Skip to Content

CloudSuite™ Food & Beverage

Komplexní softwarový systém pro odvětví potravin a nápojů

Určený pro odvětví potravin a nápojů

Infor CloudSuite Food & Beverage nabízí nástroje pro urychlení globálních dodavatelských řetězců výrobců potravin a nápojů, pomáhá rychleji uvádět nové produkty na trh a implementuje účinná řešení. Platforma v rámci spolehlivé a bezpečné infrastruktury nabízí osvědčené schopnosti plánování podnikových zdrojů (ERP) napříč všemi zásadními průmyslovými segmenty, včetně pekáren, nápojů, mléčných výrobků, masa a drůbeže, hotových a chlazených výrobků a složek potravin.

Nejdůležitější aspekty

 • Kompletní a pružné řešení
 • Určeno pro výzvy potravinářského a nápojového průmyslu
 • Zvládnutí krátkých dodacích dob
 • Vývoj strategie od výroby po uvedení na trh
 • Plnění regulačních požadavků
Funkce a výhody

Funkce a výhody

Výrobní provozy a vývoj produktů

 • Prognózy a plánování poptávky
 • Plánování a harmonogramy výroby
 • Životnost v regálu a řízení sezónnosti
 • Správa složení a receptů
 • Vyhovění požadavkům na integrované štítkování
 • Pokročilé řízení životního cyklu produktu
Řízení zásobovacího řetězce

Řízení zásobovacího řetězce

 • Přehled o zásobách surovin / přísad
 • Kompletní dohledatelnost
 • Řízení skladů a distribuce
Analýzy a reportování

Analýzy a reportování

 • Intuitivní integrované nástroje pro výkaznictví
 • Síťová business intelligence
 • Moderní uživatelské rozhraní a nástroje produktivity
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.