โซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

คนงานอุตสาหกรรมยานยนต์

การรับมือกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมยานยนต์: เปิดรับนวัตกรรมไปพร้อม ๆ กับปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึก

ปัจจุบันนี้ OEM และซัพพลายเออร์มีความจำเป็นมากกว่าที่เคยในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ทว่าก็ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จโดยใช้ ERP สมัยใหม่เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง—ตั้งแต่การปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าไปจนถึงการบริหารห่วงโซ่อุปทานในเชิงรุก

automotive

ปรับให้เข้ากับความท้าทายเฉพาะตัวของตลาดยานยนต์

ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและกล้าหาญด้วยความมั่นใจและการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อเท็จจริง ดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ ขจัดอุปสรรค กำหนดลำดับความสำคัญ และลดความซับซ้อน

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

รับประโยชน์สูงสุดจากความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 4.0

ERP ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์เปลี่ยนแปลงไป และโซลูชันยานยนต์ของอุตสาหกรรม 4.0 ก็ช่วยมอบผลลัพธ์ที่เร็วยิ่งขึ้น

ฟังก์ชันการทำงานสำหรับธุรกิจเฉพาะด้านช่วยสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้น

ไอคอนซัพพลายเออร์ยานยนต์

ซัพพลายเออร์ยานยนต์

ไอคอนซัพพลายเออร์ยางรถยนต์

ซัพพลายเออร์ยางรถยนต์

ไอคอนยานยนต์

OEM ยานยนต์

ยานพาหนะพิเศษ

ยานพาหนะพิเศษ

ไอคอนชิ้นส่วนหลังการขาย

ชิ้นส่วนและการบริการหลังการขาย

แดชบอร์ดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ขยับสู่แนวหน้า บอกลาการเป็นผู้ตาม

เป็นผู้นำในตลาดของคุณ จับตามองอนาคตและดูแลข้อมูลของคุณให้มุ่งเน้นโอกาสด้านการเติบโต เมื่อมีข้อมูลที่แม่นยำมาสนับสนุนการตัดสินใจ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมั่นใจและสร้างสรรค์

 • ไว้วางใจแพลตฟอร์ม Infor OS ที่มาพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงซึ่งขับเคลื่อนโดย AI และ ML เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณในแบบองค์รวมได้อย่างแม่นยำ
 • เสริมพลังให้กับผู้ใช้ทางธุรกิจด้วยแดชบอร์ดตามบทบาทและข้อมูลเชิงลึกที่นำมาใช้ได้ง่าย
 • ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มในฐานะบริการของ Infor เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงปฏิบัติการโดยใช้เซ็นเซอร์ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับอุปกรณ์ และเทคโนโลยี IoT
ตัวถังรถยนต์กำลังเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์และระบบกันสะเทือนในโรงงานผลิตรถยนต์

แนวโน้มใหม่จำเป็นต้องมีความคิดใหม่ กระบวนการใหม่ และซอฟต์แวร์ใหม่

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยียานพาหนะส่งผลให้พื้นที่การผลิตมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ความสามารถในการมองเห็นช่วยคงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลำดับความสำคัญ และประสิทธิภาพ

 • รับมือกับกระบวนการ R&D และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมคุณภาพ
 • บริหารโครงการและใช้กระบวนการ Stage Gate สำหรับการแนะนำ
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดค่าสูงและ RFQ
 • คงไว้ซึ่ง APQP, MMOG และการควบคุมการปรับปรุงแก้ไข
หน้าจอดิจิทัลที่แสดงกราฟ

ทำงานร่วมกันในรายละเอียดของโครงการที่ซับซ้อน

เลือกและพึ่งพาแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งช่วยเร่งรัดเป้าหมายขององค์กรของคุณในการผลิตรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักร และอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นเสมอ

 • ร่วมมือกันและแบ่งปันข้อมูลและแนวคิดการออกแบบกับพาร์ทเนอร์และลูกค้า
 • ใช้ EDI เพื่อแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยกับลูกค้า ผู้รับเหมา และซัพพลายเออร์
 • จัดการเครือข่ายการค้าระดับโลกที่มีความปลอดภัยสูง
 • รักษาไว้ซึ่งความสามารถในการมองเห็นทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ
 • นำทางสัญญาต่าง ๆ อย่างปลอดภัยผ่าน Infor Automotive Exchange
การผลิตรถยนต์

ERP สำหรับการบริหารห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์

เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางที่ซับซ้อน

 • คงความสามารถในการมองเห็นทั่วโลกเพื่อคาดการณ์และปรับตามความจำเป็น
 • ปรับปรุง S&OP และการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน
  ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเสนอผลลัพธ์และความเสี่ยง
 • บริหารการวางแผนสินค้าคงคลังสำหรับหลายสาขาและหลายโลจิสติกส์
 • ควบคุมสินค้าคงคลัง ลดการลงทุนให้เหลือน้อยที่สุด ลดต้นทุน
 • ติดตามสินค้าตามล็อตและ Serial 360
คนงานอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังตรวจสอบรถยนต์ในสายการผลิต

ปรับใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาด เรียบง่าย และกำหนดค่าไว้ล่วงหน้า

ใช้ประโยชน์จากโซลูชันที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตยานยนต์หรือชิ้นส่วน ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ของอุตสาหกรรม

 • ใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะอุตสาหกรรมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อการปรับใช้ที่ง่ายดายและรวดเร็ว
 • ใช้ประโยชน์จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด แบบฟอร์ม และเวิร์กโฟลว์ในตัวที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว
 • บริหารการผลิตแบบผสมผสาน อันได้แก่: แบบโครงการ, แบบต่อเนื่อง, แบบไม่ต่อเนื่อง, แบบตามเทคโนโลยีที่ลูกค้าต้องการ และแบบประกอบตามความต้องการ—ด้วยโซลูชันเดียว
 • จัดการกับการปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิต การบริหารกำลังคน และการควบคุมคุณภาพ

ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

 • CloudSuite Automotive นำเสนอชุดโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมและผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งประกอบด้วย ERP หลักและแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพื่อตอบสนองความต้องการพิเศษของผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ยานยนต์ เช่น:
 • ฟังก์ชันการทำงานด้านการบริหารคุณภาพที่ช่วยปรับปรุง APQP และ PPAP ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • การรวบรวมข้อมูลการควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC) เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IATF-16949
 • การบริหารการวางแผนและการจัดตารางการผลิต รวมถึงข้อกำหนดของ MMOG
 • การทำงานร่วมกันทางออนไลน์ระหว่างซัพพลายเออร์ยานยนต์ทั้งต้นทางและปลายทาง
 • การรับรองในฐานะ Honda North America Software Solution

เรียนรู้เพิ่มเติม

เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน / การวางแผนห่วงโซ่อุปทาน / การจัดเก็บในคลังสินค้า

โซลูชัน Infor® Supply Chain Management นำเสนอการประสานรวมห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะแบบเรียลไทม์โดยการเปลี่ยนกระบวนการด้านห่วงโซ่อุปทานตลอดกระบวนการเป็นระบบดิจิทัล ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ มองเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลและการส่งมอบตรงเวลาที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า

ไฮไลต์

 • เพิ่มความเชื่อถือได้และประสิทธิภาพของสินทรัพย์ให้สูงที่สุด
 • คาดการณ์ความล้มเหลวของอุปกรณ์และดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านกฎหมายและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด
 • ปรับปรุงการจัดซื้อและการจัดหาให้มีประสิทธิภาพ
 • ติดตามต้นทุนแรงงานและลดการหยุดทำงาน

ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งาน

 • Infor Nexus
 • Infor Supplier Exchange
 • Infor Supply Chain Planning
 • Infor WMS

เรียนรู้เพิ่มเติม

การวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วย AI

การวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมของ Infor® มอบข้อมูลเชิงลึกที่ตรงประเด็นและเป็นประโยชน์ให้กับบุคลากรทุกคน ตั้งแต่ในห้องประชุมคณะกรรมการไปจนถึงพื้นที่การผลิต Infor Birst® ช่วยให้ข่าวกรองธุรกิจและการวิเคราะห์สามารถนำไปใช้ได้ง่ายด้วยเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรมและบทบาทที่สร้างไว้ล่วงหน้า และเกณฑ์ชี้วัดที่ฝังไว้ ณ ตำแหน่งใดก็ตามที่ผู้ใช้ทางธุรกิจต้องการข้อมูล ทำการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นด้วย Birst

ไฮไลต์

 • เนื้อหาที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมซึ่งสร้างไว้ล่วงหน้า
 • แดชบอร์ดผู้บริหารระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ
 • การดูรายละเอียดย้อนกลับอัจฉริยะด้วยข้อมูลเชิงลึกตามบริบท
 • ระบบนิเวศแบบเปิดสำหรับการวิเคราะห์ที่ทำข้อมูลให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย
 • โซลูชันสำหรับข้อมูลที่ผสานรวมทั้งองค์กร

เรียนรู้เพิ่มเติม
automotive pattern

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา