Skip to Content

Een duurzame voedselvoorziening in de toekomst via de supply chain

juli 23, 2020

Voor bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector wordt duurzaamheid vaak geassocieerd met de landbouw of het milieu. In werkelijkheid is het effect ervan in de hele supply chain voor voedsel merkbaar. Voedselverwerking, of het omvormen van landbouwproducten tot eetbaar voedsel, is bedoeld om de wereld te voeden – een primaire drijfveer voor initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Dit doel is echter gecompliceerd vanwege de groeiende wereldbevolking en de schaarste aan resources. Volgens de World Bank telde de wereldbevolking in 1960 circa 3 miljard mensen. In 1987, in minder dan drie decennia, waren dat er meer dan 5 miljard en in 2018 ongeveer 7,6 miljard. Tegelijk verslechtert 60 tot 70% van het wereldwijde ecosysteem sneller dan het kan herstellen.

Daarom heeft de voedselverwerkende industrie zelf pogingen ondernomen om bewustwording te creëren of beleidsregels in te voeren om het milieu te beschermen. Op landbouwbedrijven wordt wisselteelt ingezet om de effecten van bodemerosie tegen te gaan, terwijl doorlopend onderzoek wordt gedaan om de uitstoot van methaangas door de winden en boeren van koeien te verminderen. In het productieproces gaan bedrijven prat op hun pogingen om het energieverbruik en de hoeveelheid afval terug te dringen, vooral in fabrieken. Tegelijk wordt er wetgeving ingevoerd om het gebruik van plastic tasjes in winkels te ontmoedigen, evenals programma's om consumenten en restaurants te stimuleren "lelijke landbouwproducten" te gebruiken om voedselverspilling te voorkomen.

De duurzaamheids- en milieubeweging heeft zich zonder twijfel van niche naar mainstream ontwikkeld. Bovendien zien bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector duurzaamheid niet meer als een 'feel good' rage, maar als een fundamentele noodzaak voor levensvatbaarheid voor de lange termijn en betere winstgevendheid.

Een duurzame voedselvoorziening staat of valt met een goede supply chain. Het creëren van end-to-end transparantie in de hele supply chain voor voedsel is echter een aanzienlijke opgave. Wie probeert om dat doel in één grote sprong te behalen, neemt misschien te veel hooi op zijn vork. Door inzet van de versnelde, analytische en flexibele functionaliteit van cloudoplossingen kunnen bedrijven in de voedingsmiddelen- en drankensector een boost geven aan hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de hele supply chain. Met behulp van de end-to-end functionaliteiten kan cloudtechnologie de snelheid, schaalbaarheid, het wereldwijde bereik en de flexibiliteit bieden die zijn vereist om voedsel te produceren dat beter is voor mens en milieu, en tegelijk de winstgevendheid voor de organisatie te optimaliseren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp en heeft u belangstelling voor praktische tips over de stappen die uw organisatie kan zetten om tot een transparante supply chain te komen, lees dan onze gids met best practices: “De voordelen van het verbeteren van de transparantie in de supply chain van de moderne levensmiddelen- en drankenindustrie.

Opgeslagen onder
  • Asset management
Sector
  • Automotive
Product
  • BI
Regio
  • Worldwide
Neem contact op

Neem contact met ons op en een Business Development Representative contacteert u binnen 24 uur.

Infor hecht veel waarde aan uw privacy.