Skip to Content

โซลูชันซอฟต์แวร์ Manufacturing ERP

พลิกโฉมกระบวนการธุรกิจ และปลดล็อกนวัตกรรม

ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตกำลังปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตก็ได้รับแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
และประโยชน์ใช้สอยของสินค้า โซลูชัน ERP ของเราจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการผลิต

เรานำเสนอโซลูชัน ERP แบบครบวงจรสำหรับภาคการผลิต ประกอบด้วยฟังก์ชันด้านอุตสาหกรรมที่ครบครัน ช่วยให้คุณตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
และขยายธุรกิจให้เติบโตได้ง่ายดายมากขึ้น

นวัตกรรมและการแข่งขันในยุคของการผลิตที่ทันสมัย

ลดความยุ่งยากซับซ้อน และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้งานง่าย

ERP for Manufacturing ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน
ภาพหน้าจอของ Infor ERP for Manufacturing แสดงแดชบอร์ดและการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ

ERP for Manufacturing ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดำเนินงาน

เพิ่มความสะดวกในการทำงาน การวางแผน และการผลิต เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่าย

 • รองรับรูปแบบการผลิตที่หลากหลาย: ออกแบบตามสั่ง กำหนดค่าตามสั่ง และการผลิตซ้ำ
 • รองรับระบบอัตโนมัติในพื้นที่การผลิต
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบุคลากร
 • ปรับปรุงวงจรการใช้งานอุปกรณ์ ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับการจัดการสินทรัพย์ภายในองค์กร
 • รองรับการผลิตสินค้าที่ไว้ใจได้ ด้วยระบบจัดการคุณภาพที่ทันสมัย
นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการผลิต และประสบการณ์ที่โดดเด่น
คนงานสองคนในพื้นที่การผลิตกำลังตรวจสอบหน้าจอการจัดการการผลิตและคำสั่งซื้อในระบบ ERP

นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการผลิต และประสบการณ์ที่โดดเด่น

บริหารจัดการการกำหนดค่าที่สำคัญ และเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์

 • ใช้ระบบการบริหารจัดการวงจรการผลิต (PLM) พร้อมด้วยการวิเคราะห์
  ผลกระทบด้านกฎระเบียบ คุณภาพ และซัพพลายเชน
 • เพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ด้วยฟีเจอร์การกำหนด
  สเปค ราคา การเสนอราคา
 • รองรับการควบคุมโครงการด้วยโครงสร้างรายละเอียดของงาน
  การจัดตารางเวลา การคำนวณต้นทุน การเชื่อมโยงโครงการ
  อย่างละเอียด และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและการส่งมอบ ด้วยระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และระบบจัดการคำสั่งซื้อ (order management) ที่รวมอยู่ภายใน
ปรับปรุงธุรกิจการผลิตของคุณด้วยรายได้จากการบริการและการรับประกัน
คนสองคนมองดูพระอาทิตย์ตกดินในอุตสาหกรรมการผลิต

ปรับปรุงธุรกิจการผลิตของคุณด้วยรายได้จากการบริการและการรับประกัน

นำเสนอบริการลูกค้าที่เหนือกว่า และมีความสอดคล้องกัน

 • เพิ่มรายได้ด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น การให้บริการและการซ่อมบำรุง
 • นำเสนอบริการหลังการขาย เช่น การจัดการการกำหนดค่า การซ่อมแซมสินค้าที่ถูกส่งคืน บริการภาคสนาม และการวางแผนทรัพยากร
 • จัดการการรับประกันเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มรายได้
 • รองรับการบูรณาการ IoT เพื่อปรับปรุงการส่งมอบสินค้าและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ปรับปรุงการวางแผนซัพพลายเชน การจัดการ การแพ็กและจัดส่งสินค้า
การสื่อสารด้านซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมการผลิต

ปรับปรุงการวางแผนซัพพลายเชน การจัดการ การแพ็กและจัดส่งสินค้า

ตรวจสอบซัพพลายเชนอย่างครบวงจร และใช้ระบบสื่อสารสำหรับ
การประสานงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 • ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการค้าทั่วโลก (ต้นน้ำและปลายน้ำ)
 • ปรับปรุงการวางแผนด้านการขาย และการปฏิบัติงาน
 • ใช้ประโยชน์จากการวางแผน และการปรับปรุงซัพพลายเชน
 • ใช้การวางแผนสินค้าคงคลังที่ครอบคลุมหลายไซต์ และโลจิสติกส์
  หลายรูปแบบ
 • บูรณาการการจัดการสินค้าคงคลัง ระบบคลังสินค้า การแพ็กและจัดส่ง
  สินค้า
สัมผัสกับ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมการผลิต
ผู้ชายอยู่หน้าเครื่องแล็ปท็อป กำลังมองดูแดชบอร์ด ERP

สัมผัสกับ Digital Transformation ในอุตสาหกรรมการผลิต

พัฒนาสู่ Industry 4.0 ด้วยการทำ Digital Transformation

 • ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันด้านอุตสาหกรรมแบบเจาะลึกบนแพลตฟอร์ม
  คลาวด์ที่ปลอดภัย ปรับขนาดได้ตามต้องการ พร้อมส่วนต่อขยายที่
  กำหนดค่าได้ และการปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการเฉพาะ
  (Personalization) แทนการปรับแต่งทั่วไป
 • ยกระดับความยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความพร้อมใช้งาน
  ด้วยการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-tenant ของ Infor บนระบบ
  คลาวด์ AWS®
 • บูรณาการความสามารถด้าน IoT, AI, Machine Learning และการวิเคราะห์แบบทำนาย
 • รองรับการประสานงานผ่านสื่อโซเชียล โฮมเพจที่ปรับแต่งตามบทบาท
  ของผู้ใช้ และ KPI ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ และ
  บทบาทของผู้ใช้

CloudSuite Industrial มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ของเราในอนาคต”

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต

ซอฟต์แวร์ MANUFACTURING ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

ผู้ผลิตทั่วโลกที่ดำเนินการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Manufacturing)
ไว้วางใจเลือกใช้ Infor Industrial Enterprise เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การตรวจสอบการดำเนินงาน และการตอบสนองอย่างฉับไวต่อความต้องการ
ของลูกค้าและซัพพลายเออร์ รวมไปถึงกฎระเบียบต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้อง
ปรับแต่งซอฟต์แวร์

จุดเด่น
 • สร้างกระบวนการอัตโนมัติสำหรับการประมูล การทำสัญญา การดำเนินการ
  และการรับรู้รายได้
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดการการวางแผนการผลิต และการจัดตารางเวลา
 • ประสานงานเกี่ยวกับบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง
 • ปรับปรุงการจัดตารางเวลาการผลิต
 • ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
 • ใช้สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นสูง ปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
  ความคล่องตัว และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
  อย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้
 • Infor LN™
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerators
 • ติดตั้งใช้งานบน AWS®

ซอฟต์แวร์ Manufacturing ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

Infor CloudSuite Industrial (SyteLine) เป็นโซลูชัน ERP แบบครบวงจร
สำหรับการผลิตทั้งแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete) และแบบต่อเนื่อง (Process)
รองรับด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ในการให้บริการแก่ผู้ผลิตขนาด
กลางและขนาดเล็ก โซลูชันดังกล่าวประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบทำนาย การประสานงานร่วมกัน การผลิตแบบลีน (Lean) และมี
ตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการบูรณาการ CloudSuite Industrial เป็น
แอปพลิเคชันที่รองรับหลายโหมดสำหรับการผลิตตามสั่ง การผลิตแบบซ้ำ
การผลิตแบบต่อเนื่อง และการผลิตแบบการบริการ โซลูชันนี้ช่วยจัดการ
ความซับซ้อนและการขยายธุรกิจ ทั้งยังช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการบริการลูกค้า การผลิต และการควบคุมต้นทุน

จุดเด่น
 • สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • จัดการการวางแผนการผลิต และการจัดตารางเวลา
 • ประสานงานเกี่ยวกับบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุง
 • ปรับปรุงการจัดตารางเวลาการผลิต
 • ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า
 • ใช้สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นสูง ปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่ม
  ความคล่องตัว และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
  อย่างรวดเร็ว
ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้
 • Infor SyteLine®
 • Infor® OS
 • Infor Birst®
 • Infor Implementation Accelerators
 • ติดตั้งใช้งานบน AWS®

การจัดการสินทรัพย์สำหรับการผลิต

โซลูชันการจัดการสินทรัพย์แบบครบวงจรของ Infor สร้างขึ้นจาก
ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการจัดการ
สินทรัพย์ การจัดการวัตถุดิบ และการจัดซื้อจัดจ้าง ช่วยแก้ไขปัญหา
ท้าทายที่สำคัญในเรื่องประสิทธิภาพของสินทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ก้าวล้ำจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่
เพื่อรองรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
โซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่ทันสมัยนี้สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ช่วยบูรณาการข้อมูลเข้ากับแอปพลิเคชันระดับองค์กรอื่น ๆ ได้อย่าง
ยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างรอบด้าน
และทั่วถึงบนทุกอุปกรณ์ นอกจากนี้ Infor® EAM จะช่วยปรับปรุง
กระบวนการจัดการสินทรัพย์ทั้งหมด รวมทั้งเพิ่มความสะดวกใน
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้อุปกรณ์หยุดทำงาน ใช้ประโยชน์จาก
การแสดงผลข้อมูลที่ปรับปรุงดีขึ้น และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
ด้วยการจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพในการใช้สินทรัพย์และอุปกรณ์
 • คาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปกรณ์เสีย และดำเนินการบำรุงรักษา
  เชิงป้องกัน
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
 • เพิ่มความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ตรวจสอบค่าแรง และลดระยะเวลาหยุดทำงาน

ซอฟต์แวร์จัดการบุคลากรด้านการผลิต

ปรับปรุงทุกแง่มุมของการจัดการแรงงานและประสิทธิภาพด้วย Infor®
Workforce Management โดยปรับปรุงการวางแผนเกี่ยวกับบุคลากร
การดำเนินการ และการวิเคราะห์ ด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากร
ภายในองค์กรที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งประกอบ
ด้วยเครื่องมือการลงบันทึกเวลาและการเข้างาน การจัดตารางเวลาตาม
ความต้องการ การจัดตารางเวลาสำหรับบุคลากร และการจัดการการลางาน

จุดเด่น
 • ช่วยให้พนักงานเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ตรวจสอบติดตามเวลาทำงานของพนักงาน และรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนได้ทุกเมื่อ
 • ใช้เครื่องมือจัดตารางเวลาตามความต้องการหรือการเข้ากะ เหมาะสำหรับ
  อุตสาหกรรมเฉพาะ
 • ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดสรรงบประมาณ การวางแผน
  และการคาดการณ์ความต้องการแรงงาน

ซอฟต์แวร์ CPQ สำหรับการผลิต

Infor® CPQ (Configure Price Quote) ช่วยให้ทีมงานฝ่ายขาย พาร์ทเนอร์ และ
ตัวแทนจำหน่ายสามารถขายสินค้าที่ซับซ้อนได้รวดเร็วขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่
ขับเคลื่อนด้วยกฎเกณฑ์ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการเสนอราคาอย่างชัดเจน
และการกำหนดราคาแบบไดนามิก รองรับการสร้างเอกสารราคาตามรูปแบบสินค้า
ที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงต้นทุนสำหรับดีลเลอร์ และราคาขายที่เสนอ คำสั่งซื้อจะ
ถูกส่งไปยังระบบธุรกิจของคุณโดยอัตโนมัติด้วยการบูรณาการระบบในระดับองค์กร

จุดเด่น
 • ขายผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น ด้วยการเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ
  ตามความต้องการ
 • เร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
 • ปรับปรุงซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเกี่ยวกับความต้องการ
  และการจัดซื้อ
 • แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์อย่างสมจริง ด้วยการเลือกและกำหนดค่า
  โดยใช้การแสดงผลภาพ
 • ตรวจสอบข้อมูลเรียลไทม์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ซอฟต์แวร์การจัดการซัพพลายเชน

โซลูชัน Infor® Supply Chain Management รองรับการควบคุมสั่งการ
ซัพพลายเชนแบบเรียลไทม์อย่างชาญฉลาด โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ด้านซัพพลายเชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล
ได้อย่างครบวงจร นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการส่งมอบสินค้า
ตามกำหนดเวลา

จุดเด่น
 • ลดต้นทุนด้านซัพพลายเชน รวมถึงการสิ้นเปลืองและค่าขนส่ง
 • สร้างแหล่งข้อมูลรวมศูนย์หนึ่งเดียว เพื่อกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกที่
  ใช้งานได้ในทางปฏิบัติ
 • ลดระยะเวลาในการจัดทำใบเรียกเก็บเงิน และการขนส่ง
 • เพิ่มอัตราคำสั่งซื้อที่จัดส่งตรงเวลา และถูกต้อง
 • เพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน และลดค่าใช้จ่ายภายในคลังสินค้า
ผลิตภัณฑ์ที่รวมไว้
 • Infor Nexus™
 • Infor Integrated Business Planning
 • Infor WMSAVAILABLE

ซอฟต์แวร์การจัดการวงจรการผลิต

Infor® PLM Discrete เป็นโซลูชันการจัดการวงจรการผลิตแบบครบวงจร
โดยบูรณาการเข้ากับระบบ ERP และ CAD ได้อย่างกลมกลืน PLM Discrete
ช่วยให้พนักงาน ซัพพลายเออร์ และพาร์ทเนอร์สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบ และ
ลดค่าใช้จ่ายในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่

จุดเด่น
 • รองรับการจัดการ PLM สำหรับการผลิตตามสั่ง การกำหนดรูปแบบตามสั่ง
  การประกอบตามสั่ง และงานโครงการ
 • สามารถใช้งานร่วมกับระบบ ERP, CAD และระบบการผลิต
 • มีการรายงานแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เวิร์กโฟลว์แบบอัตโนมัติ
 • สามารถเรียกดูข้อมูลตามบทบาทของผู้ใช้ และนำข้อมูลกลับมาใช้

เทคโนโลยีคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

Infor® OS เป็นแพลตฟอร์มปฏิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ ซึ่งเชื่อมต่อบริการ
ต่าง ๆ อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมโซลูชันอุตสาหกรรม Infor CloudSuite™
ทั้งหมด รวมถึงโซลูชันจำนวนมากของบริษัทอื่น บริการที่นำเสนอมี
หลากหลาย ตั้งแต่ฟังก์ชันที่จำเป็นต่อธุรกิจไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วย
เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้แก่บริษัทในภาคอุตสาหกรรมการผลิต

จุดเด่น
 • ใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบครบวงจรสำหรับ Single Sign-On,
  โมบิลิตี้, การรักษาความปลอดภัย และการกำกับดูแล
 • มีการบูรณาการอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ของ Infor และบริษัทอื่น
 • UX ใช้งานง่าย ครอบคลุมทุกแอปพลิเคชัน
 • รวบรวมข้อมูลสำคัญจากอุปกรณ์ IoT
 • ใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และ AI สำหรับการให้คำแนะนำ
  และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ
 • รองรับการกำกับดูแล การประสานงาน และการมีส่วนร่วม ด้วยโฮมเพจ
  ที่ปรับแต่งตามบทบาทของผู้ใช้ การแจ้งเตือน และเวิร์กโฟลว์
กรุณาติดต่อ

ติดต่อเราและพวกเราจะให้ทีมงานติดต่อไปภายใน 24 ชั่วโมง

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณตกลงว่า Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม
ด้านบน เพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าจริงหรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ใน
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา