Skip to Content

CloudSuite™ Industrial (SyteLine)

Díky řešení CloudSuite Industrial získala společnost Vantage Power úplný přehled o svém zásobovacím řetězci

Spravujte své provozy

Společnost Vantage Power využívá cloudový software Infor na pomoc s navrhováním a výrobou baterií, ovladačů a telemetrických technologií pro autobusy. Řešení Vantage Power jsou využívána v hybridních hnacích ústrojích výrobců OEM autobusů a jako řešení pro dovybavení autobusů, které jsou již v provozu. Převádí tradiční koncepce hospodařením s palivy a využívá nové digitální koncepce, jako je vzdálená konektivita.

Koordinace výroby v cloudu

Vantage Power jako společnost zabývající se distruptivním inženýrstvím uvažovala pouze o průmyslových softwarových řešeních Infor. Důvodem byla jednoduchá správa zajišťovaná cloudovou technologií. Provozování v cloudu společnosti Vantage Power umožňuje používat nejnovější verzi výrobního softwaru ERP. To také znamenalo, že společnost Vantage Power věděla, že se může na Infor spolehnout z hlediska bezpečného softwaru a spolehlivého přístupu k aplikaci mimo pracoviště.

Více než 1 000

Společnost Vantage Power mohla jednoduše spravovat kusovníky na linkách od 100 do více než 1 000.

Plánujeme převzít data z hnacích ústrojí a zadat je do systému ERP, abychom mohli aktivně spravovat jednotky a nabízet cenově dostupné a kompletní spravované služby našim zákazníkům. V srdci toho všeho bude stát cloud.

Alex Schey
Generální ředitel, Vantage Power

Podrobnosti o řešení CloudSuite Industrial (SyteLine)

CloudSuite™ Industrial (SyteLine) je kompletní řešení ERP pro výrobce uplatňující rozptýlenou i procesní výrobu, které zahrnuje prediktivní analýzy, spolupráci, nástroje pro štíhlou výrobu a možnosti integrace. Budete mít nástroje ke zlepšování služeb pro zákazníky, vylepšování výroby a kvality, lepší koordinaci služeb a údržby na sekundárním trhu a efektivnější spolupráci.

Plánování a harmonogramy

 • Konečné kapacitní plánování
 • Plánování na dílně
 • Podpora kombinovaného režimu: ETO, MTO, MTS atd.

Business Intelligence

 • Řídicí panely, metrika a sestavy na základě rolí
 • Kontextové a prediktivní analýzy
 • Finanční a provozní výkaznictví

Řízení kvality a služeb

 • Neustálé zlepšování
 • Prodeje na sekundárním trhu
 • Záruční a
  servisní smlouvy

Pokročilá technologická platforma

 • Zabezpečení
 • Roztažitelnost
 • Integrace
 • Zotavení po havárii

O řešení CloudSuite Industrial (SyteLine) uvažujte, pokud v současné době používáte tyto produkty:

 • Infor® EAM
 • Infor CRM
 • Infor Configure Price Quote (CPQ)
 • Zastaralá řešení ERP
Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.