Infor Privacy PolicyLast updated: March 28, 2019

Persoonsgegevens die Infor verzamelt

Infor verzamelt gegevens van u via onze interacties met u en via onze producten. De gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk ​​van de context van uw interacties met Infor en de keuzes die u maakt, waaronder uw privacy-instellingen en de producten en functies die u gebruikt. U verstrekt ons rechtstreeks enkele gegevens, wij verzamelen gegevens over uw interacties met ons en over uw gebruik van onze producten, en wij verkrijgen gegevens over u van derden.

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen we informatie die door uw apparaat naar ons wordt verzonden. De informatie die wij verzamelen, kan gegevens bevatten over de pagina's die u bezoekt, het IP-adres van uw computer, apparaat-ID of unieke identificatie, apparaattype, geolocatie-informatie, computer- en verbindingsinformatie en mobiele netwerkinformatie.

U hebt keuzes over de technologie die u gebruikt en de gegevens die u met ons deelt. Wanneer we u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Veel van onze producten vereisen echter enkele persoonsgegevens om u van een dienst te kunnen voorzien. Als u ervoor kiest om die noodzakelijke gegevens niet te verstrekken, kunt u dat product of deze functie niet gebruiken. Op dezelfde manier kunnen we niet verdergaan als we persoonsgegevens bij wet nodig hebben of een contract met u willen sluiten of uitvoeren en u die gegevens niet wenst te verstrekken. We zullen u laten weten als het niet verstrekken van de persoonlijke informatie ertoe leidt dat wij u geen product of dienst kunnen leveren. In gevallen waarin het verstrekken van persoonsgegevens optioneel is, zullen bepaalde functies zoals personalisatie niet werken als u ervoor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken.

Persoonsgegevens van sollicitanten

Als u solliciteert naar een baan bij Infor of een van zijn klanten, verzamelen we aanvullende informatie over uw sollicitatie.

Voor sollicitanten die de Talent Science-software van Infor gebruiken om te solliciteren bij een Infor-klant, delen we uw persoonsgegevens en onze beoordeling met de klant van Infor bij wie u solliciteert (of voor wie u al werkt). Onze beoordeling maakt gebruik van de informatie die u verstrekt om onze klanten te helpen hun personeelsbestand te ontwikkelen.

Op verzoek van onze klant of op uw verzoek kunnen we uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden voor het screenen van werk, antecedentenonderzoeken, verificatiediensten voor legitimatie of andere soortgelijke diensten met betrekking tot het verifiëren van de juistheid van de door u verstrekte informatie. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens (inclusief testresultaten of antecedentenonderzoeken) zoals hier beschreven, worden gebruikt, moet u ons uw persoonsgegevens niet verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunt u niet verdergaan met uw Talent Science-toepassing.

Voor sollicitanten die rechtstreeks bij Infor solliciteren, gebruiken we de persoonsgegevens die u hebt verstrekt om beslissingen over indienstneming te nemen, evenals voor onze andere legitieme zakelijke doeleinden, zoals personeelsanalyse, het verkrijgen van meer inzicht in onze sollicitanten, het aantrekken van getalenteerde personen en het aan u aanbieden van informatie over vacatures bij Infor. We gebruiken uw gegevens ook om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals toepasselijke immigratiewetgeving of arbeidswetgeving, privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of verkopers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Hoe Infor persoonsgegevens gebruikt

Infor gebruikt de gegevens die we over u verzamelen om u waardevolle, interactieve ervaringen te bieden. Wij gebruiken in het bijzonder gegevens:

  • voor het verstrekken van onze producten en diensten, waaronder het updaten, beveiligen en troubleshooten, evenals het bieden van ondersteuning. Het omvat ook het delen van gegevens, indien nodig voor het leveren van de dienst of andere transactie die u hebt aangevraagd.
  • voor het verbeteren en ontwikkelen van onze producten.
  • voor het personaliseren van onze producten.
  • voor het bieden van advertenties en marketing aan u, waaronder het verzenden van promotionele communicatie en doelgerichte advertenties.

We gebruiken de gegevens ook voor onze zakelijke doeleinden, waaronder het analyseren van onze prestaties, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en het ontwikkelen van ons personeelsbestand. Om deze doelen te bereiken, combineren we soms gegevens die we verzamelen vanuit verschillende contexten om u een betere ervaring te bieden, weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen en voor andere legitieme redenen.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

We delen uw persoonsgegevens (wanneer u het delen hiervan heeft goedgekeurd) om transacties te voltooien, of om een ​​product te leveren waarom u hebt gevraagd. We delen ook gegevens met aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen van Infor, met leveranciers die voor ons werken, indien wettelijk vereist, om levens te beschermen, de veiligheid van onze producten te handhaven en de rechten en eigendommen van Infor en zijn klanten te beschermen.

Uw toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens

U hebt keuzes over hoe Infor uw gegevens verzamelt en gebruikt. U kunt uw rechten op gegevensbescherming uitoefenen door contact op te nemen met Infor of door een aantal van de hulpprogramma's te gebruiken die wij bieden. U hebt bepaalde rechten, waaronder toegang tot, het corrigeren, wissen, beperken van het gebruik van, of het bezwaar maken tegen uw persoonsgegevens. Indien van toepassing kunt u ook uw toestemming voor ons gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. In sommige omstandigheden kunt u een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen in een bruikbaar elektronisch formaat. In sommige gevallen kan uw toegang tot, of het beheer over uw persoonsgegevens beperkt zijn, indien vereist of toegestaan ​​door de geldende wetgeving. Indien van toepassing kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

U kunt het gebruik van uw gegevens voor advertenties van Infor beheren door onze website te bezoeken Preference Center. Niet alle persoonsgegevens die door Infor worden verwerkt, kunnen worden geopend of beheerd via de pagina met voorkeuren. Als u door Infor verwerkte persoonsgegevens wilt openen of beheren die niet beschikbaar zijn via de hulpmiddelen op de pagina met voorkeuren, kunt u contact opnemen met Infor op het onderstaande adres.

Internationale overdracht van gegevens

Infor is een wereldwijde organisatie met zijn hoofdkantoor gevestigd in de Verenigde Staten. We kunnen uw persoonsgegevens delen met Infor, onze aangesloten ondernemingen, onze serviceproviders en andere derde partijen die zich mogelijk buiten het land bevinden waar u woont. We hebben passende voorzorgsmaatregelen getroffen om de overdracht van gegevens af te handelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in dit beleid.

Infor voldoet aan het EU-VS-privacyschild en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschild zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens overgedragen van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en/of Zwitserland naar de Verenigde Staten vertrouwend op het privacyschild. Infor (VS) heeft aan het ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de privacyschildbeginselen met betrekking tot dergelijke informatie. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de principes van het privacyschild zijn de principes van het privacyschild van toepassing. U vindt meer informatie over het privacyschildprogramma en u kunt onze certificering bekijken op https://www.privacyshield.gov/. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Infor van het Privacy Shield.

Als u een onopgeloste kwestie van privacy- of gegevensbeveiliging hebt die niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u (kosteloos) contact opnemen met onze externe aanbieder van geschillenbeslechting op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Onder bepaalde voorwaarden kan een persoon een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten betreffende naleving van het Privacy Shield die niet zijn opgelost door een van de andere mechanismen van het Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Infor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke informatie die het ontvangt onder het Privacy Shield en die het vervolgens overdraagt ​​aan een derde partij die namens Infor optreedt als vertegenwoordiger. Infor blijft aansprakelijk op grond van de Beginselen als zijn vertegenwoordiger dergelijke persoonlijke informatie verwerkt op een manier die niet strookt met de Beginselen, tenzij Infor bewijst dat Infor niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om gegevens op te slaan. We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om uw voorkeuren en instellingen op te slaan, zodat u zich kunt aanmelden, reclame kunt krijgen, fraude kunt bestrijden en andere legitieme zakelijke doeleinden kunt bereiken. Soms gebruiken we webbakens om gebruiks- en prestatiegegevens te verzamelen. Onze websites kunnen webbakens, cookies of soortgelijke technologieën van externe leveranciers bevatten.

U hebt opties om de gegevens te beheren die worden verzameld door cookies, webbakens en soortgelijke technologieën. U kunt bijvoorbeeld instellingen in uw internetbrowser gebruiken om te beperken hoe de websites die u bezoekt in staat zijn om cookies te gebruiken en om uw toestemming in te trekken door cookies te wissen of te blokkeren. Op dit moment reageert Infor niet op Do Not Track-signalen (DNT).


Cookie Settings

Producten verstrekt door onze organisatie

Als u een e-mailadres gebruikt dat door uw werkgever of een andere organisatie is verstrekt om toegang te krijgen tot Infor-producten, kan die organisatie uw Infor-productaccount beheren en controleren, en heeft de mogelijkheid om uw gegevens te openen en te verwerken.

Veel Infor-producten zijn bedoeld voor gebruik door organisaties, zoals bedrijven. Als uw organisatie u toegang biedt tot Infor-producten, is uw gebruik van de Infor-producten, indien van toepassing, onderworpen aan het beleid van uw organisatie. U moet uw privacyaanvragen, inclusief verzoeken om uw gegevensbeschermingsrechten uit te oefenen, richten aan de beheerder van uw organisatie. Infor is niet verantwoordelijk voor de privacy- of beveiligingspraktijken van onze klanten, partners of verkopers, die kunnen verschillen van het privacybeleid van Infor.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens gedurende de duur van onze relatie met u. Nadat onze relatie is beëindigd, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode die ons in staat stelt om aan de volgende doelen te voldoen: het bewaren van gegevens zoals vereist door toepasselijke wetgeving, voor gebruik in een juridische claim of procedure, om klachten te behandelen die we ontvangen met betrekking tot onze producten of diensten, of om andere legitieme zakelijke redenen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te beschermen.

Updates aan ons Privacybeleid

Wij kunnen van tijd tot tijd dit beleid bijwerken of aanpassen. U kunt bovenaan het beleid zien wanneer het voor het laatst is bijgewerkt. Als we dit beleid ingrijpend wijzigen, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen door deze op onze website te plaatsen. Alle wijzigingen in ons beleid zijn van kracht vanaf de datum waarop we dergelijke wijzigingen publiceren, tenzij we u anderszins informeren. Als we ons beleid zodanig wijzigen dat dit een wezenlijke invloed heeft op de aard van de verwerking of uw privacyrechten, zullen we u tijdig van tevoren op de hoogte stellen om u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit te oefenen.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop Infor uw persoonsgegevens of dit privacybeleid behandelt, neem dan contact met ons op:
Infor
ter attentie van: Global Data Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
U.S.A.
E-mail: Privacy.Inquiries@infor.com

Voor het bijwerken van uw marketingvoorkeuren, gaat u naar Preference Center.