Skip to Content

CloudSuite™ Workforce Management

Rozszerzalne, specjalizowane dla branż oprogramowanie do optymalizacji siły roboczej, planowania, czasu i frekwencji

Optymalizacja produktywności siły roboczej i zgodności

Infor CloudSuite™ Workforce Management (WFM) to wiodące, kompleksowe i nowoczesne rozwiązanie, które strategicznie usprawnia planowanie, wykonywanie i analizę kwestii pracowniczych. CloudSuite WFM zbudowaliśmy na bazie sprawdzonej technologii dającej głęboką rozszerzalność, idealne skalowanie, wysoką wydajność i specjalizację dla branż.

CloudSuite WFM pomaga firmom rozwiązać każdy problem związany ze zgodnością z przepisami i wydajnością. Służą do tego narzędzia do obsługi czasu pracy i frekwencji pracowników, tworzenia harmonogramów dopasowywanych do popytu, przygotowywania planów pracy i zarządzania nieobecnościami. Zmniejsz ryzyko potencjalnych niezgodności i kosztów, zachęcając pracowników do koncentracji na zadaniach, które generują więcej wartości.

 • Harmonogramy pracowników dopasowane do popytu i wspomagane uczeniem maszynowym
 • Bogata i rozszerzalna funkcjonalność dla różnych branż
 • Inteligentna mobilność
 • Analiza pracy w czasie rzeczywistym
 • Większe zaangażowanie pracowników

Doskonała opieka

CloudSuite Workforce Management upraszcza procesy obsługi czasu pracy i frekwencji pracowniczej oraz redukuje zbędne nadgodziny. Poznaj oszczędności, które klienci Infor osiągnęli dzięki wdrożeniu WFM w branży opieki zdrowotnej, wprowadzając go dla różnych stanowisk i zakresów świadczeń — w tym dla krótkoterminowej rehabilitacji, długookresowej opieki, hospicjów, opieki nad osobami z demencją i przychodni.

1 mln USD

rocznych oszczędności w kosztach pracy

49%

mniejsze koszty nadgodzin

31,25

tygodni pracy unikniętych dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów

Po dokładnej analizie aplikacji do obsługi pracowników uznaliśmy, że Infor WFM to najlepszy dostawca o najlepszym produkcie. Nabyte rozwiązania wprowadziliśmy do obu naszych sieci — Spencer’s and Spirit Halloween — w zakresie obsługi wypłat i planowania pracy.

George Sotirin
Wiceprezes wykonawczy, Store Operations, Spencer’s / Spirit Halloween
ZBUDOWANE DLA CYFROWEJ SIŁY ROBOCZEJ

CloudSuite Workforce Management

Planowanie siły roboczej

Wyeliminuj koszty, czas i błędy z procesów budżetowania i planowania dzięki corocznym i okresowym czynnościom planistycznym zintegrowanym z cotygodniową realizacją obsługi siły roboczej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Użyj wyników historycznych, odniesień do standardów i współczynników produktywności, aby określić budżet, który pokryje prognozowany popyt.
 • Uprość procesy zamawiania i zatwierdzania budżetu kadrowego.
 • Zautomatyzuj proces tworzenia nowych prognoz w taki sposób, aby dopasować budżet do aktualnych wyników finansowych.

Czas i frekwencja

Zmniejsz liczbę błędów przy wypłatach oraz nadpłat dzięki pozyskiwaniu na bieżąco danych o pracy oraz automatycznemu obliczaniu wszystkich składowych pensji.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Prowadzenie historii frekwencji pracowników
 • Automatyczne i proaktywne powiadamianie przełożonego o nieobecnościach naruszających ustalone zasady
 • Prowadzenie płynnej wymiany danych między wszystkimi procesami kadrowymi, w koordynacji z procesami wypłat i HR
 • Obliczanie pensji na podstawie właściwych przepisów i z uwzględnieniem porozumień zbiorowych
 • Korzystanie z bogatej biblioteki reguł i warunków do automatyzacji złożonych sytuacji płacowych

Harmonogramowanie siły roboczej

Moduł harmonogramowania siły roboczej w rozwiązaniu CloudSuite WFM pozwala na tworzenie harmonogramów opartych na zmianach lub na popycie przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa i określonymi regułami. Wyspecjalizowane wertykalnie planowanie pozwoli spełnić wymagania unikatowe dla branży i zaspokoić zmieniające się potrzeby.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Wielowidokowe, funkcjonalne planowanie z uwzględnieniem podziału dyżurów
 • Optymalizacja planowania siły roboczej i tworzenia harmonogramów
 • Uczciwe planowanie z uwzględnieniem związków zawodowych, przepisów prawa i zasad firmowych
 • Centralna widoczność zasobów pracowniczych do zarządzania dniem roboczym z bilansowaniem zespołów i przenoszeniem kadry

Wydajność siły roboczej

CloudSuite WFM oferuje narzędzia do analityki biznesowej, które pozwalają firmom działać w oparciu o większy zakres danych, lepiej określać najlepszą strategię roboczą i maksymalizować wyniki kadrowe.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Pulpity do zarządzania z efektywnymi widokami wyników pracowniczych.
 • Asystent cyfrowy i usługi chatbota skracają czas realizacji powtarzalnych zadań kadrowych.
 • Agregacja dużej liczby danych wysokiej jakości z szerokimi modelami pracowniczymi oraz głęboka elastyczność dzięki algorytmom prognostycznym.
 • Alerty w czasie rzeczywistym do powiadamiania przełożonych o problemach pracowniczych, takich jak naruszenia zgodności, nadmierna liczba nadgodzin i zmienność budżetów.
Połączmy się

Wkrótce się skontaktujemy

Wciskając przycisk "Wyślij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Infor danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu komunikacji z Tobą jako naszym potencjalnym lub faktycznym klientem, zgodnie z naszą Polityką prywatności.