Řízení dodavatelského řetězce

Nastartování nejsložitějších dodavatelských řetězců na světě
 
Zlepšete viditelnost napříč dodavatelským řetězcem

Komplexní řešení dodavatelského řetězce pro jednu verzi poznatků

Řešení Infor® Supply Chain Management poskytují inteligentní orchestraci dodavatelského řetězce prostřednictvím digitalizace komplexních procesů dodavatelského řetězce v reálném čase, umožňující společnostem získat přehled v reálném čase a podporující rozhodování založené na datech a optimální včasné dodání zákazníkům.

Zdroje k řízení dodavatelského řetězce

Průvodce osvědčenými postupy

Podpora vynikající kvality moderního dodavatelského řetězce

Optimalizace nákladů


 • 25% snížení nákladů v dodavatelském řetězci
 • 40% snížení nákladů v důsledku plýtvání
 • > 10% úspora nákladů na dopravu

 

Využití praktických poznatků


 • Dosáhněte jediné verze poznatků
 • 1 bil. USD zpracováno při obchodování na platformě Nexus
 • 50 mld. USD zpracováno při globálních platbách v síti Nexus
 • 30% snížení časových ztrát způsobených změnami výroby

Budování agility a odolnosti


 • 22% redukce pracovního kapitálu
 • 98% zkrácení doby zpracování faktur
 • Zkrácení doby přepravy o 2 dny

Zlepšení viditelnosti a sledovatelnosti


 • 20% zkrácení zpoždění
 • 3–8% nárůst včasných a přesných dodávek
 • 15% snížení inventáře na cestě

Podpora produktivity a efektivity


 • 8–15% nárůst produktivity týmu
 • 8–12% snížení provozních nákladů skladu
 • 4× růst bez přidání zdrojů na výdajové účty

Poskytování hodnoty v cloudu

Řešení společnosti Infor pro řízení dodavatelského řetězce jsou k dispozici v cloudu, aby vám pomohla snížit celkové náklady spojené s vlastnictvím, umožnila škálovatelnost a zlepšila zabezpečení a provozuschopnost. Průběžné inovace a aktualizace znamenají, že už nejsou potřeba žádné další upgrady.
tech band

Komplexní odborné znalosti

Dodáváme software dodavatelského řetězce pro produktivitu podniku

KP1 – SCM

Viditelnost a kontrola

Propojený dodavatelský řetězec pracující s jediným pohledem na objednávky, dodávky a zásoby, a sdílené digitální procesy poskytují transparentnost, která je nezbytná pro zvýšení rychlosti a schopnost včas a efektivně reagovat na problémy.

 • Průběžně v reálném čase vyrovnávejte signály nabídky a poptávky
 • Prediktivní upozornění na skutečné nebo potenciální narušení a příležitosti
 • Inteligentní kontextová podpora rozhodování
 • Spolupráce s dodavateli na kapacitách, prognózách a objednávkách v reálném čase
KP SCM

Globální obchod a finance

Infor Global Trade & Finance je katalyzátorem růstu, úspor nákladů a zlepšení vztahů s dodavateli. Komplexní nástroje pro automatizaci procesů, efektivní řízení likvidity a zlepšení viditelnosti peněžních toků umožňují ochranu dodavatelů podporujících dobrý stav dodavatelského řetězce.

 • Automatické zpracování a schvalování faktur
 • Vylepšený provozní kapitál s inovativními finančními programy
 • Automatizace zpětného zúčtování a procesů nárokování
 • Automatizace obchodní společnosti a modelu nákupu a prodeje
 • Vylepšení vztahů s dodavateli a výkonnosti díky garanci plateb
Kp3 SCM

Plánování a řízení poptávky

Řešení Infor Planning & Demand Management vyvažují nabídku a poptávku s cílem optimalizovat zásoby, služby a výkonnost napříč dodavatelským řetězcem. Firmy mohou využít řešení pro plánování a řízení poptávky, plánování dodávek, plánování a rozvrhování výroby, optimalizaci zásob a plánování prodeje a provozu (S&OP).

 • Prognózy na základě spolupráce s partnery z oblasti prodeje, financí a výroby a také se zákazníky a obchodními partnery
 • Modelování obchodních cyklů a vrcholů poptávky
 • Optimalizace klíčových proměnných dodavatelského řetězce, jako je kapacita, materiál, zásoby a distribuční omezení
 • Prediktivní a preskriptivní analýzy pro logistiku v maloobchodu a odvětví módy
 • Komplexní podpora třídění, plánování, stanovení cen, dodavatelského řetězce a vlastních procesů
KP4 – SCM

Skladování a přeprava

Od řízení místního skladu až po plánování a realizaci mezinárodní přepravy – řešení Infor pro řízení skladů a nákladní dopravu pomáhají zajistit, aby rychlost, přesnost a náklady dodavatelského řetězce byly sladěny podle potřeb zákazníků a poptávky na trhu. Organizace mohou snížit provozní náklady a zvýšit agilitu díky optimalizaci příchozích dodávek, odchozího vyřizování zakázek, zákaznického prostředí, řízení zásob a lepšímu celkovému výkonu dodavatelského řetězce.

 • Snazší plánování schůzek, přímá odložení, vrácení, překládka a propustnost zboží
 • Optimalizace vyřizování objednávek na více místech a v provozech s více vlastníky
 • Práce, fakturace 3PL, viditelnost venkovních prostor a 3D vizualizace skladu
 • Monitorujte a řiďte pohyb nákladu při dovozu a vývozu
 • Získejte potřebný přehled o mezinárodních zásilkách
KP5 – SCM

Životní cyklus produktu

Software společnosti Infor pro řízení životního cyklu produktu (PLM) využívá data napříč podnikem výrobce k podpoře lepšího rozhodování, od vývoje a návrhu až po řízení a výrobu. Řešení PLM od společnosti Infor jdou nad rámec zkrácení doby uvedení nové nabídky na trh a integrují se do systému plánování podnikových zdrojů (ERP), aby poskytovala v reálném čase využitelná data a pomáhala optimalizovat každý krok životního cyklu produktu.

 • Řešení PLM for Process se bezproblémově integruje do podnikových systémů ERP, CRM a LIMS
 • Řešení PLM for Fashion je zaměřeno na plánování, návrh a spoluprací s dodavateli
 • PLM Discrete se bezproblémově integruje se systémy ERP a CAD

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.