ERP pro potravinářství a nápojářství

Pracovník v potravinářství a nápojářství

Zjednodušený software pro potravinářský průmysl umožňující transformaci vašeho podnikání

Naše zjednodušená řešení ERP mají integrované funkce pro potravinářský a nápojářský průmysl zaměřené na provozní dokonalost, řízení životního cyklu produktů, plánování dodavatelského řetězce a správu prostředků. Usnadňujeme vám zlepšování bezpečnosti potravin, minimalizaci odpadu a zajištění větší transparentnosti dodavatelského řetězce.
Food & Beverage Video Thumbnail

Cloudové řešení ERP podporuje inovace, bezpečnost a udržitelnost ve výrobě potravin

Spotřebitelé potravin požadují produktové inovace produktů zahrnující víc než jen chuť. Chtějí mít komplexní přehled o dodavatelském řetězci potravin, aby si mohli ověřit bezpečnost a udržitelnost provozu. Nasazujte potravinářské produkty požadované spotřebiteli rychleji díky našim cloudovým ERP řešením a transformujte své podnikání.
Snímek obrazovky řešení ERP pro potravinářství a nápojářství s grafickým sledováním šarží, který vizualizuje komplexní sledovatelnost a možnosti rychlého stažení.

Zajistěte bezpečnost potravin, kvalitu a shodu s požadavky pomocí nejlepšího řešení ERP pro potravinářství a nápojářství

Spotřebitelé a regulační orgány očekávají, že výrobci potravin a nápojů zaujmou proaktivní přístup ke kvalitě a bezpečnosti. Předpisy jsou přísné a rizika spojená s chybou jsou vysoká. Potravinářské společnosti si získávají důvěru a zvyšují hodnotu značky díky pokročilému systému řízení kvality, softwaru pro komplexní sledování potravin a možnostem rychlého stažení z trhu, které poskytuje naše řešení.

 • Automatizujte procesy bezpečnosti potravin a provádějte pravidelné testování
 • Vyhovte požadavkům právních předpisů i zákazníků pomocí kontrol a testů kvality řízených systémem
 • Rychle identifikujte hlavní příčiny problémů s bezpečností potravin a provádějte přesná a cílená stažení
 • Zaznamenávejte data o dodavatelském řetězci a výrobě z upstream a downstream procesů
 • Implementujte automatizovaná nápravná opatření
Pracovník v potravinářském a nápojářském průmyslu využívající software PLM ke zlepšení správy receptur a složení a k podpoře inovací produktů a návratnosti investic.

Urychlete dobu uvedení na trh pomocí softwaru PLM pro potravinářství a nápojářství

Preference spotřebitelů a dostupné ingredience se neustále mění. Aby výrobci potravin chránili své marže a zvyšovali podíl na trhu, musí rychleji uvádět na trh nové recepty a produkty. Urychlete vývoj produktů pomocí našeho softwaru zaměřeného na správu životního cyklu produktů pro potravinářství a nápojářství, který zahrnuje jedinečné pracovní postupy pro PLM, ERP a SCP.

 • Využívejte výpočty, simulace a optimalizace nutričních hodnot, alergenů a nákladů na složení
 • Zajistěte splnění regulačních a zákaznických požadavků v průběhu celého cyklu vývoje produktu
 • Generujte odpovídající produktové štítky a specifikace složek s integrovaným regulačním obsahem
 • Zaveďte transparentnost, která spotřebitelům poskytuje údaje „od statku až po talíř“
 • Zaměřte se na nápady na vývoj produktů s nejvyšším potenciálem
 • Zlepšete efektivitu pomocí procesu vývoje produktů rozděleného do fází ohraničených bránami

 

Dva pracovníci ve výrobě potravin pracují s moderním cloudovým softwarem pro potravinářský průmysl, který pomáhá snižovat množství odpadu a minimalizovat rizika v oblasti bezpečnosti potravin.

Zvyšte provozní produktivitu a omezte plýtvání díky modernímu řešení ERP pro potravinářství a nápojářství

Marže ve výrobě potravin jsou nízké a je důležité být co nejefektivnější. Pro ziskovost a udržitelnost je nutné minimalizovat plýtvání potravinami, vodou, energií a časem. Zavedení moderního potravinářského ERP systému umožňuje digitální transformaci. Naše cloudová aplikační platforma optimalizuje provoz výrobců potravin pro získání konkurenčních výhod.

 • Opřete se při rozhodování o snižování množství odpadu a minimalizaci rizik spojených s bezpečností potravin o údaje získané ze senzorů IoT
 • Zabraňte prostojům a rizikům ohledně bezpečnosti potravin pomocí prediktivní údržby a integrovaných procesů zaměřených na kvalitu
 • Optimalizujte výtěžnost dobytka, mléka a plodin na základě možností pro řezání, třídění a zpracování
 • Automatizujte a zlepšete produktivitu pomocí integrované umělé inteligence
 • Buďte na špičce inovací Průmyslu 4.0

Zemědělští pracovníci používají potravinářský software ERP na tabletu k optimalizaci výnosu plodin a poskytování lepších předpovědí.

Zvládejte složitost dodavatelského řetězce pomocí pokročilého plánování

Poptávka může být sezónní a změny mohou nastat náhle v důsledku povětrnostních podmínek nebo změny prodejních kanálů a produktů. Dodavatelské řetězce mohou být narušeny kvůli špatným sklizním a problémům s dopravou. Naše pokročilá řešení pro plánování poptávky, plánování dodávek a rozvrhování nabízejí přehled a umožňují optimalizovat úrovně služeb s nejnižšími náklady.

 • Získejte výhody pokročilých statistických prognóz a snímání poptávky pomocí strojového učení
 • Začleňte historii propagací a nových produktů pro lepší rozhodování
 • Dosáhněte rovnováhy stavu zásob, nákladů na skladování, výrobní kapacity, nákladů na přesčasy a doby použitelnosti
 • Optimalizujte výtěžnost dobytka, mléka a plodin na základě možností pro řezání, třídění a zpracování
 • Minimalizujte rizika změn, čištění na místě a kontaminace díky synchronizovanému a uspořádanému výrobnímu plánu s ohledem na kapacity výrobních linek, pracovních sil, nádrží a sila

Pracovníkovi na farmě poskytuje cloudový software ERP pro potravinářství a nápojářství celopodnikovou viditelnost a transparentnost dodavatelského řetězce.

Podpořte ziskový růst díky agilnímu cloudovému ERP pro potravinářství

Dnešní potravinářské a nápojářské organizace potřebují kompletní přehled o celém podniku a agilitu, aby mohly rychle reagovat na měnící se trh. Náš inteligentní, předem nakonfigurovaný a moderní ERP software pro potravinářství a nápojářství nabízí flexibilitu pro rychlou přeměnu výzev a výpadků v konkurenční výhodu.

 • Získejte přehled o objemech prodeje a maržích pro každý prodejní kanál, produkt a velikost balení
 • Využívejte externí zdroje dat, jako jsou informace z prodejních míst, k podpoře cíleného zavádění a racionalizace produktů
 • Automaticky zpracovávejte složité dohody o cenách, slevách a rabatech a okamžitě zjišťujte dopad na ziskovost
 • Získejte větší podíl na trhu a buďte méně zranitelní kvůli změnám poptávky propojením nových obchodních partnerů, trhů a elektronického obchodování s digitální platformou
 • Rychle integrujte akvizice a rozšiřujte se do dalších zemí díky špičkovým funkcím pro více společností, pracovišť a zemí

Softwarové produkty pro potravinářský průmysl

ERP pro potravinářství a nápojářství

Řešení Infor CloudSuite™ Food & Beverage zahrnuje integrované funkce pro odvětví potravinářství a nápojářství a jeho dílčí segmenty. Toto řešení poskytuje výjimečné uživatelské prostředí a výkonné analýzy v rámci platformy pro více společností, více zemí a více pracovišť. Jedná se o digitální platformu, která umožňuje zpracovatelům potravin inovovat prostřednictvím nových technologií a nových funkcí specifických pro potravinářský a nápojový průmysl, které jsou průběžně zpřístupňovány v cloudu.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Přesné zpracování a plnění obchodních zakázek až na podrobnou úroveň při zohlednění nákladově nejefektivnějších možností
 • Splnění zákonných a zákaznických požadavků díky integrovanému řízení kvality
 • Rychlá identifikace kořenových příčin problémů s bezpečností potravin a přesná a cílená stažení
 • Rychlá implementace osvědčených postupů pro zpracování potravin a nápojů

ZAHRNUTÉ PRODUKTY

 • Infor ERP
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Nástroje Infor Implementation Accelerator

Řízení životního cyklu produktu pro výrobu

Infor® PLM for Process je cloudové řešení pro řízení životního cyklu produktů určené speciálně pro výrobu potravin a nápojů. Maximalizuje hodnotu týmů zaměřených na výzkum a vývoj ve výrobních společnostech a pomáhá zkrátit čas strávený prováděním klíčových procesů životního cyklu produktů, jako je vývoj a uvádění nových produktů, optimalizace složení, dodržování předpisů a řízení projektů. Toto řešení se hladce integruje s ERP, řízením vztahů se zákazníky, systémy správy laboratorních informací a dalšími klíčovými obchodními nástroji.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Zkraťte dobu do uvedení nových nabídek potravinářských a nápojových produktů na trh
 • Upřednostněte vývoj nových produktů pomocí procesu rozděleného do fází ohraničených bránami
 • Optimalizujte receptury tak, aby splňovaly požadavky s nejnižšími náklady
 • Zajistěte správný obsah etiket u potravin a receptur tak, aby byly globálně splněny požadavky zákonných předpisů i zákazníků
 • Zajistěte spotřebitelům transparentnost dodavatelského řetězce v potravinářství

Podívejte se na Infor PLM for process

Business intelligence pro potraviny a nápoje

Patentovaná automatizační technologie Infor Birst® Enterprise shromažďuje poznatky a poskytuje spolehlivé přehledy pro potravinářské a nápojářské společnosti. Od vedoucích pracovníků až po pracovníky v první linii, všechny úrovně organizace mají přístup k nejnovějším trendům, které ovlivňují vaše podnikání v oblasti potravin a nápojů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Chytřejší rozhodování s poznatky podpořenými umělou inteligencí, které vysvětlují, proč daný indikátor KPI stoupá nebo klesá
 • Vyšší zapojení analýz s moderním řešením navrženým pro samoobslužné a snadné použití
 • Větší jistota při rozhodování díky centralizovanému řízení napříč aplikacemi Infor a aplikacemi jiných společností
 • Ušetřete tisíce hodin vývoje a eliminujte potřebu integrace více dat, databází a vizualizačních řešení

Podívejte se na Infor Birst

Cloudová technologie pro potravinářský průmysl

Infor® OS je cloudová operační platforma, která bezproblémově propojuje služby všech oborových řešení Infor CloudSuite™ a mnoha řešení třetích stran. Služby sahají od základních, podnikatelsky kritických funkcí až po pokročilejší technologie, které jsou schopny poskytnout výrobním společnostem konkurenční výhody.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Využití unifikované cloudové infrastruktury pro jednotné přihlašování, mobilitu, zabezpečení a dodržování předpisů
 • Bezproblémová integrace napříč produkty Infor a produkty jiných dodavatelů
 • Snadno použitelné, jednotné uživatelské prostředí napříč všemi aplikacemi
 • Shromažďování důležitých dat z IoT zařízení
 • Využití pokročilých analýz a umělé inteligence pro navádění a automatizované rozhodování
 • Zajištění shody, spolupráce a odpovědnosti pomocí úvodních stránek, upozornění a pracovních postupů založených na rolích

Podívejte se na Infor OS
greenhouse

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.