70% ของตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำขยายธุรกิจของตนด้วยเครือข่ายทั่วโลกของ Infor

ภาพหลักของโลจิสติกส์

ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

องค์กรด้านโลจิสติกส์และตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั่วโลกพึ่งพา Infor เพื่อช่วยสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้แก่ลูกค้า พร้อมกับเพิ่มความคล่องตัว ความเร็ว และความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน เราช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้เผชิญกับความท้าทายบางส่วนในทุกวันดังต่อไปนี้

ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


ความคาดหวังของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจะเพิ่มความซับซ้อนและแรงกดดันให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน

คู่แข่งด้านโลจิสติกส์/ตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์รายใหม่


การผลักดันกลยุทธ์ดิจิทัลอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบากสำหรับผู้เล่นหน้าเดิม

ความซับซ้อนแบบหลากหลายช่องทาง


การตอบสนองทุกช่องทางที่เป็นไปได้ต้องใช้กระบวนการและระบบที่ซับซ้อน

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน


ห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิด

การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ


กระบวนการสรรหาและรักษาพนักงานต้องรองรับบุคลากรยุคดิจิทัล

การส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

Global Air Freight
Stellar
UPS
โลโก้ DBSchenker

โซลูชันสำหรับความท้าทายที่สำคัญที่สุดของคุณ

องค์กรด้านโลจิสติกส์และตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มผลิตภาพ ปรับแต่งการตัดสินใจ ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า และอื่น ๆ ด้วยโซลูชันของ Infor

หน้าจอโลจิสติกส์

มอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

สร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมบริการเพิ่มมูลค่าที่ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น

 • นำเสนอบริการเพิ่มมูลค่า เช่น PO และการจัดการการรวบรวมจากต้นทาง
 • สร้างชั้นการควบคุมตลอดกระบวนการที่มองเห็นได้ทั้งระบบ
 • สนับสนุนเครือข่ายที่เชื่อมต่อระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด
 • ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะเพื่อสร้าง ETA ที่เข้มงวดและเชื่อถือได้มากขึ้น
 • ควบคุมความรวดเร็วและความแม่นยำของการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้า
โลจิสติกส์

ปรับปรุงผลิตภาพและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

บรรลุความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

 • ใช้ประโยชน์จากการแสดงภาพจากข้อมูลและการทำงานร่วมกันในห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • สร้างกระบวนการเชิงรุก/แบบให้คำแนะนำจาก IoT และ AI
 • สร้างคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าด้วยความสามารถในการทำงานร่วมกันและการประสานรวม
 • มีความคล่องตัวมากขึ้นและพร้อมที่จะเอาชนะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

รับทราบข้อมูลเชิงลึกและปรับปรุงการตัดสินใจ

ค้นหาคุณค่าจากข้อมูลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากแหล่งที่มาหลายแห่ง

 • มองเห็นการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือทั่วโลกได้อย่างครบถ้วน
 • รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดและการวิเคราะห์ด้านการจัดการ
 • สร้างโปรแกรมการจัดการผู้ให้บริการขนส่งหลักที่ขับเคลื่อนโดยดัชนีชี้วัดและการวิเคราะห์ผู้ให้บริการขนส่ง
 • ได้รับสถานะกิจกรรม กิจกรรมสำคัญ และความสามารถในการมองเห็นข้อมูลที่แม่นยำและทันท่วงที
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการด้านการจัดซื้อและสัญญา
โลจิสติกส์

นำเสนอ WMS รุ่นใหม่สำหรับบริการรับเหมาด้านโลจิสติกส์

จัดการสินค้าคงคลังสำหรับลูกค้าหลายรายในคลังสินค้าเดียวกัน

 • สนับสนุนกลยุทธ์การจัดสรรที่ยืดหยุ่น
 • ใช้การแสดงภาพแบบ 3 มิติจากข้อมูลเพื่อดูขั้นตอนการทำงาน สภาวะคอขวด และความเสี่ยง
 • ปรับปรุงความถูกต้องของคำสั่งซื้อและประสิทธิภาพในการจัดส่ง
 • ลดเวลาในการเดินทางของผู้ปฏิบัติงานลง 10–20% โดยใช้การแทรกสลับ
 • สนับสนุนความสามารถด้านเสียงเพื่อการควบคุม ความสะดวก และประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
โลจิสติกส์

