Softwarová řešení pro letectví a obranu

Pracovník v letectví a obraně

Software pro leteckou výrobu

Výrobci v oblasti letectví a obrany se spoléhají na vysoce zabezpečený ERP software od společnosti Infor, splňující přísné požadavky tohoto odvětví – od řízení operací ETO až po pokročilou správu dodavatelského řetězce, sledování náhradních dílů a nástrojů pro poprodejní servis.

1381297206-36e29d34584b9c4e4220e78b1793d0d636d7f3689c1b8ed3a1ad02a87c1e0562-d_1280x720

Zvládejte nejkritičtější výzvy v oblasti letectví a obrany

Naše řešení ERP jsou navržena tak, aby podporovala produktové inovace, sladila vaše podnikání se specializovanými potřebami zákazníků a poskytla vám flexibilitu předvídat narušení trhu a rychle na ně reagovat. Můžeme vám pomoci zjednodušit složitost podniku ve smíšeném režimu výroby pomocí inteligentních, předem nakonfigurovaných řešení pro zefektivnění provozu a optimalizaci výkonu.

letectví a obrana

Optimalizace složitých smluvních procesů

Udělejte pořádek ve složitých a k chybám náchylných procesech nabídek, uzavírání smluv, realizace a vykazování výnosů pomocí řešení vytvořeného na podporu efektivity, které zahrnuje kompletní funkce pro řízení smluv a projektů.

 • Spravujte více smluv a využívejte metody vykazování nákladů a výnosů
 • Zajistěte viditelnost projektového řízení s propojenými strukturami podrobného rozpisu
 • Vyhovte standardům nákladového účetnictví a standardům globálního obchodu a dodržování předpisů
 • Využívejte definice CLIN a smluvní toky spolu s viditelností řízení projektů s propojenými strukturami podrobného rozpisu
letectví a obrana

Zvládejte složitost a rizika dodavatelského řetězce v letectví a obraně

Zajistěte si efektivní realizaci programů a projektů a kontrolu nad víceúrovňovými dodavatelskými řetězci spolu se schopností rychle reagovat na nedostatky dodavatelského řetězce.

  Skupinové plánování materiálů a slučování projektové poptávky
 • Spravujte životního cyklus produktů a podrobné integrované odhady
 • Sledujte odpovídající náklady na projekt pomocí vázání a férových nezaujatých algoritmů
 • Dosáhněte efektivní automatizace dílny pomocí poznatků vycházejících z dat
 • Získejte podporu DPAS
letectví a obrana

Zabezpečení a dodržování předpisů

Dodržujte, sledujte a auditujte přísné požadavky na kontrolu kvality, regulační předpisy a kybernetické zabezpečení.

 • Udržujte ostražitost kybernetického zabezpečení pro všechna řešení a aplikace
 • Spolehněte se na implementaci v cloudu AWS® GovCloud nebo v místních prostorách
 • Podporuje shodu s DCAA a DCMA MMAS
 • Získejte výhody autorizace FedRAMP
letectví a obrana

Nechte svou servisní činnost generovat příjmy

Využijte digitální technologie a poznatky založené na datech ke správě svých služeb a operací v oblasti provozu, údržby a oprav a zároveň optimalizujte dobu a zdroje pro rozhodování.

 • Sledujte historii servisu, náhradní díly a součásti, které byly vyměněny nebo opraveny – s dodržením přesných pokynů
 • Strategické řízení provozu SRO pro efektivitu, spolehlivost a ziskovost
 • Analyzujte požadavky na servis, abyste lépe předvídali budoucí potřeby preventivní údržby
 • Udržujte optimální inventář náhradních dílů, aby se zabránilo vyprodání zásob a rychle vyřešily servisní požadavky
 • Spravujte plánování oprav v depu a servisních prostředků v terénu a harmonogramy techniků
 • Využijte podporu pro funkci Hlášení o neshodě materiálu, FRACAS, kontrolu prvních kusů a certifikáty o shodě
letectví a obrana

Podpořte inovace v letectví a obraně díky novým technologiím

Získejte výhody průběžných upgradů a trvale aktuálních technologických možností, které vám pomohou urychlit obchodní růst a prohloubit znalosti.

 • Upgradujte zastaralá řešení a zároveň si uchovejte cenná historická data, která je třeba uložit pro stálý přístup
 • Zajistěte si možnost nadále bezpečně integrovat data a přístup k nim ze starších systémů, které nelze vyřadit
 • Využívejte hladkou elektronickou výměnu informací a bezpečně sdílejte data s řešeními třetích stran
 • Spolehněte se na hluboké, oborově specifické funkce
 • Využívejte Internet věcí, strojové učení a prediktivní analýzy
Rychle rosteme a náš starý systém nás omezoval. Díky Infor LN máme efektivní a integrovaný systém, který byl nasazen rychle bez přerušení provozu.
AD quote

Cloudový software pro letectví a obranu

ERP cloudový software pro letectví a obranu

Software Infor CloudSuite™ Aerospace & Defense přináší pokročilé funkce, na které spoléhají dodavatelé v letectví a obranném průmyslu po celém světě. Tento vysoce zabezpečený ERP systém je navržen pro nejnáročnější požadavky na výrobu a servis v komerčním letectví a obraně.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Správa víceúrovňových kusovníkových rozpisů nákladů
 • Zjednodušené rozdělení objednávek na dílně
 • Automatizované přesuny a výpůjčky a platby ve fázi dodavatele
 • Automatizace procesů pro nabídkové řízení, uzavírání smluv, realizaci a vykazování příjmů
 • Dodržování přísných vládních požadavků
 • Využití integrované podpory auditu DCAA s údržbou požadavků na smlouvy a náklady
 • Podpora pevně stanovených cen, refundací nákladů a časových a materiálových smluv
 • Správa servisních smluv pro MRO a náhradní díly
 • Optimalizace plánování výroby
 • Lepší viditelnost a efektivita napříč víceúrovňovými dodavatelskými řetězci

ZAHRNUTÉ PRODUKTY

 • Infor ERP
 • Infor Supplier Exchange
 • Infor OS
 • Infor Birst®
 • Akcelerátor implementace
 • Implementace v cloudu AWS® GovCloud

Podívejte se na Infor CloudSuite™ Aerospace & Defense

ERP software pro střední a malé výrobní podniky

Infor CloudSuite Industrial je kompletní řešení ERP pro výrobce uplatňující diskrétní i procesní výrobu, které zahrnuje prediktivní analýzy, spolupráci, nástroje pro štíhlou výrobu a možnosti integrace. Infor CloudSuite Industrial je aplikace se skutečně smíšeným režimem pro výrobce, kteří se zabývají vývojem na zakázku, konfigurací na zakázku, hromadnou výrobou, procesy a službami. CloudSuite Industrial pomáhá zvládat složitost a růst a zároveň organizacím umožňuje dosahovat zlepšení výkonnosti v oblasti služeb zákazníkům, produktivity a řízení nákladů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Rychlejší a účinnější inovace
 • Řízení plánování a harmonogramů výroby
 • Koordinace poprodejních služeb a údržby
 • Optimalizace plánování výroby
 • Zvýšení kvality produktů
 • Využijte vysoce flexibilní, škálovatelnou architekturu, abyste byli agilnější a v souladu s rychle se měnícími očekáváními zákazníků

ZAHRNUTÉ PRODUKTY

 • Infor ERP
 • Infor OS
 • Infor Birst®
 • Nástroje Infor Implementation Accelerator
 • Implementace v AWS®

Podívejte se na Infor CloudSuite Industrial

Software pro řízení dodavatelského řetězce

Software pro řízení dodavatelského řetězce

Řešení Infor® Supply Chain Management poskytují inteligentní orchestraci dodavatelského řetězce prostřednictvím digitalizace procesů dodavatelského řetězce v reálném čase. Získáte tak komplexní přehled, který vám umožní rozhodovat na základě dat a optimalizovat včasné dodávky zákazníkům.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Snížení nákladů na dodavatelský řetězec, včetně nákladů na odpad a dopravu
 • Jediná verze dat, umožňující získat praktické poznatky
 • Zkrácení doby zpracování faktur a doby přepravy
 • Zvýšení počtu včasných a přesných objednávek zásilek
 • Zvýšení produktivity týmu a snížení nákladů ve skladech

DOSTUPNÉ PRODUKTY

 • Infor Nexus™
 • Infor® Integrated Business Planning
 • Infor WMS

Podívejte se na řešení Infor Supply Chain Management

Software pro řízení pracovní síly ve výrobě

Optimalizujte všechny aspekty řízení pracovní síly a produktivity s řešením Infor® Workforce Management. Strategicky zlepšete plánování, realizaci a analýzu pracovních sil pomocí poutavého softwarového řešení pro řízení pracovní síly určeného speciálně pro průmyslovou výrobu například v oblasti letectví a obrany. Získáte nástroje pro plánování pracovní doby a docházky, plánování podle poptávky, plánování pracovní síly a management absencí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Umožněte svým lidem přístup k údajům o pracovní síle kdekoli a kdykoli
 • Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a pokaždé předávejte správné údaje do mzdové agendy
 • Využívejte vertikálně specializované nástroje pro plánování směn nebo rozvrhování podle poptávky
 • Získejte intuitivní software pro sestavování rozpočtu, plánování a predikci poptávky po pracovní síle

Software CPQ pro výrobu

Infor® CPQ (Configure Price Quote) pomáhá prodejním týmům, partnerům a distributorům rychleji prodávat komplexní produkty. Tato platforma založená na pravidlech je navržena pro vizuální vytváření cenových nabídek a dynamickou tvorbu cen. Slouží k okamžitému vytvoření ceníkové ceny specifické pro danou konfiguraci, náklady prodejce a nabídku. Objednávky jsou automaticky předávány do integrovaného podnikového systému.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Rychlejší prodej komplexních produktů s rychlými a přesnými nabídkami na vyžádání
 • Urychlení produktových inovací
 • Optimalizace dodavatelského řetězce pro lepší plánování poptávky a nákupu
 • Oživení produktů vizuálním výběrem a konfigurací
 • Úplný přehled o datech v reálném čase

Podívejte se na Infor CPQ

Software pro řízení životního cyklu produktu

Infor® PLM Discrete je komplexní řešení pro řízení životního cyklu produktu, které se bezproblémově integruje se systémy ERP a CAD. PLM Discrete umožňuje zaměstnancům, dodavatelům a partnerům rychleji uvádět produkty na trh, zlepšovat efektivitu návrhu a snižovat náklady na uvádění nových produktů.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Podpora správy PLM pro podniky s výrobou na zakázku, konfigurací na zakázku, montáže na zakázku a projektové společnosti
 • Využití předem připravené interoperability s ERP, CAD a výrobními systémy
 • Možnosti reportování a analýzy v reálném čase
 • Automatizace pracovních postupů
 • Vyhledávání podle rolí a opakované použití informací

Cloudové technologie pro výrobní průmysl

Infor® OS je cloudová operační platforma, která bezproblémově propojuje služby všech oborových řešení Infor CloudSuite™ a mnoha řešení třetích stran. Služby sahají od základních funkcí kritických pro podnikání až po pokročilejší technologie, které jsou schopny poskytnout konkurenční výhody společnostem v oblasti letectví a obrany.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY

 • Využití unifikované cloudové infrastruktury pro jednotné přihlašování, mobilitu, zabezpečení a dodržování předpisů
 • Bezproblémová integrace napříč produkty Infor a produkty jiných dodavatelů
 • Snadno použitelné, jednotné uživatelské prostředí napříč všemi aplikacemi
 • Shromažďování důležitých dat z IoT zařízení
 • Využití pokročilých analýz a umělé inteligence pro navádění a automatizované rozhodování
 • Zajištění shody, spolupráce a odpovědnosti pomocí úvodních stránek, upozornění a pracovních postupů založených na rolích

Podívejte se na Infor OS
Aerospace Defense indusry

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.