Skip to Content

Privacybeleid van Infor

Uw privacy is belangrijk voor Infor. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Infor wanneer Infor de gegevensbeheerder is. Hierin wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Infor verwerkt, hoe Infor deze verwerkt en waarom. Infor is een internationale onderneming die in verschillende landen van de wereld actief is. Wanneer u via deze website uw persoonsgegevens gebruikt en verstrekt aan Infor (met inbegrip van de webpagina’s op de subdomeinen), zal Infor deze persoonsgegevens verwerken als zijnde de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: 5 mei 2022 Wat is er nieuw?

Ga direct naar onderdeel:

Persoonsgegevens die Infor verzamelt

Infor verzamelt gegevens van u via onze interacties met u en via onze producten. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van uw interacties met Infor en de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen en de producten en functies die u gebruikt. Bepaalde gegevens geeft u zelf aan ons door (bijv. contactgegevens en opdrachtgegevens) zoals via Inforum-evenementen of het beheren van uw communicatievoorkeuren. We verzamelen gegevens over uw interacties met en gebruik van onze producten (bijv. cookies of andere elektronische trackers en informatie over klantrelatiebeheer) en we verkrijgen gegevens over u van derden (bijv. informatie van een partner van Infor of informatie over uw aanwezigheid bij een evenement gesponsord door Infor).

Wanneer u interacties met ons heeft, verzamelen we informatie die door uw apparaat naar ons wordt verzonden. De informatie die we verzamelen, kan gegevens bevatten over de pagina's die u bezoekt, het IP-adres van uw computer, uw apparaat-id of unieke identificatie, apparaattype, geolocatie-informatie, computer- en verbindingsinformatie en informatie over uw mobiele netwerk.

U bepaalt zelf welke technologie u gebruikt en welke gegevens u met ons deelt. Wanneer we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Voor veel van onze producten zijn echter bepaalde persoonsgegevens vereist om u van een dienst te kunnen voorzien. Als u ervoor kiest om deze noodzakelijke gegevens niet te verstrekken, kunt u dat product of deze functie niet gebruiken. Ook kunnen we niet tot actie overgaan als we uw persoonsgegevens om wettelijke redenen nodig hebben of een contract met u willen aangaan of uitvoeren en u deze gegevens niet verstrekt. We zullen het u laten weten als het niet verstrekken van de persoonsgegevens ertoe leidt dat we u een product of dienst niet kunnen leveren. In gevallen waarin het verstrekken van persoonsgegevens optioneel is, zullen bepaalde functies zoals personalisatie niet werken als u ervoor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Onze website biedt ook de mogelijkheid om te solliciteren naar een functie bij Infor in landen waar Infor een dochteronderneming, een lokale vestiging of een vertegenwoordiging heeft.

Als u solliciteert naar een baan bij Infor of een van zijn klanten, verzamelen we extra informatie met betrekking tot uw sollicitatie.

Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u rechtstreeks bij Infor solliciteert

Wanneer u solliciteert naar een functie bij Infor, zullen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken: uw e-mailadres, voor- en achternaam en alle andere informatie die relevant is voor de sollicitatie.

Als u als sollicitant rechtstreeks bij Infor solliciteert, gebruiken we de persoonsgegevens die u heeft verstrekt om beslissingen over aanstellingen te nemen, evenals voor onze andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals de analyse van het personeelsbestand, het verkrijgen van meer inzicht in onze sollicitanten, het aantrekken van getalenteerde kandidaten en om u informatie over vacatures bij Infor te kunnen doorgeven. We gebruiken uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de geldende immigratie- of arbeidswetgeving, privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of leveranciers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u solliciteert bij een klant van Infor met behulp van de Talent Science-software van Infor

Als u als sollicitant de Talent Science-software van Infor gebruikt om te solliciteren bij een klant van Infor (die optreedt als gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens), delen we uw persoonsgegevens en ons assessment met de klant van Infor bij wie u solliciteert (of voor wie u al werkt). In ons assessment wordt gebruikgemaakt van de informatie die u verstrekt om onze klanten te helpen hun personeelsbestand te ontwikkelen.

Op verzoek van onze klant of op uw verzoek kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden voor de screening van een sollicitant of werknemer, achtergrondcontroles, diensten voor de verificatie van referenties of andere soortgelijke diensten met betrekking tot het verifiëren van de juistheid van de door u verstrekte informatie (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving). Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens (inclusief testresultaten of achtergrondcontroles) zoals hier beschreven worden gebruikt, dient u ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet doorgaan met uw sollicitatie via Talent Science.

We wijzen u erop dat wanneer u Talent Science van Infor gebruikt om bij onze klant te solliciteren, deze klant zal optreden als een onafhankelijke gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens, en we zullen deze gegevens verwerken op basis van de instructies van de klant (als gegevensverwerker). Zie het privacybeleid van het bedrijf waar u solliciteert voor relevante informatie over hoe uw gegevens zullen worden verwerkt. Lees voor meer informatie hierover de volgende secties van dit beleid: ‘Producten verstrekt door uw organisatie’ en ‘Persoonsgegevens verwerkt door Infor namens zijn klanten’.

Hoe Infor persoonsgegevens gebruikt

Infor gebruikt de gegevens die we over u verzamelen om u waardevolle, interactieve ervaringen te bieden. We gebruiken gegevens hoofdzakelijk:

 • Voor het verstrekken van onze producten en diensten, zoals deze website en andere tools, waaronder updates, de beveiliging en het oplossen van problemen, evenals het bieden van ondersteuning. Dit omvat, indien nodig, ook het delen van gegevens om de dienst of andere transactie die u heeft aangevraagd te leveren.
 • Om te reageren op uw vragen, wanneer u contact met ons opneemt als bestaande of potentiële klant of als partner.
 • Voor communicatie over evenementen wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens bij het registreren voor een evenement.
 • Voor het verbeteren en ontwikkelen van onze producten.
 • Voor het personaliseren van onze producten.
 • Om u advertenties te tonen en producten en diensten aan u te marketen, waaronder het verzenden van promotionele communicatie en doelgerichte advertenties.
 • Om uw marketingvoorkeuren te beheren.

We gebruiken de gegevens ook voor onze zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het ontwikkelen van ons personeelsbestand. Om deze doelen te bereiken, combineren we soms gegevens die we verzamelen vanuit verschillende contexten, om u een betere ervaring te bieden, om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en voor andere legitieme redenen. We kunnen bijvoorbeeld bestaande informatie over uw huidige betrokkenheid bij onze producten combineren met informatie met betrekking tot uw andere interacties met Infor, zoals uw aanwezigheid op evenementen gesponsord door Infor. Ook kunnen we gegevens combineren in andere contexten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens

In alle gevallen waarin we uw persoonsgegevens verwerken in onze hoedanigheid van gegevensbeheerder, doen we ons uiterste best om ervoor te zorgen dat we een passende wettelijke grondslag hebben om dit te doen. In het bijzonder zullen we uw persoonsgegevens verwerken in de volgende gevallen:

 • in het geval dat u uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in het geval dat we uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de uitvoering van een contract tussen u en Infor, zoals de Gebruiksvoorwaarden;
 • in het geval de verwerking van uw persoonsgegevens voor ons noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen die Infor heeft op grond van de toepasselijke wetgeving;
 • wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om ons rechtmatige belang of dat van een derde partij te beschermen, in welk geval we ervoor zullen zorgen dat die verwerking geen schending van uw rechten en vrijheden met zich meebrengt;
 • in het geval we uw geanonimiseerde gegevens verwerken voor statistische of andere onderzoeksdoeleinden.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op instructie van onze klant of een andere derde partij (gegevensbeheerder), vertrouwen we op een dergelijke instructie als basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, terwijl dergelijke derden verantwoordelijk blijven om primaire wettelijke grondslagen voor een dergelijke verwerking te garanderen, vergelijkbaar met die hieronder worden beschreven.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

We delen uw persoonsgegevens met aan Infor gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, leveranciers, partners en serviceproviders (wanneer u hiermee heeft ingestemd) om transacties te voltooien of om een door u gevraagd product aan te bieden. We delen ook gegevens met aan Infor gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, met leveranciers die voor ons werken, wanneer wettelijk of juridisch vereist, om levens te beschermen, om de veiligheid van onze producten te handhaven, om ondersteunende diensten te verlenen en om de rechten en eigendommen van Infor en zijn klanten te beschermen. We kunnen bijvoorbeeld informatie delen met onze partners om een zakelijke transactie met u te voltooien of om ondersteuning te bieden tijdens uw gebruik van onze producten en diensten.

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U bepaalt zelf hoe Infor uw gegevens verzamelt en gebruikt. U kunt uw recht met betrekking tot gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met Infor of door hier te klikken. We zullen u binnen de tijdslimieten antwoorden zoals vastgesteld door de toepasselijke wetgeving.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving heeft u namelijk de volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Infor:

 • toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens;
 • de informatie die we van u hebben corrigeren;
 • uw persoonlijke gegevens wissen;
 • ons gebruik van uw persoonlijke gegevens beperken;
 • bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens;
 • de toestemming die u aan ons heeft gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, indien van toepassing, in trekken;
 • uw persoonlijke gegevens in een bruikbaar elektronisch formaat ontvangen en naar een derde partij verzenden (recht op gegevensportabiliteit); en
 • een klacht in dienen bij uw plaatselijke autoriteit op gebied van gegevensbescherming

Verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden

U kunt het gebruik van uw gegevens voor advertenties van Infor beheren door ons Voorkeurencentrum te bezoeken. Niet alle persoonsgegevens die door Infor worden verwerkt, kunnen worden geopend of beheerd via de voorkeurenpagina. Als u door Infor verwerkte persoonsgegevens wilt openen of beheren die niet beschikbaar zijn via de tools op de voorkeurenpagina, kunt u contact opnemen met Infor op het onderstaande adres. Wanneer dit wettelijk verplicht is, zullen we toestemming vragen wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om u berichten voor direct marketing te sturen, en u heeft de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken (bijv. door u af te melden).

Internationale overdracht van gegevens

Infor is een wereldwijde organisatie met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten. We kunnen uw persoonsgegevens delen binnen Infor, met onze gelieerde ondernemingen, onze dienstverleners en andere derde partijen die zich mogelijk buiten het land bevinden waar u woont. Het is mogelijk dat bepaalde landen waaraan we uw persoonsgegevens doorgeven, niet dezelfde mate van bescherming van de rechten van de betrokkene bieden als het land waar u verblijft. We hebben passende voorzorgsmaatregelen getroffen voor de overdracht van gegevens, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in dit beleid.

Wanneer de toepasselijke wetgeving ons daartoe verplicht, zorgen we ervoor dat we, voordat we uw persoonsgegevens buiten uw land van verblijf doorgeven, voldoen aan de eisen van de toepasselijke wetgeving.

Infor voldoet aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild (Privacy Shield) zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten vertrouwend op het privacyschild. Infor (VS) heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildbeginselen met betrekking tot dergelijke informatie. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild zijn de principes van het privacyschild van toepassing. Voor meer informatie over het privacyschildprogramma, en om onze certificering te bekijken, kunt u gaan naar https://www.privacyshield.gov/list. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving van het privacyschild door Infor. In bepaalde situaties kan Infor worden verplicht om persoonsgegevens openbaar te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Als gevolg van het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zaak C-311/18 (‘Schrems II’) op 16 juli 2020, is het privacyschildkader niet langer geschikt als mechanisme om de rechtmatigheid van overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de VS te garanderen. We handhaven de naleving van dit kader zoals vereist om onze privacyschild-certificering te handhaven en met name met betrekking tot persoonsgegevens die al zijn overgedragen vanuit de EU, het VK of Zwitserland naar de VS. We blijven zorgen voor de rechtmatige overdracht van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland naar de VS via alternatieve mechanismen zoals de standaardcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Modelcontractbepalingen werden niet ongeldig verklaard door de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie als een rechtmatig overdrachtsmechanisme. We houden de situatie in de gaten terwijl deze zich ontwikkelt en zullen deze informatie bijwerken met eventuele wijzigingen die nodig zijn om aan de eisen te blijven voldoen.

Als u een onopgeloste kwestie van privacy- of gegevensbeveiliging heeft die niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden kan een persoon een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten in verband met de naleving van het privacyschild die niet door een van de andere privacyschild-mechanismen konden worden opgelost: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Infor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens die het ontvangt onder het privacyschild en die het vervolgens overdraagt aan een derde partij die namens Infor optreedt als vertegenwoordiger. Op grond van de Beginselen blijft Infor aansprakelijk als zijn vertegenwoordiger dergelijke persoonlijke gegevens verwerkt op een manier die niet strookt met de Beginselen, tenzij Infor bewijst dat Infor niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

De privacypraktijken van Infor die in dit privacybeleid worden beschreven, voldoen ook aan het APEC-systeem voor grensoverschrijdende privacyregels. Het APEC-systeem voor grensoverschrijdende privacyregels biedt een kader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonlijke gegevens die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-framework vindt u hier.

TRUSTe
TRUSTe

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, zodat u zich kunt aanmelden, zodat we u advertenties kunnen tonen, zodat we fraude kunnen bestrijden en om andere legitieme zakelijke doeleinden. Soms gebruiken we webbakens om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of soortgelijke technologieën van externe leveranciers bevatten. Die externe providers kunnen cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties, kunt u dit doen via de knop ‘Cookie-instellingen’ hieronder.

We zullen cookies en andere soortgelijke technologieën alleen gebruiken als u ons daarvoor toestemming geeft (indien wettelijk vereist). Zonder uw toestemming zullen we, wanneer dit vereist is, alleen essentiële technische cookies gebruiken die voor ons strikt noodzakelijk zijn om een goede levering van de functionaliteit van onze website te garanderen. In dat geval zullen we ons beroepen op alternatieve wettelijke grondslagen voor het gebruik van cookies, zoals de contractuele noodzaak op basis van onze Gebruiksvoorwaarden en ons legitiem belang bij het leveren van essentiële functionaliteit van onze website.

U heeft opties om de gegevens die worden verzameld door cookies, web beacons en soortgelijke technologieën te beheren. U kunt bijvoorbeeld instellingen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt in staat zijn om cookies te gebruiken en om uw toestemming in te trekken door cookies te wissen of te blokkeren. Op dit moment reageert Infor niet op Do Not Track-signalen (DNT). Klik op de onderstaande link om uw cookie-instellingen te beheren.

Cookie-instellingen

Producten verstrekt door uw organisatie

Als u een e-mailadres gebruikt dat door uw werkgever of een andere organisatie is verstrekt om toegang te krijgen tot Infor-producten, kan die organisatie uw Infor-productaccount beheren en controleren, en heeft ze de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen en te verwerken.

Veel Infor-producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties, zoals bedrijven. Als uw organisatie u toegang biedt tot Infor-producten, is uw gebruik van de Infor-producten, indien van toepassing, onderworpen aan het beleid van uw organisatie. U moet uw privacyaanvragen, inclusief verzoeken om uw rechten inzake gegevensbescherming uit te oefenen, aan de beheerder van uw organisatie richten. Infor is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of leveranciers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de duur van onze relatie met u. Nadat onze relatie is beëindigd, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode die ons in staat stelt om aan de volgende doelen te voldoen: het bewaren van gegevens zoals vereist door toepasselijke wetgeving, voor gebruik in een juridische claim of procedure, om klachten te behandelen die we ontvangen met betrekking tot onze producten of diensten, of om andere legitieme zakelijke redenen.

Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We handhaven redelijke administratieve, technische en/of fysieke beveiligingen en passende veiligheidsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de door u verstrekte informatie. We kunnen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen, aangezien geen enkele vorm van elektronische overdracht of opslag van gegevens volledig veilig is. Als er een incident wordt gemeld dat invloed heeft op uw informatie, zullen we alle vereiste rapportageverplichtingen onderzoeken en naleven.

Persoonsgegevens verwerkt door Infor namens zijn klanten

Via ons softwareplatform bieden we producten en diensten aan onze klanten waarmee ze in contact kunnen komen met eindgebruikers. Wanneer onze klanten informatie van hun eindgebruikers verzamelen via onze producten en diensten, is dit privacybeleid niet van toepassing op die verzameling van informatie. Dit komt omdat onze klanten, als gegevensbeheerders, de verzameling van die informatie aansturen en Infor geen directe relatie heeft met de eindgebruikers van onze klanten. Infor heeft geen controle over de verzameling of het gebruik van de informatie van de eindgebruikers door onze klanten.

Raadpleeg het privacybeleid van de Infor-klant om te weten te komen hoe deze de informatie gebruikt die hij via de producten van Infor verzamelt. Als u een eindgebruiker bent die toegang wil krijgen tot gegevens, of die onjuiste gegevens wenst te corrigeren, wijzigen of verwijderen, of als u een eindgebruiker van een van onze klanten bent en niet langer wenst dat de klant contact met u opneemt, neem dan direct contact op met de klant in kwestie.

In verband met de producten en diensten die we leveren, kunnen we persoonsgegevens overdragen aan bedrijven die ons helpen onze producten en diensten te leveren. De overdracht van gegevens aan deze derden valt onder onze overeenkomsten met onze klanten.

Links naar websites van derden

Onze website kan links bevatten naar websites en webpagina’s van derden. We zijn geen eigenaar van, beheren of controleren niet op enige andere wijze de verwerkingspraktijken voor persoonsgegevens die door hun eigenaars worden toegepast en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor dergelijke praktijken. Lees zorgvuldig het relevante privacybeleid en de mededelingen op dergelijke websites voordat u ze gaat gebruiken of persoonsgegevens aan de desbetreffende entiteiten verstrekt.

Updates van ons Privacybeleid

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U kunt bovenaan het beleid zien wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Als we dit beleid ingrijpend wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen door deze op onze website te publiceren. Alle wijzigingen in ons beleid zijn van kracht vanaf de datum waarop we dergelijke wijzigingen publiceren, tenzij we u anderszins informeren. Als we ons beleid zodanig wijzigen dat dit een wezenlijke invloed heeft op de aard van de verwerking of op uw privacyrechten, zullen we u tijdig van tevoren op de hoogte stellen om u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit te oefenen.

Infor entiteiten met een Amerikaanse privacyschild-certificering

Infor (VS), Inc., Infinium Software, Inc., Infor Public Sector, Inc., en Seneca Acquisition Subsidiary, Inc. nemen deel aan het privacyschild en houden zich aan de privacyschild-beginselen. Hoewel deze Infor-entiteiten de enige dochterondernemingen van Infor zijn die formeel geregistreerd zijn voor het privacyschil, stemmen alle Infor-entiteiten wereldwijd ermee in zich te houden aan de privacyschild-beginselen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Infor uw persoonsgegevens verwerkt of dit privacybeleid behandelt, neem dan contact met ons op via ons Privacy Intake Webformulier of via:

Infor

T.a.v. Global Data Privacy Officer

133 Peachtree St

Atlanta, GA 30303

U.S.A.

E-mail: Privacy@infor.com