Skip to Content

Supply Chain Management: de volgende stap voor de voedingsmiddelenindustrie – deel 1

januari 24, 2020

Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie worstelen al heel lang met de unieke uitdagingen van houdbaarheidsbeheer, complexe aspecten van batchplanning en traceerbaarheid en tal van andere factoren. Daarnaast is er onzekerheid op het vlak van tarieven, duurzaamheidsinitiatieven en de toenemende wet- en regelgeving. Dat zorgt voor nog meer dynamiek en maakt de uitdagingen nog ingewikkelder. Veel van deze factoren en trends kunnen een enorme impact hebben op uw gehele supply chain, van inkoop en productie tot levering.

In een recent webinar dat door Infor werd gesponsord, heb ik samen met mijn collega Christine Barnhardt een aantal uitdagingen besproken inzake de complexe aspecten van de supply chain in de voedingsmiddelenindustrie. Tijdens het webinar hebben we de uitdagingen in drie categorieën opgesplitst: bedrijven willen wereldwijd inzicht hebben, moeten in staat zijn om fluctuaties te voorspellen en erop te reageren en moeten de overstap maken naar de allerbeste technologie.

In deel één van dit blogbericht gaan we kort in op de eerste twee categorieën. In deel twee bespreken we hoe de beste technologie kan worden ingezet. Klik op de bovenstaande link om het on-demand webinar te bekijken en dieper op de materie in te gaan.

Wereldwijd inzicht krijgen

We hebben allemaal de neiging om ons vooral te richten op de variabelen waarover we controle hebben. Toch is het de hoogste tijd om alle processen in de supply chain onder de loep te nemen, want ze zijn niet zo efficiënt als ze zouden moeten zijn. Uit een enquête onder de bedrijven die gebruikmaken van het Infor Nexus-netwerk, zo'n twee jaar geleden, bleek dat 46% van de respondenten zei dat het vóór de implementatie van Infor Nexus wel drie dagen kostte om te achterhalen waar een product was en wanneer het beschikbaar zou zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat we niet beschikken over gegevens die ons helpen om goede beslissingen te nemen. Bovendien zien we een grijs gebied als het gaat om de manier waarop producenten informatie uitwisselen met klanten, leveranciers en vervoerders buiten de onderneming. Die communicatie verloopt via meerdere point-to-point EDI-verbindingen, portals, spreadsheets, e-mails: er komt bijna geen eind aan de lijst, en het beheer ervan is uiterst ingewikkeld.

Wie inzicht wil krijgen, moet op een zinvolle manier met wereldwijde handelspartners in verbinding staan. Met een multi-enterprise business network bent u in staat om silo's te verwijderen, niet alleen binnen uw eigen organisatie maar ook tussen uw organisatie en de mensen met wie u zakendoet. Hiermee is het mogelijk om realtime-gegevens vast te leggen en te delen zodat efficiënter kan worden gewerkt en over de hele linie adequaat kan worden gereageerd.

Fluctuaties voorspellen en erop reageren

Hoe kunt u fluctuaties voorspellen en erop reageren? Begin bijvoorbeeld met een fundamenteel aspect: efficiëntie en automatisering op de fabrieksvloer. Hoe optimaliseert u uw productieplanning? Hoe kunt u beter omgaan met knelpunten, zoals tanks die bij de productie worden gebruikt of afvullijnen die met verschillende snelheden werken?

Er zijn planningshulpmiddelen die rekening houden met alle variabelen om de productie te optimaliseren, maar daar ligt maar een deel van het antwoord. Als u ook een oplossing voor asset management in uw bedrijf inzet en die integreert met uw planningsoplossing, ziet u beter hoe u om onderhoudsperioden heen kunt plannen omdat inzichtelijker is wat de werkelijke apparatuurbehoeften zijn. Productieplanning en asset management zijn van invloed op uw supply chain en uw leveringscapaciteit en mogen niet als afzonderlijke silo's worden behandeld.

Een andere uitdaging met betrekking tot efficiëntie en automatisering ligt in het optimaliseren van transport en magazijnbeheer van de onderneming. Het is van belang om inzicht te krijgen in de complexe vraagstukken die zich daarbij voordoen omdat de kanalen naar de markt voortdurend veranderen. Of uw bedrijf nu zelf actief is op het gebied van e-commerce of met een extern e-commercebedrijf werkt voor de levering van producten, sommige functies en vereisten veranderen en steeds meer bedrijven kijken om zich heen naar hulpmiddelen om efficiënter te werken.

Verbetering van de efficiëntie is al tientallen jaren een stimulans in de voedingssector, maar de laatste tijd zien we dat de focus verschuift naar duurzaamheid en transparantie, een gebied met nogal wat fluctuaties. Wat de consument zoekt, zorgt voor een voortdurende verandering van de vereisten van de markt. Eerst was dat 'vetvrij' of 'zonder genetische modificatie' of iets vergelijkbaars. De laatste jaren gaat het om duidelijkheid op de etiketten omdat consumenten eenvoudig willen kunnen zien welke ingrediënten een product bevat. Die trend zet zich door. Bij duurzaamheid kan het tegenwoordig gaan om de kwaliteit op de boerderij, de duurzaamheid van grondstoffen die u gebruikt, energieverbruik, zo min mogelijk gebruik van plastic en minder verspilling van verpakkingen. Infor heeft diverse klanten die zich richten op het meten en rapporteren van duurzaamheidscijfers. Eén ervan kijkt naar de fundamentele vraag hoe de groeiende wereldbevolking op een duurzame manier van voedsel kan worden voorzien. Daarbij hoort de uitrol van een wereldwijde oplossing die helpt om de overstap te maken naar een meer efficiënte supply chain.

Elk bedrijf heeft weer andere doelstellingen en zijn eigen manieren om het duurzaamheidsvraagstuk aan te pakken. Voor sommige bedrijven betekent het dat ze grondstoffen beter moeten bijhouden en traceren. Andere moeten hun carbon footprint beter in kaart brengen of slimmer omgaan met afvalwater. De uitdaging voor bedrijven is om precies te bepalen wat ze willen meten en wat ze willen kunnen traceren. En daarvoor moeten ze dan natuurlijk beschikken over de hulpmiddelen die dat mogelijk maken.

Het laatste gebied met fluctuaties betreft de nieuwe onbekende factoren. Bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie zijn eraan gewend om in de planning rekening te houden met uitdagingen als seizoensinvloeden, houdbaarheid en aanbiedingen. Toch krijgen we de laatste tijd te maken met extra uitdagingen, zoals de onvoorspelbaarheid van wet- en regelgeving en tarieven, en zelfs de beschikbaarheid van menselijk kapitaal. Hoe voldoet u aan de vraag van de markt als u weet dat u geen extra mensen kunt vinden om in uw fabriek te werken? Wilt u in uw bedrijf efficiënt met al deze variabelen omgaan, dan vraagt dat om slimme, geavanceerde planningshulpmiddelen. Het volstaat niet om alleen aannames te doen op basis van de hulpmiddelen waarover u al beschikt.

In Supply Chain Management: de volgende stap voor de voedingsmiddelenindustrie – deel 2 bespreken we hoe u de overstap maakt naar de beste en meest vooruitstrevende technologie en deze uitdagingen in de supply chain aanpakt.

Opgeslagen onder
  • Asset management
Sector
  • Automotive
Product
  • BI
Regio
  • Worldwide
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.