3 tipy, které výrobcům pomohou reagovat na rychlé změny

637852130 ai coleman machine factory automation manufacturing robobtics IndObj  2022 09 22 144050 jaud

September 22, 2022

Úspěšná reakce na výzvy dodavatelského řetězce a podpora komplexního provozu

Změna je dnes ve výrobě jedinou konstantou. Změny, inovace a neustálé zdokonalování procesů ve výrobě jsou hnacími faktory v dnešním složitém tržním prostředí. Ať už vyrábíte komerční letadla, kancelářský nábytek, nebo průmyslové ventily, musíte sledovat trendy a přizpůsobovat se jim. Nové strategie a akce se musí synchronizovat – a sladit s očekáváním zákazníků. Není to snadný úkol.

Máme však i dobré zprávy. Správný výrobní software ERP vám pomůže. Moderní, modulární řešení ERP s integrovanými mikro-vertikálními funkcemi poskytují možnosti, které potřebujete k řešení nejnaléhavějších problémů dneška. Modernizací výrobního systému ERP usnadníte rozvoj celé organizace, od zavádění nových výrobků až po provozní efektivitu. Jeden krok tedy vede k mnoha výhodám.

Tři tipy, které vám pomohou přizpůsobit se měnícím se požadavkům:

  1. Zlepšení agility dodavatelského řetězce. Změněný dodavatelský řetězec je pro většinu výrobců velkým problémem. A to je ještě pro mnohé z nich slabé slovo. Obchodní cla, překážky a zpoždění, válka na Ukrajině, nedostatek čipů, nedostupnost nákladních kontejnerů a vysoké náklady na pohonné hmoty změnily nákupy ve hru na náhodu – proti silnějšímu soupeři. Moderní software s analýzou založenou na umělé inteligenci a plným přehledem o dodavatelském řetězci může přinést úlevu. Chytrá řešení vám pomohou dělat chytrá rozhodnutí. Předvídejte rizika, přijímejte strategická rozhodnutí a navazujte nová partnerství. Poznatky získané z dat pomáhají plánovat nepředvídané události a řídit očekávání. Budete vědět, jaké zásoby potřebujete a kdy je můžete očekávat.
  2. Řízení výrobní komplexnosti. Výrobci musí splnit požadavky zákazníků na vysoce personalizované produkty. Stále však musíte řídit náklady a zvyšovat marže. V mnoha průmyslových odvětvích je tradiční hromadná výroba nahrazována výrobou ve smíšeném režimu, kdy se novým standardem stávají vysoce konfigurované výrobky, výroba na zakázku a montáž na zakázku. Moderní výrobní software je pro tuto transformaci nezbytný. Pomáhá zefektivnit procesy, odstranit nedostatky a udržet pracovní postupy synchronizované. Nejnovější technologie Průmyslu 4.0 poskytují důležité nástroje, jako jsou chytré senzory, pro sledování výkonu strojů, výroby, kontroly kvality a optimalizace zdrojů. Nástroje také pomáhají řídit stávající pracovní sílu, která musí pracovat chytřeji, nikoliv více, aby mohla vykonávat svou práci. Datové přehledy pomáhají udržovat výrobu ve sladěném chodu, protože na každém dílu, každém stroji a každém pracovním cyklu záleží.
  3. Využití datových přehledů. Výrobci musí reagovat na poptávku spotřebitelů po nových a personalizovaných produktech a současně usilovat o zvýšení produktivity, efektivity, automatizaci procesů a strategické plánování využití zdrojů. Čeká vás těžké rozhodování. Moderní ERP software pomáhá shromažďovat, sledovat a využívat data v celé organizaci. Na základě faktů, nikoli pocitů nebo předtuch, mohou výrobci lépe vycházet vstříc zákazníkům, zavádět nové výrobky, navrhovat a zajišťovat vhodné díly a komponenty a sledovat veškeré náklady. Nové strategie pro udržení významu a růst podniku lze nyní plánovat a realizovat s ohledem na rovnováhu mezi dlouhodobými cíli a krátkodobými omezeními kapacit a peněžních toků. Datové přehledy jsou klíčové.

Hledejte správné nástroje pro zlepšení provozní efektivity a podporu inovací.

Aby se výrobci vyhnuli ohrožení své pozice na trhu a ziskovosti, musí být ve střehu a sledovat neustále se vyvíjející trendy. Musíte zavést moderní procesy založené na datech a využít technologie, které vám pomohou zavádět nové produkty. Když odstraníte neefektivitu, vaše týmy budou mít více času na inovace. Technologie, jako jsou moderní cloudová řešení ERP, pomáhají organizacím rychle se přizpůsobit změnám, včetně zakládání nových poboček nebo divizí. Díky této pružnosti se nyní můžete zaměřit na ekologické iniciativy, nabídku nových služeb nebo řízení logistiky. Dokonce i vytváření středisek blíže ke koncovým zákazníkům je snazší. Výroba je nově definována a software hraje významnou roli v podpoře nové éry – od strategií uvádění na trh až po plánování dodavatelského řetězce a výrobní provoz. Může to být jednodušší, než si myslíte – pokud začnete na správném místě.

Získejte více informací o společnosti Infor. Řešení ERP pro výrobu na našem webu. Stáhněte si také tento e-book, kde se dozvíte více o výhodách lepší, chytřejší a rychlejší práce. * (Obsah v angličtině).

O autorovi:

Mark Humphlett je ředitelem společnosti Infor pro odvětvovou a produktovou strategii v oblasti diskrétní výroby.

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.