สนับสนุนบุคลากรที่เชื่อมต่อถึงกัน

ใช้แบบจำลองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจ้างงานและการพัฒนาบุคลากร

 • เชื่อมโยงประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  สรรหาบุคลากรที่มีทักษะเพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล
 • ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นกลางเพื่อระบุตัวบุคลากรที่มีความสามารถและเพิ่มการรักษาและการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวให้สูงที่สุด
 • ปรับการวางแผนบุคลากรระยะยาวให้สอดคล้องกับการคาดการณ์และการจัดตารางระยะสั้น
 • ใช้การจัดการแรงงานเพื่อจัดตารางแรงงานตามทักษะและทรัพยากร
แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้เรามองเห็นคำสั่งซื้อ มองเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่ลูกค้าคิดว่าสำคัญ ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์มากมายจากการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลประเภทนี้
distribution warehouse

ข้อมูลผลิตภาพตามตัวเลข

22%
ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของแรงงานในคลังสินค้า
25%
ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
20%
ต้นทุนด้านธุรกรรมที่ลดลงต่อการจัดส่ง
ความสำเร็จของลูกค้า Allport Cargo

ความสำเร็จของลูกค้า

Allport Cargo Services USA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในอเมริกาเหนือ ใช้ Infor Nexus เพื่อให้มองเห็นข้อมูลการจัดส่งได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถควบคุมกลยุทธ์การจัดการการขนส่งสินค้าได้ดีขึ้น เพื่อลดต้นทุนเพิ่มเติมด้านการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานของสินค้าคงคลัง

สร้างขึ้นเพื่ออุตสาหกรรม

โซลูชันของ Infor สำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์

Infor WMS

Infor WMS คือโซลูชันการจัดการคลังสินค้าที่ใช้งานง่าย ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณจัดการกิจกรรมในศูนย์กระจายสินค้าแบบองค์รวมไม่ว่าในที่เดียวหรือหลายสิบแห่ง การผสมผสานระหว่างการจัดเก็บและกระจายสินค้าของคลังสินค้ากับการจัดการแรงงานแบบฝังและการวิเคราะห์ที่แสดงผลด้วยภาพ 3 มิติ ทำให้มีช่วงการเรียนรู้ที่สั้นลงและเส้นทางสู่การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ไฮไลต์

 • ปรับปรุงการจัดตารางการนัดหมาย การจัดเก็บสินค้าเข้าที่ การส่งคืน การใช้คลังสินค้าเป็นจุดพักและคัดแยกสินค้า และการหมุนเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและกระจายสินค้าในการปฏิบัติงานแบบหลายไซต์และมีเจ้าของหลายราย
 • ปรับปรุงการหมุนเวียนสต็อกและการใช้พื้นที่ด้วยทริกเกอร์แบบอัตโนมัติ
 • รวมข้อกำหนดด้านเสียง, RF, อีคอมเมิร์ซ, การจัดชุดสินค้า และการจัดสรรเข้าด้วยกัน
 • นวัตกรรมการแสดงภาพ 3 มิติจากข้อมูลของคลังสินค้า
 • รองรับความต้องการด้านบริการแบบเฉพาะบุคคล
 • ฝังการคิดต้นทุน การเรียกเก็บเงิน และการออกใบแจ้งหนี้ระดับลูกค้า
 • ปรับใช้ภายในองค์กรหรือในระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติม

Infor Nexus

Infor Nexus คือแพลตฟอร์มเครือข่ายทางธุรกิจหลายองค์กรแบบอินสแตนซ์เดียวที่ขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนที่สุดในโลกหลายแห่งเพื่อผลักดันประสิทธิภาพและความคล่องตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของสินค้า ข้อมูล และเงินทุนตั้งแต่การจัดหาต้นทางไปจนถึงการส่งมอบและการชำระเงิน ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในห่วงโซ่อุปทานโดยรวม โดยปรับปรุงการส่งมอบและการบริการลูกค้าที่ตรงเวลาด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยลดต้นทุน เวลาที่ใช้ และเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและปรับปรุงความสัมพันธ์ของพาร์ทเนอร์ได้อย่างมาก

ไฮไลต์

 • ความสามารถที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาต้นทางไปจนถึงการส่งมอบและการชำระเงิน
 • การประสานรวมข้อมูลและกระบวนการจากหลายแหล่งเพื่อการมองเห็นข้อมูลและการวิเคราะห์ร่วมกัน
 • AI และแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์และเชิงให้คำแนะนำ
 • การเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนโดยรวมระดับโลก
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบเคลื่อนที่ได้จากอุปกรณ์ไร้สายทุกประเภท
 • ความสามารถในการเพิ่มคุณสมบัติด้านการพัฒนาแอป

Infor HCM

Infor HCM คือโซลูชันชั้นนำที่มุ่งเน้นบุคลากรเป็นหลักตลอดกระบวนการ ซึ่งสามารถช่วยให้องค์กรปรับความคิดริเริ่มด้านพนักงานและความสามารถของบุคลากรที่มีความสามารถให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจโดยรวมได้อย่างมีแบบแผน

ไฮไลต์

 • รับคุณสมบัติการทำงานด้านการจัดการทุนมนุษย์ทั้งหมดที่คุณต้องการในโซลูชันแบบครบวงจรเพียงตัวเดียว พร้อมความสามารถที่หลากหลายจากผู้ขายเทคโนโลยีด้าน HR บนระบบคลาวด์เพียงรายเดียว
 • ใช้อินเทอร์เฟซของผู้ใช้งานตามบทบาทเฉพาะบุคคลระดับผู้บริโภคร่วมกับคอมโพเนนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าและทำงานร่วมกันได้ทั่วทั้งโครงสร้างองค์กรด้าน HR ของคุณทั่วโลก
 • ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีโดยอิงตามพฤติกรรมศาสตร์และการวิเคราะห์เพื่อดึงดูดพนักงานและยกระดับศักยภาพสูงสุดของพวกเขา
 • ใช้เทคโนโลยี HR บนระบบคลาวด์ที่ทันสมัยเพื่อให้คุณมองเห็นข้อมูลของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ซึ่งช่วยให้สามารถจ้าง พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถที่เหมาะสมได้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงประสิทธิผลของบุคลากร และควบคุมกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความสามารถและเทคโนโลยี HCM ของบริษัทด้วยโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และคุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์ที่มีให้

 • HCM
 • Talent Management
 • Global HR
 • Talent Science
 • LMS
 • HRSD

Infor WFM

Infor Workforce Management (WFM) ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและผลิตภาพของแรงงานในทุกด้าน ปรับปรุงการวางแผน การดำเนินการ และการวิเคราะห์ด้านบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรระดับองค์กรเฉพาะอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งต่อยอดจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

ไฮไลต์

 • เวลาและการเข้างานจะติดตามเวลาของพนักงานและรับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจัดทำบัญชีเงินเดือน
 • การจัดตารางบุคลากรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดตารางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกะหรือความต้องการเฉพาะทางโดยตรง
 • การวางแผนและการคาดการณ์ด้านบุคลากรนำเสนอซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่ใช้งานง่ายสำหรับอุตสาหกรรม สำหรับการจัดทำงบประมาณ การวางแผน และการคาดการณ์ความต้องการด้านแรงงาน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา