Combilift wydłuża czas sprawnego działania swoich wózków i poprawia obsługę klienta dzięki platformie Infor Coleman AI rekomendującej części zamienne

Combilift R pink truck 

Poland-October 13, 2022, 01:00 PM

Warszawa – 13 października 2022 r. – Infor®, specjalizujący się w rozwiązaniach chmurowych dla przemysłu poinformował, że Combilift, największy światowy produ­cent wielokierunkowych wózków widłowych i wiodący dostawca rozwiązań do obsługi dłu­gich ładunków, korzysta z rekomendacji części zamiennych uzyskiwanych za pośred­nictwem opracowanej przez Infor platformy Coleman AI, w połączeniu z systemem Infor CloudSuite Industrial. Celem jest wydłużenie czasu sprawnego działania wózków i poprawa obsługi klienta przy jednoczesnym zwiększeniu zadowolenia pracowników.

W ciągu 60 dni od wdrożenia rozwiązania, Combilift odnotował 30-procentowy wzrost liczby przypadków skutecznej naprawy sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisan­tów, 40-procentową redukcję kosztów prac serwisowych i 30-procentowy wzrost przy­cho­dów w przeliczeniu na transakcję.

– Wiedzieliśmy, że w przypadku nowo zatrudnionych i mniej doświadczonych pracow­ników w dziale części tracimy możliwość uzyskania przychodów z powodu przygoto­wywania niedokładnych wycen – przyznaje Kenny Gilmore, globalny menadżer ds. części w Combilift. – Na przykład jeżeli klient potrzebuje pompy wodnej, przeszkolony pra­cownik wie, że trzeba dodać również uszczelkę. Ale nowy pracownik nie będzie tego wiedział, a klient będzie musiał pójść do innego dostawcy i kupić uszczelkę. Cieszymy się, że system rekomendujący części staje się coraz inteligentniejszy, dzięki czemu możemy uzyskiwać większe przychody i usuwać usterki już podczas pierwszej wizyty serwisantów – ku zadowoleniu naszych klientów.

Combilift z centralą w Monaghan w Irlandii i siedzibą w Ameryce Północnej w Greens­boro posiada w eksploatacji 60 tys. wózków, które zaspokajają potrzeby klientów z róż­nych branż. Zarządzanie i obsługa serwisowa tak zróżnicowanej floty wózków jest skomp­likowanym procesem, który wymaga wiedzy pozwalającej na przygotowanie dok­ładnej wyceny właściwego zestawu części, aby zapewnić skuteczną naprawę sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisantów.

Firma zaczęła korzystać z Coleman AI, zintegrowanej platformy opracowanej przez Infor (w połączeniu z systemem Infor CloudSuite Industrial) w celu dalszej poprawy obsługi klienta i zwiększenia komfortu pracy pracowników. System AI, wyko­rzys­tując dane historyczne z trzech lat, generuje właściwe zestawy części na potrzeby wycen. Combilift szybko się rozwija. Platforma Coleman AI nie tylko poprawia wydajność i dokładność rekomendowania właściwych zestawów części, lecz także usprawnia proces sporządzania wycen, zmniejszając w ten sposób stres po stronie pracowników i zapewniając skuteczną naprawę sprzętu już podczas pierwszej wizyty serwisantów.

– Nasz globalny dział części ustalał ceny i zestawy części potrzebnych do naprawy wóz­ka w ramach opartego na wiedzy procesu ręcznego – opowiada Kenny Gilmore. – Taka metoda nie zawsze jest dokładna i spójna, zwłaszcza w przypadku mniej doświad­czonego personelu. Przy globalnych brakach kadrowych trudno jest znaleźć przeszko­lonych pracowników, ale dzięki Coleman AI możemy szkolić system, a on z kolei może szkolić nas.

Rekomendacje części proponowane przez platformę Coleman AI wyświetlane są bezpośrednio na ekranie estymatora części w systemie Infor CloudSuite Industrial. Oprócz umożliwienia szybkiego przygotowywania dokładniejszych wycen, system rekomendowania części pomaga Combilift realizować zlecenia serwisowe o 30 proc. szybciej, jak również pozwala pracownikom na ustalanie części potrzebnych w danym zgłoszeniu serwisowym o 75 proc. szybciej (w ciągu 5 minut, a wcześniej trwało to 20 minut). Kenny Gilmore podkreśla, że dzięki platformie Coleman AI pracownicy są bar­dziej produktywni i lepiej obsługują klientów.

Opracowana przez Infor platforma jest podstawą systemu Infor CloudSuite Industrial. Rozszerza system ERP o zintegrowane usługi, takie jak AI, Data Lake, analityka i strony główne Infor. Oprócz wykorzystywania plat­formy Coleman AI w celu zwiększenia wydajności pracy działu części, Combilift wyko­rzystuje strony główne Infor, aby zapewnić większą wydajność pracy działu produkcji odpowiedzialnego za kluczowe wskaźniki wydajności.

Fearghal McCorriston, globalny menadżer ds. IT w Combilift już myśli o przyszłości. Podkreśla, że jedną z kluczowych inicjatyw firmy będzie monitorowanie wydajności dos­taw­ców za pomocą platformy Coleman AI w celu usprawnienia łańcucha dostaw i zagwarantowania, że części będą docierały na czas, aby dotrzymać terminów ustalo­nych w planach produkcji.

Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jak oparte na sztucznej inteligencji reko­mendacje części pomagają Combilift zwiększyć zadowolenie klientów i liczbę rekomen­dacji dzięki mniejszej liczbie przestojów, a także zwiększyć wydajność operacyjną dzięki temu, że mniej czasu potrzeba na szkolenie nowych pracowników.

Dowiedz się więcej o platformie Infor.

 

O Combilift:

Combilift jest największym światowym producentem wielokierunkowych wózków wid­ło­wych i liderem w zakresie rozwiązań do obsługi długich ładunków. Innowacyjność, elastyczność i doskonała obsługa to wartości, na których zbudowany został sukces Combilift i dzięki którym firma została najszybciej rozwijającym się producentem wózków widłowych na świecie, eksportującym swoje urządzenia do ponad 85 krajów i posia­da­ją­cym ponad 60 tys. wózków w użyciu na całym świecie. Żaden inny producent nie jest w stanie zapewnić analogicznego poziomu dostosowania i adaptacji ani tak sku­tecznie zaspokajać zróżnicowanych potrzeb każdego klienta, niezależnie od wielkości jego organizacji. Więcej informacji na stronie internetowej https://combilift.com.

O Infor:

Infor jest światowym liderem w dziedzinie specjalizowanego branżowo oprogramowania biznesowego w chmurze. Tworzymy kompletne rozwiązania dla kluczowych sektorów, na których się koncentrujemy. Aplikacje i usługi Infor, o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstw, są zaprojektowane w sposób zapewniający trwałe korzyści operacyjne, bezpieczeństwo i krótszy czas uzyskania wartości. Ponad 60 000 organizacji polega na 17 000 pracowników Infor, którzy pomagają im osiągnąć oczekiwane rezultaty biznesowe. Będąc częścią firmy Koch, nasza siła finansowa, struktura własnościowa i długoterminowa perspektywa pozwalają nam budować trwałe, wzajemnie korzystne relacje z naszymi klientami. Odwiedź www.infor.com

# # #

Kontakt dla mediów:

Michał Borkowski, Omega Communication,

mborkowski@communication.pl, +48 668 298 375

Copyright ©2022 Infor. All rights reserved. The word and design marks set forth herein are trademarks and/or registered trademarks of Infor and/or related affiliates and subsidiaries. All other trademarks listed herein are the property of their respective owners. www.infor.com

Bądźmy w kontakcie

Skontaktuj się z nami, a w ciągu 24 godzin roboczych skontaktuje się z Tobą przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Klikając „Prześlij”, wyrażasz zgodę na to, aby firma Infor przetwarzała Twoje dane osobowe podane w powyższym formularzu w celu komunikacji z Tobą jako naszym potencjalnym lub obecnym klientem zgodnie z opisem zawartym w naszej Polityce prywatności.