Skip to Content

Vyhodnocení programu GDPR ve společnosti Infor

Souhrn zjištění z nezávislého vyhodnocení řízení programu na ochranu osobních údajů GDPR společností TRUSTe LLC

Datum konce platnosti: 19. července 2024

Rozsah

Společnost TRUSTe LLC1 provedla kontrolu globálního programu na ochranu osobních údajů společnosti Infor („Organizace“) ke dni 19. července 2023 ve srovnání se 40 požadavky na vyhodnocení řízení programu ochrany osobních údajů GDPR(„Požadavky vyhodnocení“), které zahrnují vyhodnocení řízení programu na ochranu osobních údajů v souladu se směrnicí GDPR. Kontrola programu ochrany osobních údajů GDPR s vyhodnocením v organizaci zahrnuje komplexní vyhodnocení opatření na úrovni programu a dokumentaci o těchto opatřeních, aby bylo ověřeno, že zpracování osobních údajů, které provádí předmětná organizace nebo jiný zpracovatel v jejím zastoupení, je prováděno v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

Průvodní omezení

Vzhledem k jejich povaze a průvodním omezením nemusí opatření organizace na úrovni programu vždy fungovat efektivně, aby splnila platné požadavky vyhodnocení.

Kromě toho naše zjištění uvedená v tomto dokumentu podléhají riziku, že se program ochrany osobních údajů nebo jakákoli jeho součást mohou změnit nebo že opatření na úrovni programu implementovaná organizací se mohou stát neúčinnými nebo selhat.

Závěry

Podle našeho názoru vytvořeného na základě popisů a podpůrných důkazů o opatřeních na úrovni programu identifikovaných v posouzení vyhodnocení GDPR ve společnosti Infor platí ve všech významných ohledech:

  • příslušná opatření na úrovni programu, jak jsou podrobněji popsána v dokumentu se zjištěními a ve zprávě společnosti TRUSTe z vyhodnocení, byla ke dni 19. července 2023 zavedena.
  • opatření popsaná v posouzení vyhodnocení GDPR byla vhodně navržena tak, aby poskytovala přiměřenou jistotu, že požadavky vyhodnocení by byly splněny, pokud by opatření na úrovni programu fungovala ke dni 19. července 2023 účinně.

Omezené použití

Toto shrnutí2 dokumentu se zjištěními a z průvodní zprávy je určeno pro zamýšlené použití společnosti Infor ke dni 19. července 2023.

  • Toto shrnutí poskytnuté společností TRUSTe může organizace použít až do data konce platnosti uvedeného dále.
  • Platnost tohoto shrnutí končí dne 19. července 2024.

Toto shrnutí není určeno a nemělo by být používáno k tomu, aby ho používal někdo jiný než organizace, ani by se na ně neměl spoléhat nikdo jiný než organizace a (jak je stanoveno na základě výhradního uvážení organizace) její zákazníci, smluvní partneři a další povolené zúčastněné strany.


1TRUSTe LLC je nezávislá pobočka společnosti TrustArc Inc.

2Toto shrnutí je pouze zkrácenou neoficiální verzí úplného dokumentu se zjištěními a průvodní zprávy. Je určeno výhradně pro organizaci k zobrazení na jejích webových stránkách. Žádné úpravy tohoto dokumentu nejsou povoleny a jakékoli provedené změny dokument učiní neplatným.

Oficiální nález společnosti TRUSTe představuje pouze úplný dokument se zjištěními a zpráva.

Stáhněte si výsledek kontroly postupů ochrany osobních údajů GDPR v podniku Infor provedené společností TRUSTe

Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.