ประวัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Infor

รูปภาพสำนักงาน
กลับไปที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

01 ตุลาคม 2023 

 • เราได้ปรับปรุงการรับรองการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ EU-US DPF ใหม่ ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-US DPF และ Swiss -US DPF

12 ธันวาคม 2022

 • ในฉบับภาษาอังกฤษ เราได้เพิ่มลิงก์ไปยังประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย และการปรับปรุงกฎหมายความเป็นส่วนตัวใหม่ในสหรัฐอเมริกา

2 พฤษภาคม 2022

 • เราได้เพิ่มส่วนพื้นฐานกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง และลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 • เราได้เพิ่มข้อมูลลงในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุกกี้ และวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เราได้ปรับเปลี่ยนที่อยู่ทางไปรษณีย์และที่อยู่อีเมลของเราในส่วนวิธีการติดต่อเรา

18 มกราคม 2022

 • เราได้เพิ่มลิงก์แบบฟอร์มบนเว็บ

13 สิงหาคม 2021

 • เราได้เพิ่มข้อมูลที่ชี้แจงว่าเราไม่ได้ยึดถือหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกการถ่ายโอนข้อมูลอีกต่อไป

31 ธันวาคม 2019

 • เราได้เพิ่มข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

29 ตุลาคม 2019

 • เราได้เพิ่มส่วนหน่วยงาน Infor ที่ได้รับการรับรองหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา เพื่อชี้แจงการมีส่วนร่วมของเราในหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

28 มิถุนายน 2019

 • เราได้ชี้แจงขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor ประมวลผลในนามของลูกค้า และเพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามระบบกฎความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดนของ APEC

28 มีนาคม 2019

 • เราได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเพื่ออธิบายว่า Infor จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลจากสหราชอาณาจักรอย่างไร

3 ตุลาคม 2018

 • เราได้เพิ่มส่วนผลิตภัณฑ์ที่องค์กรของคุณจัดหาให้ เพื่อชี้แจงว่านายจ้างของผู้ใช้สามารถควบคุมบัญชีผลิตภัณฑ์ Infor ของผู้ใช้ได้