Supply Chain Management

การจุดประกายให้กับห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนที่สุดในโลก
 
ปรับปรุงการมองเห็นข้อมูลของคุณทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

โซลูชันด้านห่วงโซ่อุปทานตลอดกระบวนการสำหรับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงชุดเดียว

โซลูชัน Infor® Supply Chain Management นำเสนอการประสานรวมห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะแบบเรียลไทม์โดยการเปลี่ยนกระบวนการด้านห่วงโซ่อุปทานตลอดกระบวนการเป็นระบบดิจิทัล ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและการส่งมอบตรงเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า

การขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้านห่วงโซ่อุปทานที่ทันสมัย

เพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน


 • ต้นทุนด้านห่วงโซ่อุปทานที่ลดลง 25%
 • ต้นทุนด้านความสูญเสียที่ลดลง 40%
 • การประหยัดต้นทุนด้านการขนส่ง >10%

 

ผลักดันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้


 • สร้างข้อมูลที่ถูกต้องเพียงชุดเดียว
 • การค้ามูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ที่จัดการบนแพลตฟอร์ม Nexus
 • การชำระเงินทั่วโลกมูลค่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ดำเนินการบนเครือข่าย Nexus
 • เวลาที่สูญเสียไปจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ลดลง 30%

สร้างความคล่องตัวและความยืดหยุ่น


 • เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง 22%
 • เวลาในการจัดการใบแจ้งหนี้ที่ลดลง 98%
 • ลดเวลาที่ใช้ในการขนส่งลง 2 วัน

ปรับปรุงการมองเห็นข้อมูลและการตรวจสอบย้อนกลับ


 • เวลาที่ใช้ที่ลดลง 20%
 • การจัดส่งที่ตรงเวลาและถูกต้องที่เพิ่มขึ้น 3-8%
 • สินค้าคงคลังที่อยู่ระหว่างการจัดส่งที่ลดลง 15%

ผลักดันผลิตภาพและประสิทธิผล


 • ผลิตภาพของทีมงานที่เพิ่มขึ้น 8–15%
 • ค่าใช้จ่ายด้านการปฏิบัติงานในคลังสินค้าที่ลดลง 8–12%
 • การเติบโตเพิ่มขึ้น 4 เท่าโดยไม่ต้องเพิ่มทรัพยากรในบัญชีเจ้าหนี้

การส่งมอบคุณค่าในระบบคลาวด์

โซลูชัน Infor Supply Chain Management ทำงานบนระบบคลาวด์เพื่อช่วยคุณลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ ช่วยให้สามารถปรับขนาดได้ และปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยและเวลาทำงาน นวัตกรรมและการอัปเดตอย่างต่อเนื่องหมายความว่าไม่จำเป็นต้องอัปเกรดอีกต่อไป
tech band

ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม

การนำเสนอซอฟต์แวร์ด้านห่วงโซ่อุปทานเพื่อผลิตภาพขององค์กร

KP1 - SCM

การมองเห็นข้อมูลและการควบคุม

ห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งทำงานด้วยมุมมองเดียวสำหรับคำสั่งซื้อ การจัดส่ง และสินค้าคงคลัง รวมถึงกระบวนการดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน ช่วยให้มองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนในการปรับปรุงความเร็วและความคล่องตัวเพื่อตอบสนองต่อการหยุดชะงักได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

 • จับคู่สัญญาณด้านอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง
 • การแจ้งเตือนแบบคาดการณ์ถึงการหยุดชะงักและโอกาสที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น
 • การสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดในบริบท
 • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับซัพพลายเออร์ในด้านกำลังการผลิต การคาดการณ์ และคำสั่งซื้อ
KP SCM

Global Trade & Finance

Infor Global Trade & Finance เป็นตัวเร่งให้เกิดการเติบโต การประหยัดต้นทุน และความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับซัพพลายเออร์ เครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับกระบวนการเป็นระบบอัตโนมัติ จัดการสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงการมองเห็นข้อมูลกระแสเงินสด ซึ่งช่วยให้ซัพพลายเออร์ได้รับการปกป้องเพื่อส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่ดี

 • ปรับการจัดการและอนุมัติใบแจ้งหนี้เป็นระบบอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงเงินทุนหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมโปรแกรมทางการเงิน
 • ปรับกระบวนการปฏิเสธการชำระเงินและการเรียกร้องเงินคืนเป็นระบบอัตโนมัติ
 • ระบบอัตโนมัติสำหรับบริษัทการค้าและแบบจำลองการซื้อขาย
 • ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ด้วยความแน่นอนในการชำระเงิน
Kp3 SCM

Planning & Demand Management

โซลูชัน Infor Planning & Demand Management สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง บริการ และประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันสำหรับการวางแผนความต้องการและการจัดการความต้องการ การวางแผนอุปทาน การวางแผนและการจัดตารางการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าคงคลัง และการวางแผนด้านการขายและการปฏิบัติงาน (S&OP)

 • การคาดการณ์ร่วมกันกับฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการผลิต ลูกค้า และพาร์ทเนอร์คู่ค้า
 • การสร้างแบบจำลองวงจรธุรกิจและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • เพิ่มประสิทธิภาพตัวแปรหลักในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต วัสดุ สินค้าคงคลัง และการจัดจำหน่าย
 • การวิเคราะห์แบบคาดการณ์และแบบให้คำแนะนำสำหรับโลจิสติกส์ด้านการค้าปลีกและแฟชั่น
 • การสนับสนุนตลอดกระบวนการสำหรับกระบวนการแบ่งประเภท การวางแผน การกำหนดราคา ห่วงโซ่อุปทาน และแบบกำหนดเอง
KP4 - SCM

การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง

โซลูชันการจัดการคลังสินค้าและการขนส่งสินค้าของ Infor ช่วยรับรองว่าความเร็ว ความถูกต้อง และต้นทุนของห่วงโซ่อุปทานจะสอดคล้องกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด ตั้งแต่การจัดการคลังสินค้าในท้องถิ่นไปจนถึงการวางแผนและการดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศ องค์กรสามารถลดต้นทุนการปฏิบัติงานและเพิ่มความคล่องตัวซึ่งมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพอุปทานขาเข้า การจัดเก็บและกระจายสินค้าขาออก ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และการปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานโดยรวม

 • ปรับปรุงการจัดตารางการนัดหมาย การจัดเก็บสินค้าเข้าที่ การส่งคืน การใช้คลังสินค้าเป็นจุดพักและคัดแยกสินค้า และการหมุนเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและกระจายสินค้าในการปฏิบัติงานแบบหลายไซต์และมีเจ้าของหลายราย
 • การแสดงภาพจากข้อมูลแรงงาน การเรียกเก็บเงินตัวแทนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์, การมองเห็นข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติงาน และคลังสินค้า 3 มิติ
 • ติดตามตรวจสอบและจัดการกับการเคลื่อนย้ายโกดังสินค้านำเข้า/ส่งออก
 • มองเห็นข้อมูลที่จำเป็นในการจัดส่งระหว่างประเทศ
KP5 - SCM

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ด้านการจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (PLM) ของ Infor ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั่วทั้งองค์กรของผู้ผลิตเพื่อส่งเสริมการตัดสินใจที่ดีขึ้น ตั้งแต่การพัฒนาและการออกแบบไปจนถึงการจัดการและการผลิต โซลูชันด้าน PLM ของ Infor ทำได้มากกว่าการเร่งเวลาในการเข้าสู่ตลาด โดยทำงานร่วมกับระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) เพื่อให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และสามารถดำเนินการได้ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

 • PLM for Process ทำงานร่วมกับระบบธุรกิจ ERP, CRM และ LIMS ได้อย่างไร้รอยต่อ
 • PLM for Fashion จัดการกับการวางแผนผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์
 • PLM Discrete ทำงานร่วมกับระบบ ERP และ CAD ได้อย่างไร้รอยต่อ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา