Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Infor

picture of office

Vaše soukromí je pro společnost Infor důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů ve společnosti Infor, kdy je společnost Infor správcem údajů, a vysvětlují procesy zpracování osobních údajů ve společnosti Infor, způsob a důvody jejich zpracování. Infor je mezinárodní korporátní skupina působící v několika zemích po celém světě. Pokud používáte své osobní údaje a poskytujete je společnosti Infor prostřednictvím tohoto webu (včetně webových stránek umístěných v jeho subdoménách), bude společnost Infor tyto osobní údaje zpracovávat jako správce vašich osobních údajů.

Poslední aktualizace: 1. října 2023 Co je nového?

Přejít do části:

Osobní údaje, které společnost Infor shromažďuje

Společnost Infor shromažďuje od vás údaje prostřednictvím našich interakcí s vámi a prostřednictvím našich produktů. Údaje, které shromažďujeme, závisejí na kontextu vašich interakcí se společností Infor a na provedených volbách včetně vašeho nastavení soukromí a produktů a funkcí, které používáte. Některé údaje nám poskytujete přímo (například kontaktní údaje, informace o zaměstnání) například prostřednictvím akcí Inforum nebo správou vašich preferencí s ohledem na komunikace, shromažďujeme údaje o vašich interakcích a o používání našich produktů (například cookies a další elektronické nástroje sledování, informace o řízení vztahů se zákazníky) a získáváme údaje o vás z jiných stran (například informace od partnerů společnosti Infor nebo informace o vaší návštěvě události pořádané společností Infor).

Když s námi interagujete, shromažďujeme informace, které nám vaše zařízení zašle. Informace, které shromažďujeme, mohou zahrnovat data o stránkách, na které přistupujete, IP adresu vašeho počítače, ID nebo jednoznačný identifikátor zařízení, typ zařízení, geolokační informace, informace o počítači a připojení a informace o mobilní síti.

Máte možnost volby, pokud jde o technologii, kterou používáte, a o údaje, které s námi sdílíte. Když vás požádáme, abyste poskytli osobní údaje, můžete odmítnout. Řada našich produktů však vyžaduje určité osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout příslušnou službu. Jestliže se rozhodnete nám potřebné údaje neposkytnout, nebudete moci využívat předmětný produkt nebo funkci. Podobně platí, že v případech, kdy potřebujeme osobní údaje ze zákona nebo abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu, nebudeme moci pokračovat, pokud nám předmětné údaje neposkytnete. Jestliže by neposkytnutí osobních údajů mělo za následek naši neschopnost poskytnout vám produkt nebo službu, budeme vás o tom informovat. V případech, kdy je poskytnutí osobních údajů volitelné, některé funkce jako personalizace nebudou fungovat, pokud se rozhodnete, že nám předmětné osobní údaje neposkytnete.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

Naše webové stránky také nabízejí možnost přihlásit se na pozici ve společnosti Infor v zemích, kde má Infor pobočku, místní pobočku nebo zastoupení.

Jestliže se ucházíte o práci u společnosti Infor nebo u některého z jejích zákazníků, shromažďujeme další informace související s vaší žádosti o zaměstnání.

Zpracování vašich osobních údajů, ucházíte-li se o místo přímo u společnost Infor

Pokud se ucházíte o místo ve společnosti Infor, budeme zpracovávat následující osobní údaje: vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení a veškeré další informace týkající se vaší žádosti.

U uchazečů o zaměstnání, kteří se přímo ucházejí o místo ve společnosti Infor, používáme osobní údaje, které jste nám poskytli k přijetí rozhodnutí o zaměstnání, jakož i k našim dalším legitimním obchodním účelům, jako je analýza pracovních sil, získání většího porozumění našim uchazečům, získání talentovaných jednotlivců a poskytování informací o volných pracovních místech ve společnosti Infor. Vaše údaje také používáme k plnění našich právních povinností, jako jsou platné zákony o přistěhovalectví nebo zaměstnanosti.

Zpracování vašich osobních údajů, pokud se o místo ucházíte u zákazníka společnosti Infor prostřednictvím softwaru Talent Science společnosti Infor

Aby se uchazeči o zaměstnání používající software Infor Talent Science mohli ucházet o místo u zákazníka Infor (který je v takovém případě správcem vašich osobních údajů), sdílíme vaše osobní údaje a naše hodnocení se zákazníkem Infor, u kterého se ucházíte o místo (nebo pro kterého již pracujete). Naše hodnocení používá údaje, které nám poskytnete, abychom pomohli našim zákazníkům rozvíjet jejich pracovní sílu.

Na základě požadavku zákazníka nebo na vaši žádost můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit jiným stranám za účelem prověření možnosti zaměstnání, ověření profesní průpravy, poskytnutí služby ověřování doporučení nebo jiných podobných služeb souvisejících s ověřováním přesnosti informací, které jste poskytli (v rozsahu povoleném platnými právními předpisy). Pokud si nepřejete, aby byly vaše osobní údaje (včetně výsledků testů nebo kontrol profesní průpravy) použity tak, jak je popsáno zde, neměli byste nám své osobní údaje poskytovat. Neposkytnutí osobních údajů vám zabrání v dalším používání aplikace Talent Science.

Upozorňujeme, že pokud se u našeho zákazníka budete o místo ucházet prostřednictvím softwaru Talent Science společnosti Infor, tento zákazník bude působit jako nezávislý správce vašich osobních údajů. My budeme tyto údaje zpracovávat na základě pokynů zákazníka (jako zpracovatel údajů). Příslušné informace o tom, jak budou vaše údaje zpracovávány, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti, ve které o zaměstnání žádáte. Další podrobnosti naleznete v těchto zásadách v části „Produkty poskytované vaší organizací“ a „Osobní údaje zpracovávané společností Infor v zastoupení za její zákazníky“.

Jak společnost Infor používá osobní údaje

Údaje, které o vás shromáždíme, používá společnost Infor k tomu, aby vám mohla poskytnout obohacující interaktivní zážitky. Data používáme zejména k těmto účelům:

 • poskytování našich produktů a služeb, jako jsou tyto webové stránky a jiné nástroje, které zahrnují aktualizaci, zabezpečení a odstraňování problémů, jakož i poskytování podpory. To zahrnuje také sdílení údajů, pokud je to nutné k poskytování služby nebo jiné transakce, o kterou jste požádali;
 • odpovídání na dotazy, pokud se na nás obrátíte jako na skutečného nebo potenciálního klienta nebo partnera;
 • komunikaci týkající se akcí, kdy poskytnete své osobní údaje, jako je vaše jméno a kontaktní údaje při registraci na akci;
 • vylepšování a vývoj našich produktů;
 • personalizace našich produktů;
 • inzerce a prodej vám, což zahrnuje zasílání propagačních sdělení a cílení reklamy;
 • správa vašich marketingových preferencí.

Údaje také používáme k našim obchodním účelům, včetně analýzy našeho výkonu, plnění našich zákonných povinností a rozvoje pracovní síly. Abychom dosáhli těchto cílů, někdy kombinujeme údaje, které shromažďujeme z různých kontextů, abychom vám poskytli lepší zážitek, činili informovaná obchodní rozhodnutí a z jiných zákonných důvodů. Můžeme například kombinovat informace, které máme o vaší současné činnosti s našimi produkty, s informacemi o vašich dalších interakcích se společností Infor, včetně vaší účasti na událostech sponzorovaných společností Infor. Údaje můžeme kombinovat i v jiných kontextech (v rozsahu povoleném platnými právními předpisy).

Právní základy zpracování vašich osobních údajů

Ve všech případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje jako správce údajů, vynaložíme maximální úsilí, abychom k tomu měli odpovídající právní základ. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat zejména v následujících případech:

 • v případě, že poskytnete svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů;
 • v případě, že potřebujeme zpracovat vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy mezi vámi a společností Infor, jako jsou naše podmínky použití;
 • v případě, že je zpracování vašich osobních údajů vyžadováno za účelem plnění našich zákonných povinností uložených společnosti Infor na základě platných zákonů;
 • potřebujeme-li zpracovat vaše osobní údaje, abychom zachovali náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí strany, zajistíme, aby takové zpracování neznamenalo porušení vašich práv a svobod;
 • v případě, že budeme zpracovávat vaše depersonalizované údaje pro statistické nebo jiné výzkumné účely.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě pokynů našeho zákazníka nebo jakékoli jiné třetí strany (správce údajů), uplatňujeme takové pokyny jako základ pro zpracování vašich osobních údajů, přičemž tyto třetí strany zůstávají odpovědné za zajištění primárních právních základů pro takové zpracování, podobných těm, které jsou popsány níže.

Důvody, proč sdílíme osobní údaje

Kategorie osobních údajů, které o vás získáme (jak je popsáno výše), můžeme sdílet s kategoriemi třetích stran popsanými v další části. Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi Infor, prodejci, partnery a poskytovateli služeb (pokud jste s takovým sdílením souhlasili) za účelem dokončení transakcí nebo poskytnutí produktu, který jste požadovali. Rovněž údaje sdílíme s přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi Infor, s prodejci, kteří pro nás pracují, pokud to vyžaduje zákon nebo právní proces, na ochranu životů, k zachování bezpečnosti našich produktů, poskytování služeb podpory a k ochraně práv a vlastnictví společnosti Infor a jejích zákazníků. Můžeme například sdílet informace s našimi partnery, abychom s vámi mohli dokončit obchodní transakci nebo poskytnout podporu při vašem používání našich produktů a služeb.

S případnými dotazy se na nás obraťte prostřednictvím kontaktních údajů v části „Jak nás kontaktovat“.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Máte na výběr možnosti, jak Infor shromažďuje a používá vaše údaje. Chcete-li uplatnit svá práva týkající se osobních údajů, kontaktujte společnost Infor nebo klikněte sem. Odpovíme vám v rámci lhůty, kterou stanovují platné právní předpisy.

Konkrétně máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů společností Infor podle platných právních předpisů právo na:

 • přístup k vašim osobním údajům;
 • opravu údajů, které o vás uchováváme;
 • výmaz vašich osobních údajů;
 • omezení používání vašich osobních údajů;
 • podání námitky vůči používání vašich osobních údajů;
 • odvolání souhlasu s používáním vašich osobních údajů, je-li to možné;
 • obdržení vašich osobních údajů v použitelném elektronickém formátu a jejich předání třetí osobě (právo na přenositelnost údajů) a
 • podání stížnosti místnímu orgánu pro ochranu údajů.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu

Používání svých údajů pro reklamu od společnosti Infor můžete ovládat v našem Centru přednastavení. Ne všechny osobní údaje zpracovávané společností Infor mohou být přístupné nebo kontrolované pomocí stránky přednastavení. Pokud chcete získat přístup k osobním údajům zpracovávaným společností Infor, které nejsou přístupné pomocí nástrojů umístěných na stránce přednastavení, můžete kontaktovat společnost Infor na níže uvedené adrese. Při zpracování vašich osobních údajů získáme souhlas se zasíláním přímé marketingové komunikace, pokud to vyžaduje zákon, a svůj souhlas budete moci odvolat (např. odhlášením se).

Mezinárodní předávání údajů

Společnost Infor je globální organizace se sídlem ve Spojených státech. Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi společností Infor, našimi přidruženými společnostmi, našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami, které mohou být mimo zemi, ve které máte bydliště. Některé země, do kterých předáváme vaše osobní údaje, nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany práv subjektů údajů jako v zemi vašeho bydliště. Zavedli jsme proto vhodná ochranná opatření na zpracování předávání údajů, abychom zajistili, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno tak, jak je to popsáno v těchto zásadách.

Pokud to od nás vyžadují platné právní předpisy, zajistíme, abychom před předáváním vašich osobních údajů mimo zemi vašeho bydliště dodržovali požadavky stanovené platnými právními předpisy. 

Společnost Infor postupuje ve shodě s Rámcem ochrany soukromí mezi EU a USA (EU-USA DPF), dodatkem UK Extension k tomuto rámci i v souladu s programem Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF) dle požadavků stanovených ministerstvem obchodu USA.  Společnost Infor předložila ministerstvu obchodu USA osvědčení, že dodržuje principy Rámce ochrany soukromí mezi EU a USA (DPF EU-USA), co se týče zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie na základě DPF EU-USA a osobnch údajů získaných ze Spojeného království (a Gibraltaru) na základě dodatku UK Extension k DPF EU-USA.  Společnost Infor předložila ministerstvu obchodu USA osvědčení, že dodržuje principy programu Swiss-U.S. Data Privacy Framework (principy programu DPF Švýcarsko-USA) v souvislosti se zpracováním osobních údajů přijatých ze Švýcarska na DPF Švýcarsko-USA.  V případě rozporu mezi ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů a DPF EU-USA nebo DPF Švýcarsko-USA, mají prioritu tyto principy.  Chcete-li se dozvědět více o programu DPF a zobrazit si naši certifikaci, navštivte stránky https://www.dataprivacyframework.gov/.

V souladu s DPF EU-USA a rozšířením DPF UE-USA na Velkou Británii a DPF Švýcarsko-USA se společnost Infor zavazuje vyřešit stížnosti týkající se principů DPF ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů.  Osoby z EU a Velké Británie a osoby ze Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnostmi ohledně našeho nakládání s osobními údaji, které byly získány na základě DPF EU-USA a rozšíření DPF EU-USA na Velkou Británii a na základě DPF Švýcarko-USA musí nejprve kontaktovat společnost Infor na adrese privacy@infor.com. Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo dat, které jsme nevyřešili uspokojivě, obraťte se (zdarma) na našeho poskytovatele řešení sporů zde. Za jistých podmínek může fyzická osoba využít závazného rozhodčího řízení, co se týče stížností na porušení ustanovení DPF, které nebylo možné vyřešit žádným jiným mechanizmem DPF – viz zde. Společnost Infor odpovídá za zpracování osobních údajů, které obdrží na základě programu DPF a následně předává třetí straně jednající jako zástupce jejím jménem. Společnost Infor zůstává odpovědná podle těchto zásad, pokud její zástupce zpracovává předmětné osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami, pokud společnost Infor neprokáže, že není odpovědná za událost, která způsobila škodu.

Infor podléhá regulačním vynucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA, pokud jde o osobní údaje shromažďované nebo přenášené v rámci DPF. V určitých situacích může být společnost Infor požádána o zveřejnění osobních údajů v reakci na zákonné požadavky veřejných orgánů, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.

Postupy ochrany osobních údajů ve společnosti Infor popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů jsou také v souladu se systémem přeshraničních pravidel ochrany osobních údajů APEC. Systém APEC CBPR poskytuje organizacím rámec k zajištění ochrany osobních údajů předávaných mezi zúčastněnými ekonomikami sdružení APEC. Více informací o rámci sdružení APEC je uvedeno zde.

TRUSTe

TRUSTe

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a ukládají údaje. Používáme cookies a podobné technologie k ukládání vašich preferencí a nastavení, což vám umožňuje přihlásit se, poskytovat reklamu, bojovat proti podvodům a plnit další legitimní obchodní účely. Někdy také používáme ke shromažďování údajů o využití a výkonu technologii web beacons. Naše webové stránky mohou zahrnovat technologii web beacons, soubory cookie nebo podobné technologie od jiných poskytovatelů. Tito jiní poskytovatelé mohou používat cookies nebo podobné technologie za účelem poskytování reklamy založené na vašich aktivitách a zájmech při prohlížení. Přejete-li si odhlásit se z reklamy podle vašich zájmů, můžete tak učinit pomocí tlačítka „Nastavení cookies“ níže.

Soubory cookie a další podobné technologie budeme používat pouze v případě, že nám k tomu poskytnete souhlas (pokud to vyžaduje zákon). Bez vašeho souhlasu, pokud je vyžadován, budeme používat pouze nezbytné technické soubory cookie, které jsou nezbytně nutné k zajištění řádného fungování našich webových stránek. V takovém případě se při používání souborů cookie budeme spoléhat na jiné právní základy, jako je smluvní nezbytnost založená na našich Podmínkách použití a náš oprávněný zájem na poskytování základních funkcí našich webových stránek.

Máte možnosti nastavit údaje shromažďované pomocí cookies, technologie web beacons a podobných. Nastavením v internetovém prohlížeči můžete například omezit způsob, jakým mohou webové stránky, které navštěvujete, používat cookies a můžete odvolat svůj souhlas vymazáním nebo blokováním cookies. V současnosti společnost Infor nereaguje na signály Do Not Track (DNT). Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, klikněte na níže uvedený odkaz.

Nastavení cookies

Produkty poskytnuté vaší organizací

Používáte-li k přístupu k produktům Infor e-mailovou adresu, kterou vám poskytl váš zaměstnavatel nebo jiná organizace, má tato organizace schopnost kontrolovat a spravovat váš produktový účet Infor, jakož i schopnost přístupu k vašim údajům a jejich zpracování.

Řada produktů Infor je určena k použití organizacemi, jako jsou podniky. Pokud vám vaše organizace poskytne přístup k produktům Infor, vaše použití produktů Infor podléhá případným zásadám vaší organizace. Své dotazy týkající se ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění svých práv na ochranu údajů, byste měli směrovat správci vaší organizace. Společnost Infor neodpovídá za postupy ochrany osobních údajů nebo jejich zabezpečení u našich zákazníků, partnerů nebo dodavatelů; ty se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů společnosti Infor.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Obecně platí, že vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu našeho vztahu s vámi. Po skončení našeho vztahu budeme uchovávat vaše osobní údaje po dobu, která nám umožní splnit následující účely: uchovávání záznamů, které může být vyžadováno příslušným zákonem, k použití při vznesení právního nároku nebo řízení, k řešení veškerých stížností, které dostaneme ve vztahu k našim produktům nebo službám nebo z jiných oprávněných obchodních důvodů.

Jak chráníme vaše osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Činíme patřičná technická a organizační opatření na ochranu a zabezpečení vašich údajů. Udržujeme přiměřená administrativní, technická a/nebo fyzická bezpečnostní a ochranná opatření, abychom chránili osobních údaje před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami či zničením údajů, které poskytnete. Nemůžeme nicméně garantovat absolutní bezpečnost vašich osobních údajů, neboť žádný elektronický přenos dat ani uchovávání informací nejsou zcela bezpečné. Pokud dojde k ohlášení incidentu, který může mít vliv na vaše osobní údaje, přezkoumáme jej a splníme všechny potřebné ohlašovací povinnosti.

Osobní údaje zpracovávané společností Infor v zastoupení za její zákazníky

Prostřednictvím naší softwarové platformy poskytujeme našim zákazníkům produkty a služby, které jim umožňují interakci s koncovými uživateli. Jestliže naši zákazníci shromažďují informace od svých koncových uživatelů prostřednictvím našich produktů a služeb, na uvedený sběr informací se tyto zásady ochrany osobních údajů nevztahují. Důvodem je, že shromažďování těchto informací řídí jakožto správci údajů naši zákazníci a společnost Infor nemá přímý vztah s koncovými uživateli našich zákazníků. Společnost Infor nekontroluje shromažďování ani využívání informací koncových uživatelů našich zákazníků.

Chcete-li se dozvědět, jak zákazník společnosti Infor používá údaje, které shromažďuje prostřednictvím produktů Infor, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů předmětného zákazníka. Jste-li koncovým uživatelem, který usiluje o přístup nebo se snaží opravit, doplnit nebo vymazat nepřesné údaje, nebo pokud jste koncovým uživatelem některého z našich zákazníků a již byste nechtěli být kontaktováni tímto zákazníkem, obraťte se na něj přímo.

V souvislosti s produkty a službami, které poskytujeme, můžeme osobní údaje předávat společnostem, které nám pomáhají poskytovat naše produkty a služby. Předání těmto třetím stranám se řídí našimi dohodami s našimi zákazníky.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na weby a webové stránky třetích stran. Nevlastníme, nespravujeme ani jinak nekontrolujeme postupy zpracování osobních údajů uplatňované vlastníky těchto webových stránek a za tyto postupy neneseme odpovědnost. Než začnete tyto webové stránky používat nebo poskytnete jakékoli osobní údaje příslušným subjektům, přečtěte si prosím pozorně příslušné zásady a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Datum poslední aktualizace těchto zásad je uvedeno na jejich začátku. Pokud tyto zásady významně upravíme, upozorníme vás na změny zveřejněním zásad na našich webových stránkách. Pokud vás nebudeme informovat jinak, veškeré změny našich zásad jsou účinné ode dne, kdy tyto změny zveřejníme. Pokud naše zásady upravíme způsobem, který by měl podstatný vliv na povahu zpracování nebo vaše práva na ochranu osobních údajů, poskytneme dostatečně včas předběžné oznámení, abychom vám umožnili uplatnit svá práva.

Subjekty společnosti Infor s osvědčením dle Rámce na ochranu soukromí USA

Společnosti Infor (US), Inc., Infinium Software, Inc., Infor Public Sector, Inc. a Seneca Acquisition Subsidiary, Inc. se účastní Rámce ochrany soukromí mezi EU a USA (DPF EU-USA), dodatku UK Extension k DPF EU-USA i DPF Švýcarsko-USA a dodržují principy stanovené DPF. Zatímco tyto subjekty Infor jsou jedinými oficiálně zaregistrovanými přidruženými společnostmi Infor, s dodržováním principů DPF souhlasí všechny subjekty Infor po celém světě.

Jak nás kontaktovat

S případnými dotazy nebo komentáři ohledně toho, jak Infor nakládá s vašimi osobními údaji, nebo ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, se na nás obracejte prostřednictvím našeho webového formuláře Příjem žádostí k ochraně osobních údajů nebo na adrese:

Infor

Attention (k rukám): Global Data Privacy Officer (Globální pracovník pověřený ochranou osobních údajů

133 Peachtree St

Atlanta, GA 30303

U.S.A.

E-mail: Privacy@infor.com