Skip to Content

CloudSuite™ SCM

Digitální transformace a optimalizace sítě dodavatelského řetězce od začátku až do konce

Inteligentní dodavatelský řetězec

Řešení Infor CloudSuite™ pro řízení dodavatelského řetězce přináší inteligentní optimalizaci dodavatelského řetězce v reálném čase prostřednictvím propojení společností s jejich partnery v oblasti dodavatelského řetězce a digitální transformace procesů od plánování k dodání v rámci podniku i mimo něj. Propojením systémů, obchodních partnerů a zařízení a při digitalizaci kompletních obchodních procesů získávají společnosti přehled v reálném čase a mají možnost rozhodovat na základě dat, která jim umožní optimálně a včas dodat zakázku zákazníkům. Kombinujeme bohatá data s prediktivními a preskriptivními přehledy z řešení umělé inteligence Infor Coleman™, abychom zajistili inteligentní dodavatelský řetězec.

Cloudový software pro řízení komplexního dodavatelského řetězce

Plánování dodavatelského řetězce

 • Integrované podnikové plánování (IBP)
 • Plánování prodeje a operací
 • Plánování poptávky
 • Plánování dodávek
 • Rozvrhování výroby

Řízení dodávek

 • Prognózy a spolupráce v rámci objednávky
 • Sledování probíhající výroby
 • Automatizace balení a expedice na straně dodavatele
 • Elektronické fakturace a automatizace plateb
 • Prediktivní dostupnost produktu
 • Financování dodavatelského řetězce

Správa logistiky

 • Zajištění dopravních kontraktů
 • Audit a platba přepravy
 • Plánování a optimalizace ve více krocích a režimech
 • Řízení skladů
 • Vizibilita logistiky

Vizibilita dodavatelského řetězce

 • Přehled zásob
 • Logistika a přehled v reálném čase
 • Prediktivní inteligence
 • Sledování a stopování produktu
 • Řídicí centrum

Dodavatelský řetězec jako konkurenční výhoda

Urychlení, flexibilita a inteligence dodavatelského řetězce se musí zvyšovat, aby bylo možné přežít častější kolísání nabídky a poptávky. Pouze digitalizace a přehled, které nabízí, mohou transformovat dodavatelský řetězec z nákladového centra ke konkurenční výhodě. Společnost Infor nabízí nejrozsáhlejší sadu řešení dodavatelského řetězece na světě, s největší obchodní sítí v jednom nasazení a komplexními schopnostmi CloudSuite k optimalizaci komplexních dodavatelských řetězců, od plánování přes nákup až k vyladění a plnění.

100 milionů USD

úspory nákladů na logistiku v agrochemické společnosti s obratem 12 mld USD

15%

snížení přepravních nákladů u výrobce průmyslových strojů s obratem 55 mld USD

4násobný

růst bez zvýšení nákladů u značky sportovního zboží s obratem 2,5 mld USD

[Infor] Nexus umožňuje každému zobrazovat společnou sadu sdílených informací o sazbách a souvisejících transakcích v cloudu

Bjorn Van Jensen
viceprezident, globální logistika, Electrolux
URČENO PRO DANÉ ODVĚTVÍ

Řízení dodavatelského řetězce

Infor CloudSuite™ SCP

Infor CloudSuite SCP je výkonná komplexní platforma, která vyrovnává nabídku a poptávku s cílem optimalizovat zásoby, služby a výkonnost napříč dodavatelským řetězcem. Firmy mohou využít řešení pro plánování a predikci poptávky, plánování dodávek, plánování a rozvrhování výroby, optimalizaci zásob a plánování prodeje a operací (S&OP).

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Snížení nákladů na dopravu, přesčasy a skladování
 • Prediktivní finanční analýza a vyrovnání
 • Nastavitelné výstrahy pro flexibilní prognózování
 • Prognózy na základě spolupráce s partnery z oblasti prodeje, financí, výroby a se zákazníky a obchodními partnery
 • Modelování obchodních cyklů a vrcholů poptávky
 • Optimalizace klíčových proměnných dodavatelského řetězce, jako je kapacita, materiál, zásoby a distribuční omezení
 • Data v reálném čase ke sledování a optimalizaci harmonogramu výroby
 • Řešení postupů s pomocí scénářů pro omezení kapacity, alokace výzev, překvapujících produktů a výkonnostních změn.

Infor CloudSuite™ WMS

Infor CloudSuite WMS je intuitivní řešení pro řízení skladů koncipované tak, aby umožňovalo komplexní správu distribučního centra, z jednoho až desítek míst. Kombinace zásobování skladů s vestavěnou správou pracovních úkolů a 3D vizuální analýzou nabízí rychlejší vzdělávací křivku a návratnost investice.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Snazší plánování schůzek, přímá odložení, vrácení, překládka a propustnost zboží
 • Optimalizace dodávek na více místech a v provozech s více vlastníky
 • Vylepšení rotace zásob a využití prostoru prostřednictvím automatizovaných spouštěčů
 • Začlenění požadavků na hlasové ovládání, RF, elektronické obchodování, montáž a alokace
 • Inovativní 3D vizualizace skladu
 • Personalizované servisní požadavky
 • Začlenění nákladů, účtování a fakturace na úrovni zákazníka
 • Nasazení on-premise a v cloudu

Infor Nexus

Infor Nexus je jediná obchodní síťová platforma pro více podniků, která obsluhuje řadu nejkomplexnějších dodavatelských řetězů na světě k dosahování efektivity a agility prostřednictvím optimalizace toku zboží, informací a kapitálu -od zdroje k dodání a zaplacení. Zákazníci zvyšují celkový výkon dodavatelského řetězce: vylepšením včasných dodávek a služeb zákazníkům vyšší rychlostí – to vše při značném snížení nákladů, doby realizace, uvolnění provozního kapitálu a zlepšování vztahů s partnery.

Nejdůležitější aspekty
 • Komplexní procesy od zdroje k dodání a zaplacení
 • Harmonizace dat a procesů z více zdrojů ke sdílené viditelnosti a analýzám
 • Umělá inteligence a strojové učení pro prediktivní a preskriptivní postřehy
 • Globální začlenění a podpora
 • Mobilní správa zásobovacího řetězce z jakéhokoli bezdrátového zařízení
 • Roztažitelnost vývoje aplikací

Správa dopravy Infor Nexus

Řešení společnosti Infor pro síťovou přepravu pomáhá velkým podnikům řídit složité mezinárodní toky dodavatelského řetězce k optimalizaci investic do přepravy a výkonnosti doručení. Jděte nad rámec konvenčních omezení TMS s reálnými funkčnostmi pro více entit, režimů a přepravních bodů. Synchronizujte systémy a poskytovatele služeb napříč režimy a geografiemi pro vylepšení kontroly, spolehlivosti, přehledu a dodávek zákazníkům.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Plánování a optimalizace ve více etapách a více režimech
 • Přehled v reálném čase – moře, vzduch a silnice
 • Zefektivnění expedice a realizace zásilek
 • Centralizace správy smluv a sazeb napříč režimy
 • Zvýšení přesnosti přepravy a kontroly výdajů
 • Stanovení přepravného od vyzvednutí k doručení

Infor Nexus Supply Management

Infor Nexus Supply Management poskytuje firmám větší přehled, pružnost a kontrolu dodávek k plnění dnešní dynamické poptávky. Prostřednictvím sdíleného přehledu, rychlejší spolupráce a automatické realizace víceúrovňových procesů mohou společnosti zajistit zásobování, zpřesnit včasné dodání a úrovně služeb při současném snížení doby realizace, nákladů a úrovně zásob napříč dodavatelským řetězcem.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Prognózy a spolupráce více stran a více úrovní v rámci objednávky
 • Přímé dodávky a překládky prostřednictvím automatizace balení a expedice dodavatelem
 • Přehled o zásobách ve více úrovních
 • Aktivní výstrahy u předpokládaného vyčerpání a nedostatku zásob
 • Prediktivní dodací lhůty a vylepšené služby zákazníkům

Infor Nexus Supply Chain Visibility

Infor Nexus Supply Chain Visibility poskytuje přehled v reálném čase a prediktivní přehledy o stavu zásob po celém světě – ať už jsou kdekoli, míří kamkoli, kdy dorazí a jak výkonní jsou partneři. Podpora aktivního rozhodování zajišťující, že organizace plní i tu nejdynamičtější poptávku. Subjekty zainteresované v oblasti dodavatelského řetězce sdílejí jednu pravdivou verzi na platformě, která komplexně kombinuje aktualizace událostí z více stran ke zjištění informací na úrovni položky, a sledování a stopování od zdroje k zákazníkovi.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Sledování zásob téměř v reálném čase
 • Zvýšení pružnosti díky predikci dodávek
 • Snižování rizik se sledováním a stopováním produktu
 • Zvýšení rychlosti dodavatelského řetězce
 • Redukce zadržování kontejnerů
 • Vylepšené dodávky a služby v oblasti objednávek

Infor Nexus Supply Chain Finance

Infor Nexus Supply Chain Finance kombinuje bezdotykové zpracování faktur, správu splátek a plateb pomocí integrovaných a inovativních finančních programů dodavatelského řetězce pro účely zlepšení vizibility, hotovostních toků, vztahů s dodavateli a celkovým stavem vašeho dodavatelského řetězce.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Automatické zpracování a schvalování faktur
 • Vylepšený provozní kapitál s inovativními finančními programy
 • Optimalizace slevových programů s včasným schválením faktur
 • Automatizace dobropisů a procesů nárokování
 • Model obchodní společnosti s automatizací nákupu a prodeje
 • Vylepšení vztahů s dodavateli a výkonnosti prostřednictvím garance plateb

Infor Nexus Procure-to-Pay Automation

Infor Nexus Procure-to-Pay Automation zjednodušuje proces od nákupu k platbě a vytváří jednu skutečnou verzi pravdy napříč ERP procesy a dalšími oddělenými systémy. Díky automatizaci tvorby dokumentů a správy objednávek a spolupráce mohou společnosti generovat jasnější transakce s dodržením předpisů, snižovat náklady a zlepšovat výkonnost dodavatele.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Globální začlenění partnerů a podpora
 • Automatizace od začátku až do konce, včetně plateb
 • Automatické porovnávání dokumentů a schvalování faktur
 • Integrovaná správa dobropisů
 • Komunita zprostředkovatelů logistických a finančních služeb

Infor Nexus Control Center

Infor Nexus Control Center kombinuje věrný obraz produktových toků, materiálu, objednávek, poptávky a kapitálu napříč rozšířenou sítí dodavatelského řetězce s prediktivními a preskriptivními přehledy, aby mohly firmy aktivně reagovat na vzniklé problémy a příležitosti. Toto řešení kombinuje výkon Infor Nexus s pokročilou datovou vědou k interpretaci dynamických signálů a reakce. Přehledy v reálném čase a rozhodování na základě dat využívají propojené systémy, obchodní partnery, zařízení a digitalizované procesy dodavatelského řetězce, zatímco prediktivní a preskriptivní přehledy řešení Coleman AI vytvářejí dodavatelský řetězec řízený inteligencí.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ASPEKTY
 • Globální pohled na ucelený dodavatelský řetězec
 • Identifikace nejnáročnějších problémů a příležitostí dodavatelského řetězce
 • Získejte kontextové zprávy a prediktivní a preskriptivní přehledy o problémech a způsobech řešení
 • Spolupráce a realizace v rámci aplikace pro rychlejší koordinovanou reakci
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.