Oprogramowanie ERP dla branży żywności i napojów

Pracownik branży żywności i napojów

Prostsze w obsłudze oprogramowanie dla branży spożywczej odmieni Twoją działalność

Nasze proste w obsłudze rozwiązania ERP mają wbudowane funkcje dla branży żywności i napojów, które pomagają w osiągnięciu sprawności operacyjnej, zarządzaniu cyklem życia produktu, planowaniu łańcucha dostaw oraz zarządzaniu zasobami. Pomagamy przedsiębiorstwom zadbać o bezpieczeństwo żywności, zminimalizować straty i zapewnić większą przejrzystość łańcucha dostaw.
Food & Beverage Video Thumbnail

Chmurowy system ERP sprzyja innowacyjności, bezpieczeństwu i zrównoważonemu rozwojowi w produkcji żywności

Konsumenci oczekują w produktach innowacji nie tylko w odniesieniu do smaku. Chcą mieć wgląd w cały łańcuch dostaw żywności, aby móc weryfikować, czy jest on bezpieczny i zrównoważony. Dzięki naszym rozwiązaniom ERP w chmurze możesz szybciej wprowadzać na rynek produkty spożywcze, których pragną konsumenci, i zmieniać swoją firmę na lepsze.
Zrzut ekranu ilustrujący graficzne śledzenie partii produkcyjnej – funkcję systemu ERP, która pozwala śledzić partię na wszystkich etapach i w razie potrzeby szybko wycofywać produkty.

Najlepszy system ERP dla branży żywności i napojów pomaga zapewnić bezpieczeństwo, jakość i zgodność z przepisami

Konsumenci oraz organy nadzoru oczekują od producentów żywności i napojów proaktywnego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Przepisy są bardzo surowe, a ryzyko związane z niepowodzeniem – wysokie. Firmy z branży spożywczej zdobywają zaufanie i budują wartość marki dzięki zaawansowanemu systemowi zarządzania jakością, kompleksowemu oprogramowaniu zapewniającemu identyfikowalność żywności oraz zdolności do szybkiego wycofania produktów z rynku. Nasze rozwiązanie oferuje wszystkie te możliwości.

 • Automatyzuj procesy zapewniające bezpieczeństwo żywności i przeprowadzaj regularne testy
 • Spełniaj wymagania prawne i wymagania klienta przez systemowo zarządzane kontrole i testy jakości
 • Szybko identyfikuj podstawowe przyczyny problemów z bezpieczeństwem żywności i przeprowadzaj dokładne, selektywne wycofywanie produktów z rynku
 • Rejestruj dane z łańcucha dostaw i dane produkcyjne dotyczące surowców i wyrobów gotowych
 • Wdrażaj zautomatyzowane działania naprawcze
Pracownik z branży żywności i napojów wykorzystujący oprogramowanie PLM do usprawnienia zarządzania recepturami i formułami, wdrażania innowacji i zwiększania zwrotu z inwestycji.

Przyspiesz wprowadzanie produktów na rynek z pomocą oprogramowania PLM dla branży żywności i napojów

Preferencje konsumentów i dostępne składniki nieustannie się zmieniają. Aby chronić marże i zwiększać udział w rynku, producenci żywności muszą szybciej wprowadzać na rynek nowe receptury i produkty. Możesz szybciej rozwijać swoje produkty z naszym oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia w sektorze żywności i napojów. Przewidziano w nim specjalne przepływy pracy do zastosowań PLM, ERP i SCP.

 • Obliczaj, symuluj i optymalizuj wartości odżywcze, alergeny i koszty formulacji
 • Zapewnij zgodność z wymogami prawnymi i oczekiwaniami klientów w całym cyklu rozwoju produktu
 • Generuj zgodne z przepisami etykiety produktów i wykazy składników obejmujące elementy treści wymagane przez prawo
 • Wdrażaj transparentność, która zapewnia konsumentom szczegółowe informacje o tym, co dzieje się na każdym etapie łańcucha „od pola do stołu”
 • Skup się na koncepcjach rozwoju produktów o największym potencjale
 • Zwiększ efektywność rozwoju produktów dzięki procesowi z bramkami decyzyjnymi

 

Dwóch pracowników zakładu produkcji żywności przygląda się nowoczesnemu, opartemu na chmurze oprogramowaniu branżowemu, które pomaga zmniejszyć straty i zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem żywności.

Zwiększ wydajność operacyjną i zredukuj odpady dzięki nowoczesnemu systemowi ERP dla branży żywności i napojów

Marże w produkcji żywności są niewielkie, dlatego maksymalizacja efektywności ma kluczowe znaczenie. Aby zapewnić firmie rentowność i umożliwić zrównoważony rozwój, trzeba ograniczyć do minimum marnowanie żywności, wody, energii i czasu. Wdrożenie nowoczesnego systemu ERP dla branży spożywczej otwiera drogę do transformacji cyfrowej. Nasza chmurowa platforma optymalizuje działalność producentów żywności, pomagając im uzyskać przewagę konkurencyjną.

 • Podejmuj decyzje istotne dla redukcji ilości odpadów i ryzyka na podstawie odczytów z czujników IoT
 • Unikaj przestojów i zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności dzięki konserwacji zapobiegawczej i wbudowanym procesom zapewnienia jakości
 • Zoptymalizuj wydajność produkcji rolnej z wykorzystaniem właściwych opcji porcjowania, sortowania i obróbki
 • Automatyzuj i zwiększaj produktywność z wykorzystaniem wbudowanej sztucznej inteligencji
 • Bądź na bieżąco z innowacyjnymi rozwiązaniami Przemysłu 4.0

Pracownicy gospodarstwa rolnego korzystają z oprogramowania ERP dla sektora spożywczego na tablecie, aby zoptymalizować plony i uzyskać bardziej wiarygodne prognozy.

Opanowanie złożoności łańcucha dostaw przez zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

Sezonowość popytu, zmienność warunków pogodowych lub transformacja kanałów sprzedaży i produktów – to typowe wyzwania w branży żywności i napojów. Słabe zbiory i problemy z transportem mogą zakłócać łańcuchy dostaw. Nasze zaawansowane rozwiązania do planowania zaspokojenia popytu, planowania dostaw i harmonogramowania zapewniają widoczność i umożliwiają optymalizację poziomu usług przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów.

 • Wykorzystaj zaawansowane, statystyczne metody prognozowania i wyczuwania popytu przy użyciu uczenia maszynowego
 • Uwzględniaj historię promocji i nowych produktów, aby podejmować trafniejsze decyzje
 • Równoważ koszty budowania i utrzymania zapasów, możliwości produkcyjne, koszty nadgodzin i okresy przechowywania produktów
 • Zoptymalizuj wydajność produkcji zwierzęcej, mleczarskiej i roślinnej z wykorzystaniem właściwych opcji porcjowania, sortowania i obróbki
 • Ogranicz do minimum ryzyko skażenia związanego ze zmianą produktu i utrzymaniem czystości instalacji dzięki zsynchronizowanemu i uporządkowanemu harmonogramowi produkcji uwzględniającemu możliwości linii produkcyjnej i personelu oraz pojemności zbiorników i silosów

Pracownik gospodarstwa rolnego korzystający z systemu ERP w chmurze uzyskuje wgląd w potrzebne dane w skali całego przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw.

Stymuluj rentowny wzrost dzięki zwinnej chmurze ERP dla producentów żywności

Firmy z sektora żywności i napojów potrzebują obecnie pełnej widoczności danych w całym przedsiębiorstwie oraz zwinności, która pozwala szybko reagować na zmieniający się rynek. Nasz inteligentny, wstępnie skonfigurowany, nowoczesny system ERP dla branży żywności i napojów zapewnia zwinność potrzebną do tego, aby zmienić wyzwania i trudności w źródło przewagi konkurencyjnej.

 • Zyskaj wgląd w wielkość sprzedaży i marże w zależności od kanału sprzedaży, produktu i wielkości opakowania
 • Wykorzystaj zewnętrzne źródła danych, takie jak informacje z punktów sprzedaży, do ukierunkowanego wprowadzania produktów na rynek i racjonalizacji
 • Zautomatyzuj obsługę skomplikowanych umów dotyczących cen, rabatów oraz zniżek i zyskaj natychmiastowy wgląd w ich wpływ na rentowność
 • Zwiększ udział w rynku i zmniejsz podatność na zmiany popytu dzięki połączeniu z platformą cyfrową nowych partnerów handlowych, giełd i sklepów internetowych
 • Zapewnij szybką integrację przejętych podmiotów i rozwój międzynarodowy dzięki światowej klasy możliwościom obsługi wielu przedsiębiorstw, placówek i krajów

Oprogramowanie dla przemysłu spożywczego

Oprogramowanie ERP dla branży żywności i napojów

Infor CloudSuite™ Food & Beverage ma wbudowane specjalistyczne funkcje przeznaczone dla całej branży i jej poszczególnych segmentów. Rozwiązanie to zapewnia wyjątkowe wrażenia użytkownika i zaawansowane możliwości analityczne w ramach platformy zdolnej obsługiwać wiele jednostek, krajów i lokalizacji. Jest to platforma cyfrowa, która umożliwia przetwórcom żywności wdrażanie innowacyjnych technologii oraz funkcji przeznaczonych dla branży żywności i napojów, które są regularnie udostępniane w chmurze.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Przetwarzanie i realizacja zamówień z dokładnością na poziomie minut i z uwzględnieniem najbardziej opłacalnych opcji
 • Spełnienie wymagań prawnych i oczekiwań klientów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu jakością
 • Szybka identyfikacja podstawowych przyczyn problemów z bezpieczeństwem żywności i dokładne, selektywne wycofywanie produktów z rynku
 • Szybkie wdrożenie wstępnie skonfigurowanych najlepszych praktyk w dziedzinie produkcji żywności i napojów

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD ROZWIĄZANIA

 • Infor ERP
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerators

Zobacz Infor CloudSuite for Food and Beverage

Zarządzanie cyklem życia produktu w produkcji procesowej

Infor® PLM for Process to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu zaprojektowane specjalnie dla producentów żywności i napojów. Pozwala ono w pełni wykorzystać potencjał zespołów badawczo-rozwojowych w produkcji procesowej i pomaga skrócić czas realizacji istotnych zadań w cyklu życia produktu, takich jak opracowywanie i wprowadzanie nowych produktów, optymalizacja formulacji, zapewnienie zgodności z przepisami i zarządzanie projektami. Rozwiązanie umożliwia bezproblemową integrację z systemami do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientami (CRM), zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIS) i innymi kluczowymi narzędziami biznesowymi.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Szybsze wprowadzania żywności i napojów na rynek
 • Ustalanie priorytetów rozwoju nowych produktów w ramach procesu podzielonego bramkami decyzyjnymi
 • Optymalizacja formulacji tak, aby spełniały wymagania przy jak najniższych kosztach
 • Zapewnienie prawidłowej treści etykiet żywności i formuł, tak by spełniały wymagania prawne i oczekiwania klientów na całym świecie
 • Zapewnienie konsumentom przejrzystości łańcucha dostaw żywności

Rozwiązanie Infor MES do zwiększania wydajności operacyjnej produkcji

Zwiększ możliwości operatorów w hali produkcyjnej dzięki wizualnemu systemowi realizacji produkcji, który zapewnia kontrolę w czasie rzeczywistym i wgląd we wszystkie operacje produkcyjne w fabryce oraz wspiera podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Stwórz inteligentną fabrykę dzięki rozbudowanym funkcjom MOM (zarządzanie operacjami produkcyjnymi) w zakresie produkcji, jakości, zapasów oraz konserwacji i organizuj centralnie operacje, łącząc się z maszynami i sprzętem w celu zapewnienia widoczności i reagowania w czasie rzeczywistym
 • Zwiększ skuteczność (OEE), zmniejsz ilości odpadów i popraw wskaźnik FTTQ (jakość za pierwszym razem)
 • Skróć czas otrzymania wartości i zwrotu z inwestycji dzięki modułowemu, wysoce konfigurowalnemu rozwiązaniu MES dla przedsiębiorstw, które zapewnia całodobową odporność
 • Wspieraj cyfrową transformację w operacjach produkcyjnych. Zintegruj z Infor Industrial CloudSuites i wykorzystuj szczegółowe dane produkcyjne w systemie Infor OS

Planowanie łańcucha dostaw w branży spożywczej

Infor® Supply Chain Planning jest potężną platformą, która równoważy popyt i podaż, umożliwiając optymalizację zapasów, usług i wydajność w całym łańcuchu dostaw żywności. Firmy z branży żywności i napojów mogą korzystać z rozwiązań do planowania i prognozowania popytu, planowania zaopatrzenia, planowania i harmonogramowania produkcji, optymalizacji zapasów oraz planowania sprzedaży i działalności operacyjnej.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Większa dokładność prognoz dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik prognozowania, uczenia maszynowego i wyczuwania popytu
 • Generowanie zrównoważonych planów logistyki push-pull przy wykorzystaniu programowania liniowego do zaawansowanego planowania
 • Generowanie wielu scenariuszy w celu porównania i optymalizacji rentowności oraz poziomu usług
 • Niższe koszty transportu, nadgodzin i utrzymania zapasów magazynowych
 • Optymalizacja wydajności produkcji rolnej w celu zaspokojenia popytu w najbardziej opłacalny sposób
 • Uwzględnienie w planowaniu pojemności zbiorników i silosów oraz ograniczeń w napełnianiu oraz opróżnianiu
 • Optymalizacja sekwencji uwzględniająca zmiany produktu i czyszczenie

Analityka biznesowa dla żywności i napojów

Opatentowana technologia automatyzacji Infor Birst® Enterprise gromadzi i udostępnia wiarygodne informacje dla przedsiębiorstw z branży żywności i napojów. Od kadry kierowniczej po pracowników na pierwszej linii – wszystkie szczeble organizacji mają dostęp do najnowszych trendów wpływających na działalność tego sektora.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Podejmowanie lepszych decyzji dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji, które przynoszą odpowiedź na pytanie, dlaczego dany wskaźnik KPI wykazuje tendencję wzrostową lub spadkową
 • Szersze zastosowanie analiz w ramach intuicyjnego, nowoczesnego rozwiązania samoobsługowego
 • Większa pewność w podejmowaniu decyzji dzięki centralizacji nadzoru nad aplikacjami Infor i innych dostawców
 • Oszczędność tysięcy godzin pracy i brak konieczności stosowania odrębnych rozwiązań do integracji, przechowywania i wizualizacji danych

Zobacz Infor Birst

Technologie chmurowe dla branży spożywczej

Infor® OS to platforma operacyjna w chmurze, która płynnie łączy usługi wszystkich rozwiązań branżowych Infor CloudSuite™ oraz wielu rozwiązań innych dostawców. Usługi obejmują zarówno podstawowe, newralgiczne dla działalności funkcje, jak i bardziej zaawansowane technologie, które mogą zapewnić firmom z branży żywności i napojów przewagę nad konkurencją.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Wykorzystanie jednolitej infrastruktury chmury do obsługi pojedynczego logowania oraz zapewnienia mobilności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
 • Bezproblemowa integracja między produktami firmy Infor i innych dostawców
 • Intuicyjna obsługa i ujednolicone wrażenia użytkownika we wszystkich aplikacjach
 • Pozyskiwanie kluczowych danych z urządzeń IoT
 • Zaawansowana analityka i sztuczna inteligencja jako źródło spostrzeżeń i podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Zapewnienie zgodności z przepisami, współdziałanie i rozliczanie z odpowiedzialności dzięki opartym na rolach stronom głównym, alertom i przepływom pracy

Zobacz Infor OS

Rozwiązania HR dla branży spożywczej

Infor® Human Resources jest nowatorskim, kompleksowym rozwiązaniem ukierunkowanym na pozyskanie i utrzymanie utalentowanego personelu. Może pomóc w strategicznym skorelowaniu inicjatyw kadrowych i możliwości kapitału ludzkiego ze strategiami biznesowymi w branży spożywczej.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Wszystkie potrzebne funkcje zarządzania kapitałem ludzkim w jednym kompletnym rozwiązaniu
 • Spersonalizowany interfejs użytkownika o jakości typowej dla popularnych aplikacji konsumenckich, wprowadzający podział na role
 • Istotne i aktualne dane pozyskane z wykorzystaniem nauk behawioralnych oraz analiz
 • Pełna widoczność sytuacji kadrowej oraz rekrutacja, rozwój i utrzymywanie odpowiednich talentów
 • Poprawa wyników pracowników i efektywności pracy

Zobacz Infor Human Resources

Oprogramowanie ERP dla małych i średnich firm z branży spożywczej

Producenci żywności i napojów mają niepowtarzalne wymagania w zakresie operacji produkcyjnych. Infor CloudSuite Industrial for Food & Beverage to rozwiązanie, które ułatwia modyfikowanie receptur, definiowanie partii na podstawie dokładnych specyfikacji produkcyjnych oraz monitorowanie otoczenia prawnego i reagowanie na jego zmiany.

NAJWAŻNIEJSZE MOŻLIWOŚCI

 • Zarządzanie wieloma jednostkami miary dla jednej pozycji
 • Modelowanie receptur na podstawie masy lub objętości, a także procentowej straty lub procentowego uzysku
 • Uwzględnienie składników receptury, które są rozpuszczalne lub usuwane z procesu przed pakowaniem
 • Skalowanie receptury odpowiednio do potrzeb produkcyjnych przez określanie procentowych udziałów składników
 • Pełna historia zmian receptur i możliwość powrotu do poprzednich wersji oraz wdrożenia ich do produkcji, gdyby zaszła taka potrzeba
 • Szybkie i sprawne wydawanie składników dzięki raportowaniu ilości produkcyjnych w partiach
 • Wykorzystanie funkcji systemu ERP dla branży żywności i napojów do kalkulacji kosztów oraz zapewnienia identyfikowalności partii

PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD ROZWIĄZANIA

 • Infor ERP
 • Infor SyteLine Process Industry Pack
 • Infor® OS
 • Implementation Accelerator
greenhouse

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 24 godzin roboczych skontaktuje się z Tobą przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na to, aby firma Infor przetwarzała Twoje dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu komunikacji z Tobą jako naszym potencjalnym lub obecnym klientem zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce prywatności.