Softwarová řešení pro průmyslovou výrobu

Využití datových přehledů pro vyšší produktivitu a skvělé služby zákazníkům – udržitelně a profitabilně.
industrial-manufacturing-hero

ERP software pro výrobní podniky vytvořený pro průmysl

Odemkněte budoucnost výroby pomocí softwarových řešení Infor specifických pro dané odvětví, která poskytují komplexní funkce pro růst vašeho podnikání.

průmyslová výroba

SEZNAMTE SE SE SPOLEČNOSTÍ INFOR

Hovoříme jazykem průmyslové výroby

Produktové týmy společnosti Infor tvoří zkušení výrobci s vášní pro inovace a hlubokými znalostmi specifických případů použití a výzev, kterým čelí průmyslové výrobní podniky.
PERSPEKTIVY ODVĚTVÍ

Trendy v průmyslové výrobě

perspektiva odvětví

Chytrá výroba

Výhody lepší, rychlejší a inteligentnější výroby

Podívejte se na výhody
PŘÍBĚHY ZÁKAZNÍKŮ

Úspěšní jsme pouze tehdy, když jsou úspěšní naši zákazníci

Muž hrající na kytaru

Společnost Martin Guitars zlepšila provoz po celém světě díky řešení Infor

Podívejte se na video

ERP software pro průmyslovou výrobu

Naše výrobní softwarová řešení jsou od základu vyrobena tak, aby splňovala potřeby moderních průmyslových výrobních provozů. Díky našemu přístupu specifickému pro dané odvětví získáte funkce, které vaše firma potřebuje, ihned po vybalení s menším přizpůsobováním a rychlejší implementací.

pohled z výšky na dva pracovníky továrny v hale, kteří si prohlížejí obrazovky pro řízení výroby a zakázek

Nabídka jedinečného výrobního produktu a prostředí

Spravujte strategické konfigurace a urychlete inovace produktů.

 • Získejte řešení Product Lifecycle Management (PLM) s integrovanou analýzou dopadů na zákonné požadavky, kvalitu a dodavatelský řetězec
 • Snazší komunikace se zákazníky pomocí funkcí pro konfiguraci, stanovení ceny a cenové nabídky
 • Možnost projektového řízení pomocí podrobnějších struktur, plánování, kalkulace nákladů, podrobného vyčíslení projektu a analýz
 • Zlepšení komunikace a dodávek prostřednictvím integrovaného řízení vztahů se zákazníky (CRM) a správy objednávek
Snímek obrazovky řešení Infor ERP zobrazující řídicí panel a obchodní analýzy.

Výrobní ERP snižuje provozní složitost

Zefektivněte produktivitu, plánování a výrobu ke zvýšení kvality při současném snížení nákladů.

 • Podpora více výrobních modelů: výroba na zakázku, konfigurace na objednávku a opakování
 • Možnost automatizace výrobních provozů
 • Efektivnější řízení pracovní síly
 • Optimalizace životních cyklů zařízení pomocí špičkových funkcí správy podnikového majetku
 • Zajištění spolehlivosti výrobků díky sofistikovanému řízení kvality
komunikace v dodavatelském řetězci průmyslové výroby

Optimalizujte plánování, řízení a plnění dodavatelského řetězce

Získejte přehled o celém dodavatelském řetězci a využijte komunikaci založenou na spolupráci ke zvýšení efektivity.

 • Využívejte výhody celosvětové obchodní sítě (směrem k dodavateli i směrem k zákazníkovi)
 • Optimalizujte plánování prodeje a provozu
 • Využívejte plánování a optimalizaci dodavatelského řetězce
 • Využívejte plánování zásob na více pracovištích a ve více logistických závodech
 • Integrujte správu zásob, skladování a plnění
Muž u notebooku se dívá na ERP panel.

Iniciujte digitální transformaci v průmyslové výrobě

Využijte možností Průmyslu 4.0 prostřednictvím digitální transformace.

 • Využívejte pokročilé odvětvové funkce na škálovatelné na bezpečné cloudové platformě s konfigurovatelnými rozšířeními a personalizací namísto přizpůsobování
 • Zažijte novou úroveň flexibility, agility a dostupnosti díky implementaci řešení Infor v multitenantním cloudu AWS®
 • Integrujte IoT, umělou inteligenci, strojové učení a prediktivní analýzu
 • Umožněte spolupráci ve stylu sociálních sítí, úvodní stránky založené na rolích a klíčové ukazatele výkonnosti, které jsou specifické pro vaše odvětví a role uživatelů

Zobrazit produkty

Podnikový cloudový ERP pro výrobu

Diskrétní výrobci po celém světě se spoléhají na výrobní softwarový systém společnosti Infor, CloudSuite Industrial Enterprise, který jim zajišťuje přehled potřebný k rychlé reakci na potřeby zákazníků, dodavatelů a regulačních orgánů – aniž by bylo nutné provádět jakékoli úpravy softwaru.

Nejdůležitější aspekty

 • Automatizace procesů pro nabídkové řízení, uzavírání smluv, realizaci a vykazování příjmů
 • Rychlejší a účinnější inovace
 • Řízení plánování a harmonogramů výroby
 • Koordinace poprodejních služeb a údržby
 • Optimalizace plánování výroby
 • Zvýšení kvality produktů
 • Využijte vysoce flexibilní, škálovatelnou architekturu, abyste byli agilnější a v souladu s rychle se měnícími očekáváními zákazníků

Zahrnuté produkty

Infor ERP

Výkonný výrobní software ERP určený pro podniky zaměřené na diskrétní výrobu, který umožňuje zjednodušení a automatizaci obchodních operací.

Infor® OS

Cloudová operační platforma, která propojuje digitální infrastruktury Infor a třetích stran do jednotného ekosystému.

Zjistit více
Infor Birst®

Analytika podporovaná umělou inteligencí pro celou organizaci s přehledy na základě rolí a řízení přístupu.

Zjistit více
Nástroje Infor Implementation Accelerator

Zkraťte dobu uvedení nové nabídky na trh a návratnost investic díky předkonfigurovaným funkcím pro konkrétní odvětví, které jsou připraveny k okamžitému použití.


Podívejte se na Infor CloudSuite™ Industrial Enterprise

Cloudové výrobní řešení ERP pro malé a střední podniky

Infor CloudSuite™ Industrial je komplexní výrobní softwarové řešení pro diskrétní i procesní výrobce, které staví na více než 30 letech zkušeností při podpoře malých a středních firem. Výrobní ERP zahrnuje prediktivní analýzy, spolupráci, štíhlé výrobní nástroje a možnosti integrace. Toto moderní výrobní softwarové řešení je smíšená aplikace pro výrobce zaměřené na výrobu na zakázku, konfigurace na objednávku, hromadnou výrobu, zpracování a služby. Toto řešení pomáhá zvládat komplexnost a růst a zároveň umožňuje zvýšit výkonnost v oblasti služeb zákazníkům, produktivity a kontroly nákladů.

Nejdůležitější aspekty

 • Rychlejší a účinnější inovace
 • Řízení plánování a harmonogramů výroby
 • Koordinace poprodejních služeb a údržby
 • Optimalizace plánování výroby
 • Zvýšení kvality produktů
 • Využijte vysoce flexibilní, škálovatelnou architekturu, abyste byli agilnější a v souladu s rychle se měnícími očekáváními zákazníků

Zahrnuté produkty

Infor ERP

Výkonný ERP software určený pro diskrétní výrobu, který zjednodušuje a automatizuje provoz podniku.

Infor® OS

Cloudová operační platforma, která propojuje digitální infrastruktury Infor a třetích stran do jednotného ekosystému.

Zjistit více
Infor Birst®

Analytika podporovaná umělou inteligencí pro celou organizaci s přehledy na základě rolí a řízení přístupu.

Zjistit více
Nástroje Infor Implementation Accelerator

Zkraťte dobu uvedení nové nabídky na trh a návratnost investic díky předkonfigurovaným funkcím pro konkrétní odvětví, které jsou připraveny k okamžitému použití.


Podívejte se na Infor CloudSuite Industrial

Výrobní softwarové řešení pro řízení pracovní síly

Optimalizujte všechny aspekty řízení pracovní síly a produktivity s řešením Infor® Workforce Management. Strategicky optimalizujte plánování, realizaci a analýzu pracovních sil pomocí atraktivního podnikového softwarového řešení pro řízení pracovních sil, které bylo navrženo speciálně pro průmyslovou výrobu. Získáte nástroje pro plánování pracovní doby a docházky, plánování podle poptávky, plánování pracovní síly a management absencí.

Nejdůležitější aspekty

 • Umožněte svým lidem přístup k údajům o pracovní síle kdekoli a kdykoli
 • Sledujte pracovní dobu zaměstnanců a pokaždé předávejte správné údaje do mzdové agendy
 • Využívejte vertikálně specializované nástroje pro plánování směn nebo rozvrhování podle poptávky
 • Získejte intuitivní software pro sestavování rozpočtu, plánování a predikci poptávky po pracovní síle

Výrobní softwarový systém pro konfigurace cenových nabídek

Infor® CPQ (Configure Price Quote) pomáhá prodejním týmům, partnerům a distributorům rychleji prodávat komplexní produkty. Tato platforma založená na pravidlech je navržena pro vizuální vytváření cenových nabídek a dynamickou tvorbu cen. Slouží k okamžitému vytvoření ceníkové ceny specifické pro danou konfiguraci, náklady prodejce a nabídku. Objednávky jsou automaticky předávány do integrovaného podnikového systému.

Nejdůležitější aspekty

 • Rychlejší prodej komplexních produktů s rychlými a přesnými nabídkami na vyžádání
 • Urychlení produktových inovací
 • Optimalizace dodavatelského řetězce pro lepší plánování poptávky a nákupu
 • Oživení produktů vizuálním výběrem a konfigurací
 • Úplný přehled o datech v reálném čase

Podívejte se na Infor CPQ

Software pro řízení dodavatelského řetězce

Řešení Infor® Supply Chain Management poskytují inteligentní orchestraci dodavatelského řetězce prostřednictvím digitalizace procesů dodavatelského řetězce v reálném čase. Získáte tak komplexní přehled, který vám umožní rozhodovat na základě dat a optimalizovat včasné dodávky zákazníkům.

Nejdůležitější aspekty

 • Snížení nákladů na dodavatelský řetězec, včetně nákladů na odpad a dopravu
 • Jediná verze dat, umožňující získat praktické poznatky
 • Zkrácení doby zpracování faktur a doby přepravy
 • Zvýšení počtu včasných a přesných objednávek zásilek
 • Zvýšení produktivity týmu a snížení nákladů ve skladech

Dostupné produkty

Infor Nexus™

Multipodniková obchodní síť propojující partnery dodavatelského řetězce s jediným zdrojem dat.

Zjistit více
Infor Integrated Business Planning

Rychlejší plánování dodavatelského řetězce prostřednictvím analytických nástrojů, které zlepšují rozhodování a maximalizují kritické zdroje.

Infor WMS

Jednotný skladový WMS systém vytvořený pro vysoký výkon a škálování, který pomáhá firmám dosáhnout spolehlivého plnění objednávek s co nejnižšími náklady.

Zjistit více

Podívejte se na řešení Infor Supply Chain Management

Software pro řízení životního cyklu produktu

Infor® PLM Discrete je komplexní řešení pro řízení životního cyklu produktu, které se bezproblémově integruje se systémy ERP a CAD. PLM Discrete umožňuje zaměstnancům, dodavatelům a partnerům rychleji uvádět produkty na trh, zlepšovat efektivitu návrhu a snižovat náklady na uvádění nových produktů.

Nejdůležitější aspekty

 • Podpora správy PLM pro podniky s výrobou na zakázku, konfigurací na zakázku, montáže na zakázku a projektové společnosti
 • Využití předem připravené interoperability s ERP, CAD a výrobními systémy
 • Možnosti reportování a analýzy v reálném čase
 • Automatizace pracovních postupů
 • Vyhledávání podle rolí a opakované použití informací

Výrobní technologická platforma

Infor® OS je cloudová operační platforma, která hladce propojuje služby napříč výrobními softwarovými řešeními Infor a mnoha řešeními třetích stran. Služby sahají od základních funkcí kritických pro podnikání až po pokročilejší technologie, které jsou schopny poskytovat konkurenční výhody průmyslovým výrobním společnostem.

Nejdůležitější aspekty

 • Využití unifikované cloudové infrastruktury pro jednotné přihlašování, mobilitu, zabezpečení a dodržování předpisů
 • Bezproblémová integrace napříč produkty Infor a produkty jiných dodavatelů
 • Snadno použitelné, jednotné uživatelské prostředí napříč všemi aplikacemi
 • Shromažďování důležitých dat z IoT zařízení
 • Využití pokročilých analýz a umělé inteligence pro navádění a automatizované rozhodování
 • Zajištění shody, spolupráce a odpovědnosti pomocí úvodních stránek, upozornění a pracovních postupů založených na rolích

Podívejte se na Technologickou platformu Infor

Rozšiřte své možnosti pomocí robustní komunity produktů

Tržiště společnosti Infor rychle a snadno propojuje zákazníky z oblasti průmyslové výroby s inovativními doplňkovými řešeními vytvořenými společností Infor i dalšími dodavateli v rámci rostoucí komunity přispěvatelů společnosti Infor. Díky takto rychle rostoucímu ekosystému řešení pro vaše odvětví je pravděpodobné, že pokud máte problém, na tržišti najdete jeho řešení.

manufacturing

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.