Skip to Content

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Infor

Osobní údaje, které Infor shromažďuje

Infor shromažďuje od vás údaje prostřednictvím našich interakcí s vámi a prostřednictvím našich produktů. Data, která shromažďujeme, závisejí na kontextu vašich interakcí se společností Infor a na provedených volbách včetně vašeho nastavení soukromí a produktů a funkcí, které používáte. Některé údaje nám poskytujete přímo (například kontaktní údaje, informace o zaměstnání), shromažďujeme údaje o vašich interakcích a o používání našich produktů (například cookies a další elektronické nástroje sledování, informace o řízení vztahů se zákazníky) a získáváme údaje o vás z jiných stran (například informace od partnerů společnosti Infor nebo informace o vaší návštěvě události pořádané společností Infor)

Když s námi interagujete, shromažďujeme informace zaslané nám vaším zařízením. Informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat data o stránkách, na které přistupujete, IP adresu vašeho počítače, ID nebo jednoznačný identifikátor zařízení, typ zařízení, geolokační informace, informace o počítači a připojení a informace o mobilní síti.

Máte možnost volby, pokud jde o technologii, kterou používáte, a o data, která s námi sdílíte. Když vás požádáme, abyste poskytli osobní údaje, můžete odmítnout. Řada našich produktů však vyžaduje určité osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout příslušnou službu. Jestliže se rozhodnete neposkytnout nám potřebné údaje, nebudete moci využívat předmětný produkt nebo funkci. Podobně platí, že v případech, kdy potřebujeme osobní údaje ze zákona nebo abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, nebudeme moci pokračovat, pokud nám předmětné údaje neposkytnete. Jestliže by neposkytnutí osobních údajů mělo za následek naši neschopnost poskytnout vám produkt nebo službu, budeme vás o tom informovat. V případech, kdy je poskytnutí osobních údajů volitelné, některé funkce jako personalizace nebudou fungovat, pokud se rozhodnete, že nám předmětné osobní údaje neposkytnete.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

Jestliže se ucházíte o práci u společnosti Infor nebo u některého z jejích zákazníků, shromažďujeme další informace související s vaší žádosti o zaměstnání.

Aby se uchazeči o zaměstnání používající software Infor Talent Science mohli ucházet o místo u zákazníka Infor, sdílíme vaše osobní údaje a naše hodnocení se zákazníkem Infor, u kterého se ucházíte o místo (nebo pro kterého již pracujete). Naše hodnocení používá údaje, které nám poskytnete, abychom pomohli našim zákazníkům rozvíjet jejich pracovní sílu.

Na základě požadavku zákazníka nebo na vaši žádost můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit jiným stranám za účelem prověření možnosti zaměstnání, ověření profesní průpravy, poskytnutí služby ověřování doporučení nebo jiných podobných služeb souvisejících s ověřováním přesnosti informací, které jste poskytli. Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje (včetně výsledků testů nebo kontrol profesní průpravy) použity tak, jak je popsáno zde, neměli byste nám poskytovat své osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů vám zabrání v dalším používání aplikace Talent Science.

U uchazečů o zaměstnání, kteří se přímo ucházejí o místo ve společnosti Infor, používáme osobní údaje, které jste nám poskytli, k přijetí rozhodnutí o zaměstnání, jakož i k našim dalším legitimním obchodním účelům, jako je analýza pracovních sil, získání většího porozumění našim uchazečům, upoutání talentovaných jednotlivců a poskytování informací o volných pracovních místech ve společnosti Infor. Vaše údaje také používáme k plnění našich právních povinností, jako jsou platné zákony o přistěhovalectví nebo zaměstnanosti, postupy ochrany osobních údajů nebo zabezpečení našich zákazníků, partnerů nebo dodavatelů, které se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů společnosti Infor.

Jak Infor používá osobní údaje

Údaje, které o vás shromáždíme, používá společnost Infor k tomu, aby vám mohla poskytnout obohacující interaktivní zážitky. Data používáme zejména k těmto účelům:

  • Poskytování našich produktů a služeb, které zahrnují aktualizaci, zabezpečení a odstraňování problémů, jakož i poskytování podpory. Zahrnuje také sdílení dat, je-li to nezbytné k poskytnutí služby nebo jiné transakce, kterou jste požadovali.
  • Vylepšování a vývoj našich produktů.
  • Personalizace našich produktů.
  • Inzerce a prodej vám, což zahrnuje zasílání propagačních sdělení a cílení reklamy.

Data také používáme k našim obchodním účelům, včetně analýzy našeho výkonu, plnění našich zákonných povinností a rozvoje naší pracovní síly. Abychom dosáhli těchto cílů, někdy kombinujeme data, která shromažďujeme z různých kontextů, abychom vám poskytli lepší zážitek, činili informovaná obchodní rozhodnutí a z jiných oprávněných důvodů. Například můžeme kombinovat informace, které máme o vaší současné činnosti s našimi produkty, s informacemi o vašich dalších interakcích se společností Infor, včetně vaší účasti na událostech sponzorovaných společností Infor. Můžeme také kombinovat data v jiných kontextech.

Důvody, proč sdílíme osobní údaje

Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi Infor, prodejci, partnery a poskytovateli služeb (pokud jste s takovým sdílením souhlasili) za účelem dokončení transakcí nebo poskytnutí produktu, který jste požadovali. Rovněž sdílíme data s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi Infor, s prodejci, kteří pro nás pracují, pokud to vyžaduje zákon nebo právní proces, na ochranu životů, k zachování bezpečnosti našich produktů, poskytování služeb podpory a k ochraně práv a vlastnictví společnosti Infor a jejích zákazníků. Můžeme například sdílet informace s našimi partnery, abychom s vámi mohli dokončit obchodní transakci nebo poskytnout podporu při vašem používání našich produktů a služeb.

Jak přistupovat ke svým osobním údajům a jak je kontrolovat

Máte na výběr možnosti, jak Infor shromažďuje a používá vaše data. Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit kontaktováním společnosti Infor nebo kliknutím sem. Máte určitá práva včetně práva na přístup, opravování, mazání, podání námitek nebo omezování našeho používání vašich osobních údajů. V případě potřeby můžete také odvolat svůj souhlas s naším používáním vašich osobních údajů. Za určitých okolností můžete požádat o kopii svých osobních údajů v použitelném elektronickém formátu. V některých případech může být váš přístup nebo kontrola vašich osobních údajů omezena, pokud to vyžadují nebo umožňují platné zákony. V případě potřeby můžete také podat stížnost u místního úřadu na ochranu osobních údajů.

Používání svých údajů pro reklamu od společnosti Infor můžete ovládat v našem Centru přednastavení. Ne všechny osobní údaje zpracovávané společností Infor mohou být přístupné nebo kontrolované pomocí stránky přednastavení. Pokud chcete získat přístup k osobním údajům zpracovávaným společností Infor, které nejsou přístupné pomocí nástrojů umístěných na stránce přednastavení, můžete kontaktovat společnost Infor na níže uvedené adrese.

Mezinárodní přenosy dat

Společnost Infor je globální organizace se sídlem ve Spojených státech. Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi společností Infor, našimi přidruženými společnostmi, našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, které mohou být mimo zemi, ve které máte bydliště. Zavedli jsme vhodná ochranná opatření pro zpracování přenosů dat, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno tak, jak je to popsáno v těchto zásadách.

Společnost Infor dodržuje Štít ochrany soukromí mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA (Štít ochrany soukromí) podle ustanovení amerického ministerstva obchodu a při shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie, Velké Británie a Švýcarska do USA spoléhá na tento Štít soukromí. Společnost Infor (USA) vydala potvrzení pro ministerstvo obchodu, že s ohledem na takové údaje dodržuje zásady Štítu ochrany soukromí. V případě jakéhokoli rozporu mezi zásadami v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů a Štítu ochrany soukromí mají rozhodnou platnost pravidla Štítu ochrany soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Štítu ochrany soukromí – Privacy Shield – a zobrazit naši certifikaci, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov/list. Federální obchodní komise má jurisdikci nad dodržováním zásad ochrany soukromí ve společností Infor. V určitých situacích může být požadováno, aby společnost Infor zveřejnila osobní údaje v reakci na zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.

Vzhledem k rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci C-311/18 (dále jen případ „Schrems II“) dne 16. července 2020 již rámec štítu na ochranu soukromí není vhodným mechanismem k zajištění zákonnosti převodů osobních údajů z EU, Velké Británie a Švýcarska do USA. Tento rámec však i nadále dodržujeme, abychom si udrželi naší certifikaci štítu na ochranu soukromí, a to zejména s ohledem na osobní údaje, které již byly převedeny z EU, Velké Británie nebo Švýcarska do USA. I nadále zajišťujeme zákonné převody osobních údajů z EU, Velké Británie a Švýcarska do USA prostřednictvím alternativních mechanismů, jako jsou standardní smluvní doložky, které byly schválené Evropskou komisí. Standardní smluvní doložky nebyly rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie zrušeny jako zákonný mechanismus převodů osobních údajů. Situaci neustále sledujeme a tyto informace budeme aktualizovat pomocí jakýchkoli dodatků, které budou potřebné k tomu, abychom dodrželi předpisy.

Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo dat, které jsme nevyřešili uspokojivě, obraťte se (zdarma) na našeho poskytovatele řešení sporů na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek může jednotlivec vyvolat závazné rozhodčí řízení stížností týkajících se dodržování zásad ochrany soukromí, které nebyly vyřešeny jiným mechanismem ochrany soukromí: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction. Společnost Infor odpovídá za zpracování osobních údajů, které obdrží na základě Štítu ochrany soukromí a následně převádí na třetí stranu jednající jako zástupce jejím jménem. Společnost Infor zůstává odpovědná podle těchto zásad, pokud její zástupce zpracovává předmětné osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami, pokud Infor neprokáže, že není odpovědná za událost, která způsobila škodu.

Postupy ochrany osobních údajů ve společnosti Infor popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou v souladu se systémem přeshraničních pravidel ochrany osobních údajů společnosti APEC. Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec k zajištění ochrany osobních údajů přenášených mezi zúčastněnými ekonomikami APEC. Více informací o rámci APEC je uvedeno zde.

TRUSTe   TRUSTe

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládají údaje.Používáme cookies a podobné technologie k ukládání vašich preferencí a nastavení, což vám umožňuje přihlásit se, poskytovat reklamu, bojovat proti podvodům a plnit další legitimní obchodní účely. Někdy také používáme webové majáky ke shromažďování údajů o využití a výkonu. Naše webové stránky mohou zahrnovat webové majáky, soubory cookie nebo podobné technologie od jiných poskytovatelů. Tito jiní poskytovatelé mohou používat cookies nebo podobné technologie za účelem poskytování reklamy založené na vašich aktivitách a zájmech při prohlížení. Přejete-li si odhlásit se z reklamy orientující se podle vašich zájmů, můžete tak učinit pomocí tlačítka „Nastavení cookie“ níže.

Máte možnosti ovládat data shromažďovaná pomocí cookies, webových majáků a podobných technologií. Nastavením v internetovém prohlížeči můžete například omezit způsob, jakým mohou webové stránky, které navštěvujete, používat cookies a můžete odvolat svůj souhlas vymazáním nebo blokováním cookies. V tuto chvíli společnost Infor nereaguje na signály Do Not Track (DNT). Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, klikněte na níže uvedený odkaz.

Produkty poskytnuté vaší organizací

Používáte-li k přístupu k produktům Infor e-mailovou adresu, kterou vám poskytl váš zaměstnavatel nebo jiná organizace, má tato organizace schopnost kontrolovat a spravovat váš produktový účet Infor, jakož i schopnost přístupu k vašim údajům a jejich zpracování.

Řada produktů Infor je určena k použití organizacemi, jako jsou podniky. Pokud vám vaše organizace poskytne přístup k produktům Infor, vaše použití produktů Infor podléhá případným zásadám vaší organizace. Své dotazy týkající se ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění svých práv na ochranu údajů, byste měli směrovat správci vaší organizace. Společnost Infor neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo jejich zabezpečení u našich zákazníků, partnerů nebo dodavatelů; ty se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů společnosti Infor.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Obecně platí, že vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu našeho vztahu s vámi. Po skončení našeho vztahu budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která nám umožní splnit následující účely: uchovávání záznamů, které může být vyžadováno příslušným zákonem, k použití při vznesení právního nároku nebo řízení, k řešení veškerých stížností, které dostaneme ve vztahu k našim produktům nebo službám nebo z jiných oprávněných obchodních důvodů.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Činíme patřičná technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení vašich údajů.

Osobní údaje zpracovávané společností Infor v zastoupení za její zákazníky

Prostřednictvím naší softwarové platformy poskytujeme našim zákazníkům produkty a služby, které jim umožňují interakci s koncovými uživateli. Jestliže naši zákazníci shromažďují informace od svých koncových uživatelů prostřednictvím našich produktů a služeb, na uvedený sběr informací se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Důvodem je, že naši zákazníci jakožto správci dat řídí shromažďování těchto informací a společnost Infor nemá přímý vztah s koncovými uživateli našich zákazníků. Společnost Infor nekontroluje shromažďování nebo využívání informací koncových uživatelů našich zákazníků.

Chcete-li se dozvědět, jak zákazník společnosti Infor používá údaje, které shromažďuje prostřednictvím produktů Infor, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů předmětného zákazníka. Jste-li koncovým uživatelem, který usiluje o přístup nebo se snaží opravit, doplnit nebo vymazat nepřesná data, nebo pokud jste koncovým uživatelem některého z našich zákazníků a již byste nechtěli být kontaktováni tímto zákazníkem, obraťte se na něj přímo.

V souvislosti s produkty a službami, které poskytujeme, můžeme přenášet osobní údaje společnostem, které nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby. Převody na tyto třetí strany se řídí našimi dohodami s našimi zákazníky.

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Datum poslední aktualizace těchto zásad je uvedeno na jejich začátku. Pokud tyto zásady podstatně upravíme, upozorníme vás na změny zveřejněním zásad na našich webových stránkách. Pokud vás nebudeme informovat jinak, veškeré změny našich zásad jsou účinné ode dne, kdy tyto změny zveřejníme. Pokud naše zásady upravíme způsobem, který by měl podstatný vliv na povahu zpracování nebo vaše práva na ochranu osobních údajů, poskytneme dostatečně včas předběžné oznámení, abychom vám umožnili uplatnit svá práva.

Jak nás kontaktovat

S případnými dotazy nebo komentáři ohledně toho, jak Infor nakládá s vašimi osobními údaji, nebo ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, se na nás obracejte na:
Infor
Attention (k rukám): Global Data Privacy Officer (Pracovník pověřený globálně ochranou osobních údajů)
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
U.S.A.
Email: Privacy.Inquiries@infor.com

K aktualizaci vašich přednastavení pro marketing navštivte naše centrum přednastavení.