Ponad 1000 producentów z branży chemicznej zaufało ponad 30-letniemu doświadczeniu firmy Infor

MGF dla branży chemicznej

Branża chemiczna

Infor rozumie specyficzne wyzwania związane z produkcją procesową – od molekuł po gotowe produkty na rynku – przed którymi stoją firmy z branży chemicznej w całym procesie. Rozwiązania Infor zapewniają przepływ większości danych na poziomie szczegółów między funkcjami, upraszczając pracę wszystkich użytkowników. Oto przykładowe wyzwania, w przypadku których Infor pomaga opracować skuteczne rozwiązania:

Zarządzanie złożonym łańcuchem dostaw


Globalne i lokalne oddziaływanie sił podaży i popytu, kombinacje zasobów i wprowadzanie nowych produktów mogą prowadzić do nieoptymalnego planowania.

Przepustowość zasobów i operacji


Częste przestoje i nieplanowane wyłączenia wpływają na wykorzystanie i rentowność zdolności produkcyjnych – i często mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia dla bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Wydatki na badania i rozwój oraz szybkość wprowadzania produktów na rynek


Brak standardowych procesów i wglądu w koszty oraz dane regulacyjne skutkuje utratą możliwości i wyższymi kosztami.

Produktywność pracowników


Rekrutacja, szkolenie i przydzielanie talentów stanowi wyzwanie ze względu na braki kadrowe w branży produkcyjnej oraz wymogi dotyczące bezpieczeństwa i zgodności procesów w zakładzie chemicznym.

Starsze platformy i aplikacje


Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i zamknięte w silosach ograniczają dostęp do spostrzeżeń oraz analiz i tworzą bariery dla wprowadzania innowacji, takich jak inteligentna produkcja.

Ekspertyza na poziomie mikrowertykalnym szybciej przynosi wartość biznesową

ikona przypadku w branży chemicznej

PRZYPADEK

ikona chemikaliów

CHEMIKALIA SPECJALISTYCZNE

ikona czyszczenia chemicznego

CZYSZCZENIE

ikona żywic

ŻYWICE

ikona chemii i rolnictwa

ROLNICTWO

ikona chemii nieorganicznej

CHEMIA NIEORGANICZNA

Rozwiązania przygotowane z myślą o najważniejszych wyzwaniach

Infor CloudSuite™ Chemicals dostarcza producentom środków chemicznych rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, skracają czas wprowadzania produktów na rynek, zwiększają przepustowość i optymalizują produktywność.

Ekran rozwiązania Chemicals

Spraw, aby proces SI&OP był zwycięską strategią

Usprawnienie obsługi zapotrzebowania i dostaw, harmonogramowania i planowania, zarządzania zapasami i procesów magazynowych

 • Trafniejsze prognozy dzięki wykrywaniu popytu z wykorzystaniem uczenia maszynowego
 • Tworzenie wyważonych planów za pomocą mechanizmu optymalizacji opartego na ograniczeniach
 • Optymalizacja międzynarodowych tras wysyłkowych i zwiększenie widoczności zapasów w transporcie
 • Planowanie wydajności skończonej zgodnie z ograniczeniami i wąskimi gardłami
 • Optymalizowanie czasu, ilości, kosztów i cen w oparciu o scenariusze „co, jeśli”
ekran z chemikaliami

Optymalizacja produktywności zasobów

Zinstytucjonalizuj predykcyjną konserwację zasobów, aby zwiększyć przepustowość, obniżyć koszty i poprawić bezpieczeństwo

 • Zwiększ wykorzystanie zdolności produkcyjnych przez poprawę ogólnej efektywności sprzętu (OEE)
 • Utrzymuj długi czas bezawaryjnej pracy, aby zapewnić wysoką rentowność
 • Zwiększ poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami dzięki preskryptywnym pulpitom nawigacyjnym i planowanym wyłączeniom
 • Zapewnij większą niezawodność dzięki konserwacji predykcyjnej z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (XR) i sztucznej inteligencji (AI)
 • Zoptymalizuj proces nakładów inwestycyjnych i zwiększ dokładność
branża chemiczna

Przyspiesz wdrażanie innowacji i zwiększ zwrot z inwestycji w działania badawczo-rozwojowe

Zwiększ zwrot z inwestycji w badania i rozwój przez automatyzację oraz standaryzację procesów opracowywania i wprowadzania innowacyjnych produktów

 • Przyspiesz wprowadzanie innowacji dzięki opracowywaniu formulacji w oparciu o dane
 • Monitoruj limity i zgodność składników w oparciu o wymogi i cele
 • Popraw rezultaty projektu przez wykorzystanie możliwości zarządzania procesem podzielonym bramkami decyzyjnymi
 • Twórz scenariusze porównawcze w zakresie kosztów, marż i wyników
chemikalia

Zwiększ produktywność pracowników

Skróć czasu poświęcany na rekrutację odpowiednich talentów i skup się na angażowaniu pracowników, szkoleniach i dynamice zespołu

 • Wiązanie wydajności, jakości pracy oraz certyfikacji z wynikami i wynagrodzeniami
 • Pozyskiwanie odpowiednich talentów w oparciu o wymagania techniczne oraz umiejętności i osobowość
 • Oznaczanie zaawansowanych wymogów dotyczących certyfikacji i licencji w zakresie zgodności z przepisami BHP
 • Poprawa alokacji pracowników i zarządzanie nimi
branża chemiczna

Stwórz platformę cyfrowej transformacji

Rozpocznij transformację w kierunku Przemysłu 4.0 dzięki kompleksowej platformie branżowej

 • Zastosuj branżowe funkcje „ostatniej mili” w skalowalnym i bezpiecznym wdrożeniu w chmurze, z możliwością personalizacji zamiast dostosowywania
 • Wdrażaj w modelu multi-tenant opartym na chmurze za pośrednictwem Amazon Web Services® (AWS®) lub w infrastrukturze lokalnej
 • Usprawnij podejmowanie decyzji dzięki wykorzystaniu łączników IoT, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, analiz predykcyjnych i nie tylko
 • Zwiększ produktywność dzięki współpracy społecznej, witrynom głównym opartym na rolach i wskaźnikom KPI właściwym dla danej branży

Produktywność w liczbach

15–25%
POPRAWY PRODUKTYWNOŚCI ZESPOŁU DS. KSIĘGOWOŚCI I ZARZĄDZANIA KOSZTAMI
O 10–20%
DŁUŻSZY CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY SPRZĘTU PRODUKCYJNEGO
1–2%
WZROSTU SPRZEDAŻY BRUTTO DZIĘKI SPRAWNEMU ŁAŃCUCHOWI DOSTAW, KTÓRY ZWIĘKSZA PRZEPUSTOWOŚĆ

Rozwiązania Infor dla firm z branży chemicznej

Infor CloudSuite™ Chemicals

CloudSuite™ Chemicals to kompletne, a zarazem elastyczne oprogramowanie, opracowane z myślą o specyficznych wyzwaniach, przed którymi stają producenci środków chemicznych, takich jak planowanie produktów równoległych i produktów ubocznych, optymalizacja formulacji, sezonowość, kosztorysowanie atrybutów, zgodność z przepisami, jakość, płukanie, rejestrowanie masy, zarządzanie zbiornikami na płyny, śledzenie i wiele innych. Optymalizując swój łańcuch dostaw pod kątem unikalnych potrzeb firmy, można obniżyć koszty produkcji, całkowity koszt jakości, koszty świadczenia usług i całkowite koszty utrzymania zgodności.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Optymalizacja planowania i harmonogramowania w wielu obiektach
 • Optymalizacja planowania zbiorników
 • Szerokie możliwości zarządzania jakością i zapewnienia identyfikowalności
 • Skuteczne przestrzeganie wymogów regulacyjnych i w zakresie zgodności
 • Tworzenie i nieustanne doskonalenie formulacji
 • Optymalizacja kosztów pozyskiwania surowców

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD ROZWIĄZANIA

 • Infor ERP
 • Infor OS
 • Analizy branżowe Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerator

Więcej informacji

Infor PLM for Process

Infor PLM for Process to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu, przeznaczone dla producentów z branży żywności i napojów, chemicznej oraz nauk biologicznych. Maksymalizuje ono wartość zespołów badawczo-rozwojowych w produkcji procesowej i skraca kluczowe procesy PLM, takie jak rozwój i wprowadzanie nowych produktów, optymalizacja formulacji, utrzymanie zgodności z przepisami i zarządzanie projektami. Rozwiązanie umożliwia bezproblemową integrację z systemami ERP, CRM, LIMS i innymi kluczowymi systemami biznesowymi.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Unifikacja danych i procesów w firmie
 • Szybsze opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów
 • Zapewnienie pełnej zgodności z wymogami dotyczącymi etykiet
 • Szybkie wdrożenie w chmurze
 • Wykorzystanie wspólnego zarządzania projektami
 • Ulepszona optymalizacja formulacji

Więcej informacji

Infor Nexus

Infor Nexus™ to największa na świecie i jedyna na rynku platforma jednoinstancyjnej sieci biznesowej, obejmująca liczne przedsiębiorstwa, która wspiera wiele z najbardziej złożonych łańcuchów dostaw na świecie, zwiększając wydajność i zwinność przez optymalizację przepływu towarów, informacji i kapitału – od źródła, przez dostawę, aż do płatności. Zwiększ ogólną wydajność łańcucha dostaw przez poprawę terminowości, poziomu obsługi klienta i szybkości działania, jednocześnie obniżając w znacznym stopniu koszty i czasy realizacji, uwalniając kapitał obrotowy i umacniając relacje z partnerami.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Jeden punkt połączenia z siecią partnerów
 • Współpraca z dostawcami
 • Zlecanie i realizacja transportu
 • Monitorowanie i śledzenie wieloetapowego, wielotrybowego transportu
 • Automatyzacja e-fakturowania i płatności
 • Kompleksowa widoczność i kontrola łańcucha dostaw
 • Innowacyjne finansowanie łańcucha dostaw

Więcej informacji

Infor Workforce Management

Infor® Workforce Management umożliwia zoptymalizowanie każdego aspektu zarządzania personelem i produktywności pracy. Pozwala strategicznie doskonalić planowanie, realizację i analizę kwestii pracowniczych dzięki angażującemu, dostosowanemu specjalnie do potrzeb branżowych oprogramowaniu do zarządzania kadrami, opartemu na sprawdzonej platformie technologicznej, która zapewnia narzędzia do obsługi czasu i frekwencji, tworzenia harmonogramów dostosowanych do popytu, harmonogramowania pracy i zarządzania nieobecnościami.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Dostęp do danych dotyczących personelu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
 • Niezawodne rejestrowanie czasu pracy i uzyskiwanie właściwych danych do rozliczania wynagrodzeń
 • Specjalistyczne narzędzia do układania harmonogramów zmianowych lub na podstawie zapotrzebowania
 • Intuicyjne, specjalistyczne oprogramowanie branżowe do budżetowania, planowania i prognozowania zapotrzebowania na pracowników

Więcej informacji

Oprogramowanie dla produkcji procesowej

Oprogramowanie dla produkcji procesowej

Producenci z branży chemicznej mają szczególne wymagania dotyczące operacyjnych aspektów produkcji. Infor SyteLine for Chemicals to rozwiązanie ułatwiające dostosowanie formulacji, tworzenie partii w oparciu o dokładne specyfikacje produkcyjne oraz monitorowanie otoczenia regulacyjnego i reagowanie na jego zmiany.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Zarządzanie wieloma jednostkami miary dla jednej pozycji
 • Modelowanie formulacji w oparciu o masę lub objętość, a także wartości procentowe strat lub uzysku
 • Uwzględnianie użytych w formulacji materiałów, które są rozpuszczalne lub zostają usunięte z procesu przed zapakowaniem
 • Skalowanie formulacji odpowiednio do potrzeb produkcyjnych przez precyzyjne określanie procentowych udziałów składników
 • Utrzymywanie pełnej historii zmian formulacji i możliwość przywrócenia wcześniejszych wersji oraz wprowadzenia ich do produkcji odpowiednio do potrzeb.
 • Szybkie i sprawne wydawanie materiałów dzięki raportowaniu ilości produkcyjnych w partiach
 • Skorzystaj z funkcji ERP opracowanych dla przemysłu chemicznego, aby rozwiązać kwestie kosztów i śledzenia partii

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD ROZWIĄZANIA

 • Infor ERP
 • Infor SyteLine Process Industry Pack
 • Infor® OS
 • Implementation Accelerator

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 24 godzin roboczych skontaktuje się z Tobą przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na to, aby firma Infor przetwarzała Twoje dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu komunikacji z Tobą jako naszym potencjalnym lub obecnym klientem zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce prywatności.