Infor Expense Management

Spravujte cestovní a další výdaje díky výkonnému cloudovému softwaru, Infor Expense Management

žena se dívá na grafy
žena s notebookem

Zaznamenávejte výdaje odkudkoli

Ať už má vaše organizace jedno pracoviště, nebo se jedná o složitý nadnárodní provoz, Infor Expense Management je nejflexibilnější a nejkonfigurovatelnější software pro správu cestování a výdajů na zábavu na trhu – vytvořený pro mobilní využití a sociální spolupráci.

Sadu Infor Expense Management složenou ze čtyř integrovaných aplikací pro řízení výdajů (zprávy o výdajích, cestovní plány, žádosti o platby a pracovní výkazy) lze použít jednotlivě, nebo v jakékoli kombinaci k automatizaci podnikových procesů souvisejících s výdaji, prosazování souladu s předpisy, snižování administrativních nákladů a omezování rizika náhodných chyb či úmyslného podvodu.

Nejdůležitější aspekty

 • Mobilita
 • Kontrola rozpočtů na cesty a dalších výdajů
 • Digitální správa účtenek
 • Standardní operace kreditních karet
 • Zpracování elektronických plateb
 • Globální funkčnost
 • Nástroje pro integraci s administrativou
 • Infor Reporting
 • Kontrola firemních předpisů
 • Auditní služby
 • Online rezervační prostředí

Funkce a výhody

Rychlejší dosažení přínosů díky bezproblémové integraci s ERP

Rychlejší dosažení přínosů díky bezproblémové integraci s ERP

Díky integraci sady Infor Expense Management se systémem pro plánování podnikových zdrojů (ERP) od společnosti Infor nebo jiných dodavatelů můžete automatizovat výdaje, dosahovat větší efektivity a usnadnit způsob sledování výdajů.

vykazování v reálném čase pro pokročilou

Vykazování v reálném čase pro pokročilou viditelnost dat o cestování a výdajích

Infor Expense Management zahrnuje moderní a estetické uživatelské prostředí, které zjednodušuje všechny fáze procesu vykazování výdajů. Díky tomu můžete zlepšit způsob sledování, analyzování a řízení zaměstnaneckých výdajů a využít důležité příležitosti pro úspory nákladů.

zachování bezpečnosti a vyhovění předpisům podle země a regionu

Zachování bezpečnosti a vyhovění předpisům podle země a regionu

Posilte dodržování předpisů a snižte rizika díky zabudovaným pravidlům pro kontrolu a audit. Díky aktivním výstrahám při porušení můžete identifikovat porušení zásad předtím, než k nim dojde. Vylepšené přehledy vám také pomůžou snižovat množství chyb a riziko podvodů.

Spojte se s námi

Kontaktujte nás a do 24 pracovních hodin se vám ozve náš obchodní zástupce

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte s tím, že společnost Infor bude zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v uvedeném formuláři za účelem komunikace s vámi jako s naším potenciálním nebo stávajícím zákazníkem nebo klientem, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.