Skip to Content

Listina práv zákazníka cloudových služeb Infor

Listina práv zákazníka

Listina práv zákazníka služeb cloudu Infor® vznikla z rozvoje naší firemní kultury zaměřené na zákazníka. Listina práv vyjadřuje naši vizi poskytování moderních cloudových řešení a budování dlouhodobých vztahů založených na důvěře a společném úspěchu. Formálně vyjadřuje naše odhodlání k pružnosti, transparentnosti, spolehlivosti a dodávání pocitu jistoty našim zákazníkům.

Listina práv zahrnuje:

Pružnost

Na základě roční smlouvy můžete volně přecházet mezi mnoha svými produkty Infor SaaS tak, aby co nejlépe vyhovovaly měnícím se potřebám vašeho podnikání.

Transparentnost

Cenotvorba za programatický přístup, úložiště a další prostředí je transparentní a okamžitě dostupná, aby se předešlo překvapením při fakturaci.

Snadná a rychlá podpora

Usilujeme o to, abychom poskytovali nejlepší podporu v oboru. Naši zákazníci SaaS mají k dispozici podporu 24x7x365 pro případ všech výpadků infrastruktury nejvyšší priority a problémů produkčního systému s dobou odezvy do 30 minut od přijetí kvalifikovaným technickým pracovníkem.

Dostupnost, na kterou se můžete spolehnout

Společnost Infor se zavázala zvyšovat průmyslové standardy v oblasti dostupnosti. Slibujeme 99,7% dostupnost v rámci naší standardní smlouvy SLA a budeme s vámi sdílet aktuální stav dostupnosti.

Pocit jistoty, když budete vědět, že jsou vaše data v bezpečí

Společnost Infor je lídrem v oblasti bezpečnostního zajištění podnikových SaaS řešení, dle nezávislého ratingového hodnocení bezpečnostních služeb.

Svá data kontrolujete vy

2Na vaši žádost vám společnost Infor vrátí do 30 dnů po skončení smlouvy vaše data z prostředí SaaS v nativní podobě – bez dodatečných poplatků.

Činorodost a pružnost jsou důležitější než kdy dříve

Multi-tenantní cloudová řešení jsou budoucností úspěšnosti podniku. Jdeme cestou transformace, abychom plně sladili naši provozní infrastrukturu a firemní kulturu s touto vizí a obchodním modelem.

Víme, že se potřeby zákazníků mění rychle. Musíme být činorodí a rovněž podporovat činorodost zákazníků. Multi-tenantní cloudová řešení a pružné, transparentní smlouvy podporují tento moderní způsob podnikání.

Zákazníci jsou v ohnisku zájmu všeho, co děláme

Stojíme si za jedinečností odvětvově-specifických funkcí, za hloubkou našich řešení, inovacemi za vývojem produktů, pružností naší infrastruktury a odhodláním přinášet našim zákazníkům obchodní hodnotu.

Pro koho jsou určena?

Pro koho jsou určena?

I když se naše firemní strategie zákazníka na prvním místě zaměřuje na všechny zákazníky, bez ohledu na jejich produkty nebo způsob použití, primární zaměření našeho programu je na multi-tenantní cloudová řešení a infrastrukturu.

Zákazníci on-premise a zákazníci single-tenantního cloudu mohou využívat řady výhod, které pocházejí z multi-tenantních cloudových řešení, po přechodu na jednu z našich specifických cloudových sad. Nabízíme implementační akcelerátory a agilitu: Implementační strategie 60:30:10™ mají pomoci zefektivnit přechod a zkrátit čas k dosažení očekávaného přínosu.

Doufáme, že listina práv přinese všem zákazníkům možnost spatřit obchodní hodnotu multi-tenantních cloudových řešení a důvěřovat jim.
Další informace najdete v částiFAQ, nebo se obraťte na adresu cloudbillofrights@infor.com či na vašeho obchodního zástupce.

Stojíme za svou odpovědností

Stojíme za svou odpovědností

Dlouhodobá hodnota pochází z dlouhodobého závazku a my pokládáme základy strategického partnerství. Stojíme za svou odpovědností dle bodů Listiny práv zákazníka cloudových služeb Infor a budeme pokračovat v jejím rozšiřování.