Skip to Content

CloudSuite™ Aerospace & Defense

Začínající firma z odvětví letectví a obrany potřebovala rychle implementovat systém ERP. Cíl byl splněn.*

Rychlá konsolidace nových akvizicí

Tato firma z odvětví letectví a obrany, která vznikla akvizicí více firem, potřebovala konsolidovat systémy a podpořit své plány na organický růst díky snížení celkových nákladů na vlastnictví. Společnost dále usilovala o vyšší flexibilitu díky svému řešení, centralizované podpoře a rychlejšímu a agilnějšímu nasazení aktualizací.

*Případová studie na této stránce vychází ze skutečné implementace ve společnosti Infor.

Spolupráce a sjednocení procesu

Společnost se rozhodla pro řešení CloudSuite™ Aerospace & Defense ke správě zásobovacího řetězce napříč pěti severoamerickými pracovišti se zahrnutím globální účetní osnovy na podporu finančních potřeb. Aby byl splněn náročný časový harmonogram potřebný pro nasazení, využila společnost řešení Infor Implementation Accelerator, které je kombinací softwaru, služeb, vzdělání a nástrojů k urychlení nasazení bez modifikací.

2

týdny nasazení instance integrovaného řešení

10

měsíců uvedení projektu do provozu, přičemž projekt se vešel do rozpočtu

700

uživatelů má nyní přístup ke sjednoceným finančním údajům a lépe chápe výrobní náklady

Tato společnost měla agresivní harmonogram pro uvedení systému ERP do provozu. Řešení Infor CloudSuite A&D přineslo dostupnou instanci během pár týdnů a o 10 měsíců později bylo plně funkční. To by nikdy nebylo možné bez místního řešení.

Anonymní

Bezpečná infrastruktura vytvořená pro letectví a obranu

Software CloudSuite Aerospace & Defense přináší pokročilé schopnosti, na něž spoléhá více než 5 500 výrobců produktů pro letectví a obranu po celém světě. Získáte bezpečnou infrastrukturu, která plní i ty nejnáročnější potřeby v oblasti výroby a služeb komerčního leteckého a obranného průmyslu.

Plánování a výroba

  • Sledování času
  • Nakládání s nevyhovujícím materiálem
  • Čestné, nestranné přidělování materiálových nákladů

Správa smluv

  • Tok požadavků zákazníka
  • Zaznamenání výnosů ze strany CLIN pro FFP, CP a T&M
  • Režijní náklady podle projektu

Nařízení a dodržování předpisů

  • Cloudová nabídka v souladu s ITAR
  • Kompatibilita MMAS pro audity DFAR a DCAA
  • Vyhovující obchodním požadavkům pro export licencování

Viditelnost zásobovacího řetězce

  • Dodávky smluv / CLIN
  • Vázání smluvních / projektových nákladů
  • Společné plánování skupiny projektů
  • Hodnocení DPAS

O řešení CloudSuite Aerospace & Defense uvažujte, pokud v současné době používáte tyto produkty:

  • Infor Baan IV
  • Infor Baan V
  • Infor LN
  • Infor XA
  • BPCS
  • CAS
  • Manman
  • MK
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.