Skip to Content

Digitální brána k inovacím

Infor® OS je cloudová operační platforma, která hladce propojuje služby, aby dala vzniknout robustnímu integračnímu rámci, a slouží jako základ celého firemního ekosystému. Infor OS spojuje podnikové procesy a umělou inteligenci (AI) s cílem umožnit rychlý vývoj aplikací a společnou datovou strategii – to vše integrované pomocí principu as-a-service ve sjednoceném prostředí, které zákazníkům poskytuje pružnost a agilitu v cloudu. V platformě Infor OS, která je určená pro získání konkurenční výhody prostřednictvím inovací, je ukotvena klíčová strategie společnosti Infor.

Domény Infor OS

Vylepšené podnikové prostředí

 • Centralizuje aplikace
 • Jednotné přihlašování
 • Ploché
 • Personalizace za běhu
 • Přináší kontextové výhody

Hladká integrace

 • Jednoduchá integrace systému Infor a softwaru jiných výrobců
 • Podporuje cloudové, on-premise a hybridní nasazení
 • Eliminuje informační sila
 • Umožňuje zabezpečená, odolná připojení
 • Propojuje dříve odpojené procesy

Rozšiřitelnost / vývoj aplikací

 • Podporuje rychlý vývoj
 • Redukuje modifikace
 • Minimalizuje kódování k vytváření požadovaných zkušeností uživatele
 • Inspiruje k inovacím
 • Samoobslužné nástroje pro návrh, tvorbu a sdílení

Využití big data

 • Poskytuje nekonečně škálovatelnou architekturu
 • Podporuje správu a zabezpečení dat
 • Nabízí konektory a API rozhraní pro získávání dat
 • Zahrnuje kompletní historii a linii dat
 • Umožňuje rychlé dotazování prostřednictvím optimalizovaného předzpracování dat

Sjednocení procesů napříč podnikovým ekosystémem

Platforma Infor OS začleňuje spolupráci, správu dokumentů a řízení podnikových procesů v rámci podnikových systémů na podporu spolupráce a sdílení informací v reálném čase. Schopnosti Data Lake a vizualizace dat v systému Infor OS pracují napříč systémy a automaticky poskytují informace na základě specifických rolí a priorit uživatelů. Ať již přijdou jakékoli příležitosti nebo výzvy, organizace mohou snadno přidávat a modifikovat systémy s tím, jak se rozvíjí jejich firma.

225 M

aktivních workflow

50 B

využití API doposud

80 000

aplikačních propojení

„Společnost Infor je jedinečná v tom, že máme odvětvové inovace poskytující kompletní specifické funkčnosti v našich řešeních CloudSuite™, zatímco Infor OS současně dodává služby napříč našimi řešeními, které obohacují funkčnost a pomáhají našim zákazníkům zlepšovat produktivitu.“

MASSIMO CAPOCCIA
INFOR, SVP TECHNOLOGY
Určeno pro business

Infor OS

Vylepšené podnikové prostředí

Díky eliminaci každodenních překážek, které mohou být příčinou znepokojení a rozptýlení, představuje Infor OS základ pro neustálé zlepšování – integrované s pokročilou technologií, která je přístupná všem zaměstnancům a je připravená vyvíjet se s rozvojem odvětví.

Umělá inteligence

Řešení umělé inteligence – včetně strojového učení, prediktivní inteligence a interaktivní digitální pomoci – jsou cenné, když konkrétně řeší jedinečné potřeby organizace. Komplexní platforma umělé inteligence Infor OS je srozumitelná a platí téměř pro každý organizační proces – to pomáhá ke vzniku prostředí, které je vytvořeno tak, aby inspirovalo zaměstnance a transformovalo business díky přístupu k informacím, které byly předtím nedosažitelné.

Hladká integrace

Infor OS představuje komplexní technologickou platformu, která je navržena tak, aby utvářela a udržovala jednodušší propojení mezi cloudovými a on-premise řešeními a mezi aplikacemi společnosti Infor a aplikacemi třetích stran. Tato platforma pomáhá organizacím ulevit od neustálých povinností v oblasti údržby systémů, což jim pomáhá zaměřit se na strategické iniciativy napomáhající růstu firmy. Je možné upgradovat, nahrazovat nebo dokonce vyřazovat z provozu bez přerušení provozu celé sítě.

Rozšiřitelnost / vývoj aplikací

Architektura platformy podporuje vývoj s minimálním kódováním – díky tomu je skutečně přístupná napříč širokou škálou dovedností. Díky demokratizaci rozvojových iniciativ pro hladké začlenění do podnikových ekosystémů mohou organizace rozšířit a adaptovat aplikace na téměř neomezenou míru tak, aby byly splněny jedinečné potřeby. Portál pro vývojáře OS nabízí jedinečné samoobslužné nástroje, díky nimž mohou zákazníci přizpůsobit Infor OS svým vlastním podnikovým aplikacím a potřebám.

Využití big data

Infor OS organizacím umožňuje využívat data generovaná napříč rostoucím počtem aplikací, zařízení a lidí – pro lepší informování o strategických a taktických iniciativách. Datová platforma Infor OS zajišťuje věrnost, správu a zabezpečení dat a přístup k nim prostřednictvím portfolia nástrojů, které organizacím pomáhají ladit tok dat napříč podnikovými ekosystémy. Nativně cloudová architektura datového jezera zajišťuje nekonečnou škálovatelnost pro ukládání strukturovaných, polostrukturovaných a nestrukturovaných dat i nástroje pro urychlení zkoumání dat, datových dotazů a přemísťování dat s využitím moderního rozhraní API.

Připojme se

Budeme brzy v kontaktu

Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat vyplněných ve výše uvedeném formuláři ke komunikaci s Vámi, potenciálním nebo stávajícím zákazníkem či klientem, při dodržení našich pravidel pro uchování soukromí.