Skip to Content

Fill zvýšila míru zavádění analytiky o 400 %, a zlepšila tak výsledky výroby

Case Study

Společnost Fill zvýšila míru zavádění analytiky o 400 %

Fill Gesellschaft M.B.H. je společnost, která se specializuje na průmyslovou výrobu pro řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového, leteckého, energetického, dřevozpracujícího, sportovního a dalších. Zaměřuje se na konstrukci odlévacích strojů, odlévacích systémů, jádrovacích strojů, pásových pil a tvářecích lisů. Vzhledem k široké škále nabídek a vlastních objednávek potřebovala společnost Fill zajistit technologii pro co nejefektivnější a nejpřesnější provoz, a to bezpečným a digitálním způsobem.

Th Fill boosts analytics adoption by 400 to enhance manufacturing outcomes Case Study Czech 457px
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.