), en we verkrijgen gegevens over u van derden (bijv. informatie van een partner van Infor of informatie over uw aanwezigheid bij een evenement gesponsord door Infor).

Wanneer u interacties met ons heeft, verzamelen we informatie die door uw apparaat naar ons wordt verzonden. De informatie die wij verzamelen, kan gegevens bevatten over de pagina's die u bezoekt, het IP-adres van uw computer, uw apparaat-id of unieke identificatie, apparaattype, geolocatie-informatie, computer- en verbindingsinformatie en informatie over uw mobiele netwerk.

U hebt keuzes m.b.t. de technologie die u gebruikt en de gegevens die u met ons deelt.Wanneer we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Voor veel van onze producten zijn echter bepaalde persoonsgegevens vereist om u van een dienst te kunnen voorzien. Als u ervoor kiest om die noodzakelijke gegevens niet te verstrekken, kunt u dat product of deze functie niet gebruiken. Op dezelfde manier kunnen we niet verdergaan als we persoonsgegevens om wettelijke redenen nodig hebben of een contract met u willen aangaan of uitvoeren en u die gegevens niet verstrekt. We zullen het u laten weten als het niet verstrekken van de persoonlijke informatie ertoe leidt dat wij u een product of dienst niet kunnen leveren. In gevallen waarin het verstrekken van persoonsgegevens optioneel is, zullen bepaalde functies zoals personalisatie niet werken als u ervoor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken.

Persoonsgegevens van sollicitanten

IAls u solliciteert naar een baan bij Infor of een van zijn klanten, verzamelen we extra informatie met betrekking tot uw sollicitatie.

Als u als sollicitant de Talent Science-software van Infor gebruikt om te solliciteren bij een Infor-klant, delen we uw persoonsgegevens en onze assessment met de klant van Infor bij wie u solliciteert (of voor wie u al werkt). In onze assessment wordt gebruikgemaakt van de informatie die u verstrekt om onze klanten te helpen hun personeelsbestand te ontwikkelen.

Op verzoek van onze klant of op uw verzoek kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden voor de screening van een sollicitant of werknemer, achtergrondcontroles, diensten voor de verificatie van referenties of andere soortgelijke diensten met betrekking tot het verifiëren van de juistheid van de door u verstrekte informatie. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens (inclusief testresultaten of achtergrondcontroles) zoals hier beschreven worden gebruikt, dient u ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet doorgaan met uw sollicitatie via Talent Science.

Als u als sollicitant rechtstreeks bij Infor solliciteert, gebruiken we de persoonsgegevens die u hebt verstrekt om beslissingen over aanstellingen te nemen, evenals voor onze andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van het personeelsbestand, het verkrijgen van meer inzicht in onze sollicitanten, het aantrekken van getalenteerde kandidaten, en om u informatie over vacatures bij Infor te kunnen doorgeven. We gebruiken uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de geldende immigratie- of arbeidswetgeving, privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of leveranciers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Hoe Infor persoonsgegevens gebruikt

Infor gebruikt de gegevens die we over u verzamelen om u waardevolle, interactieve ervaringen te bieden. Wij gebruiken in het bijzonder gegevens:

  • Voor het verstrekken van onze producten en diensten, waaronder updates, de beveiliging en het oplossen van problemen, evenals het bieden van ondersteuning. Dit omvat ook het delen van gegevens indien nodig voor het leveren van de dienst of andere transactie die u hebt aangevraagd.
  • Voor het verbeteren en ontwikkelen van onze producten.
  • Voor het personaliseren van onze producten.
  • Om u advertenties te tonen en producten en diensten aan u te marketen, waaronder het verzenden van promotionele communicatie en doelgerichte advertenties.

We gebruiken de gegevens ook voor onze zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het ontwikkelen van ons personeelsbestand. Om deze doelen te bereiken, combineren we soms gegevens die we verzamelen vanuit verschillende contexten, om u een betere ervaring te bieden, om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en voor andere legitieme redenen. We kunnen bijvoorbeeld bestaande informatie over uw huidige betrokkenheid bij onze producten combineren met informatie met betrekking tot uw andere interacties met Infor, zoals uw aanwezigheid op evenementen gesponsord door Infor. We kunnen gegevens ook in andere contexten combineren.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

Wij delen uw persoonlijke gegevens met aan Infor gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, leveranciers, partners en serviceproviders (wanneer u het delen hebt goedgekeurd) om transacties te voltooien of om een door u gevraagd product aan te bieden. We delen ook gegevens met aan Infor gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, met leveranciers die voor ons werken, wanneer wettelijk of juridisch vereist, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten te handhaven, om ondersteunende diensten te verlenen en om de rechten en eigendommen van Infor en zijn klanten te beschermen. We kunnen bijvoorbeeld informatie delen met onze partners om een zakelijke transactie met u te voltooien of om ondersteuning te bieden tijdens uw gebruik van onze producten en diensten.

Uw toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

U hebt keuzes over hoe Infor uw gegevens verzamelt en gebruikt. U kunt uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met Infor of doorhier te klikken. U hebt bepaalde rechten, waaronder toegang tot, het corrigeren, wissen, het bezwaar maken tegen het gebruik van of het beperken van het gebruik van uw persoonsgegevens. Indien van toepassing kunt u ook uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. In sommige omstandigheden kunt u een kopie van uw persoonsgegevens in een bruikbaar elektronisch formaat aanvragen. In sommige gevallen kan uw toegang tot uw persoonsgegevens of het beheer over uw persoonsgegevens beperkt zijn, indien vereist of toegestaan door de geldende wetgeving. Waar van toepassing kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale instantie voor gegevensbescherming.

U kunt het gebruik van uw gegevens voor advertenties van Infor beheren door ons Voorkeurencentrum te bezoeken. Niet alle persoonsgegevens die door Infor worden verwerkt, kunnen worden geopend of beheerd via de voorkeurenpagina. Als u door Infor verwerkte persoonsgegevens die niet beschikbaar zijn via de tools op de voorkeurenpagina wilt openen of beheren, kunt u contact opnemen met Infor op het onderstaande adres.

Internationale overdracht van gegevens

Infor is een wereldwijde organisatie met zijn hoofdkantoor gevestigd in de Verenigde Staten. We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen Infor, met onze gelieerde ondernemingen, onze dienstverleners en andere derde partijen die zich mogelijk buiten het land bevinden waar u woont. We hebben passende voorzorgsmaatregelen getroffen voor de overdracht van gegevens, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in dit beleid.

Infor voldoet aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten vertrouwend op het privacyschild. Infor (VS) heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildbeginselen met betrekking tot dergelijke informatie. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild zijn de principes van het privacyschild van toepassing. U vindt meer informatie over het privacyschildprogramma en u kunt onze certificering bekijken op https://www.privacyshield.gov/list. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving van het privacyschild door Infor. In bepaalde situaties kan Infor worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Als gevolg van het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18 ("Schrems II") op 16 juli 2020, is het Privacy Shield-kader niet langer geschikt als mechanisme om de rechtmatigheid van overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de VS te garanderen. We handhaven de naleving van dit kader zoals vereist om onze Privacy Shield-certificering te handhaven, en met name met betrekking tot persoonsgegevens die al zijn overgedragen vanuit de EU, het VK of Zwitserland naar de VS. We blijven zorgen voor de rechtmatige overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland naar de VS via alternatieve mechanismen zoals de standaardcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Modelcontractbepalingen werden niet ongeldig verklaard door de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie als een rechtmatig overdrachtsmechanisme. We houden de situatie in de gaten terwijl deze zich ontwikkelt en zullen deze informatie bijwerken met eventuele wijzigingen die nodig zijn om aan de eisen te blijven voldoen.

Als u een onopgeloste kwestie van privacy- of gegevensbeveiliging hebt die niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden kan een persoon een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten betreffende naleving van het privacyschild die niet zijn opgelost door een van de andere mechanismen van het privacyschild: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Infor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie die het ontvangt onder het privacyschild en die het vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens Infor optreedt als vertegenwoordiger. Op grond van de Beginselen blijft Infor aansprakelijk als zijn vertegenwoordiger dergelijke persoonlijke informatie verwerkt op een manier die niet strookt met de Beginselen, tenzij Infor bewijst dat Infor niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

De privacypraktijken van Infor, beschreven in dit Privacybeleid, voldoen aan het grensoverschrijdende privacyregelsysteem van APEC. Het grensoverschrijdende privacyregelsysteem van APEC biedt een kader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonlijke informatie die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. U vindt hier meer informatie over het APEC-framework.

TRUSTe   TRUSTe

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, zodat u zich kunt aanmelden, zodat we u advertenties kunnen tonen, zodat we fraude kunnen bestrijden en om andere legitieme zakelijke doeleinden. Soms gebruiken we web beacons om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen web beacons, cookies of soortgelijke technologieën van externe leveranciers bevatten. Die externe providers kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, kunt u dit doen via de knop "Cookie-instellingen” hieronder

U hebt opties om de gegevens die worden verzameld door cookies, web beacons en soortgelijke technologieën te beheren. U kunt bijvoorbeeld instellingen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt in staat zijn om cookies te gebruiken en om uw toestemming in te trekken door cookies te wissen of te blokkeren. Op dit moment reageert Infor niet op Do Not Track-signalen (DNT). Klik op de onderstaande link om uw cookie-instellingen te beheren.

Producten verstrekt door uw organisatie

Als u een e-mailadres gebruikt dat door uw werkgever of een andere organisatie is verstrekt om toegang te krijgen tot Infor-producten, kan die organisatie uw Infor-productaccount beheren en controleren, en heeft ze de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen en te verwerken.

Veel Infor-producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties, zoals bedrijven. Als uw organisatie u toegang biedt tot Infor-producten, is uw gebruik van de Infor-producten, indien van toepassing, onderworpen aan het beleid van uw organisatie. U moet uw privacyaanvragen, inclusief verzoeken om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, aan de beheerder van uw organisatie richten. Infor is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of leveranciers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de duur van onze relatie met u. Nadat onze relatie is beëindigd, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode die ons in staat stelt om aan de volgende doelen te voldoen: het bewaren van gegevens zoals vereist door toepasselijke wetgeving, voor gebruik in een juridische claim of procedure, om klachten te behandelen die we ontvangen met betrekking tot onze producten of diensten, of om andere legitieme zakelijke redenen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens verwerkt door Infor namens zijn klanten

Via ons softwareplatform bieden we producten en diensten aan onze klanten waarmee ze in contact kunnen komen met eindgebruikers. Wanneer onze klanten informatie van hun eindgebruikers verzamelen via onze producten en diensten, is dit privacybeleid niet van toepassing op die verzameling van informatie. Dit komt omdat onze klanten, als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, de verzameling van die informatie aansturen en Infor geen directe relatie heeft met de eindgebruikers van onze klanten. Infor heeft geen controle over de verzameling of het gebruik van de informatie van de eindgebruikers door onze klanten.

Raadpleeg het privacybeleid van de Infor-klant om te weten te komen hoe deze de informatie gebruikt die hij via de producten van Infor verzamelt. Als u een eindgebruiker bent die toegang wil krijgen tot gegevens, of die onjuiste gegevens wenst te corrigeren, wijzigen of verwijderen, of als u een eindgebruiker van een van onze klanten bent en niet langer wenst dat de klant contact met u opneemt, neem dan direct contact op met de klant in kwestie.

In verband met de producten en services die we leveren, kunnen we persoonlijke informatie overdragen aan bedrijven die ons helpen onze producten en services te leveren. De overdracht van gegevens aan deze derden valt onder onze overeenkomsten met onze klanten.

Updates van ons Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. YU kunt bovenaan het beleid zien wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Als we dit beleid ingrijpend wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen door deze op onze website te publiceren. Alle wijzigingen in ons beleid zijn van kracht vanaf de datum waarop we dergelijke wijzigingen publiceren, tenzij we u anderszins informeren. Als we ons beleid zodanig wijzigen dat dit een wezenlijke invloed heeft op de aard van de verwerking of op uw privacyrechten, zullen we u tijdig van tevoren op de hoogte stellen om u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit te oefenen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop Infor uw persoonsgegevens verwerkt of dit privacybeleid behandelt, neem dan contact met ons op:
Infor
T.a.v. Global Data Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
U.S.A.
Email: Privacy.Inquiries@infor.com

Ga naar ons Voorkeurencentrum om uw marketingvoorkeuren bij te werken.