นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Infor

รูปภาพสำนักงาน

Infor ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Infor หาก Infor มีหน้าที่ในการเป็นผู้ควบคุมข้อมูล และอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor ประมวลผล รวมถึงวิธีและสาเหตุในการประมวลผลด้วย  Infor คือกลุ่มบริษัทระดับนานาชาติที่มีการดำเนินงานในหลายประเทศทั่วโลก เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ Infor ผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมถึงหน้าเว็บที่อยู่ในโดเมนย่อย) Infor จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แก้ไขล่าสุด: 01 ตุลาคม 2023 มีอะไรใหม่บ้าง

ไปที่ส่วน:

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor รวบรวม

Infor รวบรวมข้อมูลจากคุณผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณและผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมขึ้นอยู่กับบริบทของการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับ Infor และตัวเลือกต่าง ๆ ของคุณ ได้แก่ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่คุณใช้ คุณส่งมอบข้อมูลบางอย่างแก่เราโดยตรง (เช่น ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลตำแหน่งงาน) เช่น ผ่านกิจกรรม Inforum หรือการจัดการกับการตั้งค่าการสื่อสารของคุณ เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น คุกกี้หรือเครื่องมือติดตามอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) และเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สาม (เช่น ข้อมูลจากคู่ค้าของ Infor หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานกิจกรรมที่สนับสนุนโดย Infor ของคุณ)

เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เราจะรวบรวมข้อมูลที่อุปกรณ์ของคุณส่งถึงเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หมายเลขประจำอุปกรณ์หรือตัวระบุเฉพาะ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ และข้อมูลเครือข่ายมือถือ

คุณสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่คุณจะใช้และข้อมูลที่คุณจะแบ่งปันกับเราได้ เมื่อเราขอให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถปฏิเสธได้ อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์จำนวนมากของเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อให้บริการแก่คุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลที่จำเป็น คุณจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือคุณสมบัตินั้น ๆ ได้ ในทำนองเดียวกัน ในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายหรือเพื่อเข้าทำสัญญาหรือตกลงสัญญากับคุณ เราจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้หากคุณไม่ส่งมอบข้อมูลดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลจะส่งผลให้เราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณได้ ในกรณีที่ไม่ได้บังคับให้ต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การปรับแต่งให้มีความเฉพาะบุคคล จะไม่สามารถใช้งานได้หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร

เว็บไซต์ของเรามีฟังก์ชันการสมัครงานที่ Infor ในประเทศที่ Infor มีบริษัทย่อย สาขาในพื้นที่ หรือสำนักงานตัวแทน

หากคุณสมัครงานกับ Infor หรือลูกค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานของคุณ

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครงานโดยตรงกับ Infor

หากคุณสมัครงานกับ Infor เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ ได้แก่ ที่อยู่อีเมล ชื่อและนามสกุล และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

สำหรับผู้สมัครที่สมัครงานกับ Infor โดยตรง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ไว้เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ของเรา เช่น การวิเคราะห์กำลังคน การทำความเข้าใจผู้สมัครให้ดียิ่งขึ้น การดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ และการจัดหาข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างที่ Infor นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราด้วย เช่น กฎหมายคนเข้าเมืองหรือกฎหมายการจ้างงานที่มีผลบังคับใช้

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณสมัครงานกับลูกค้า Infor โดยใช้ซอฟต์แวร์ Talent Science ของ Infor

สำหรับผู้สมัครงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ Talent Science ของ Infor ในการสมัครงานกับลูกค้า Infor (ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการประเมินผลของเราให้กับลูกค้าของ Infor ที่คุณสมัครงานด้วย (หรือบริษัทที่คุณทำงานให้อยู่แล้ว) การประเมินผลของเราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาบุคลากรของตนได้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามตามคำขอของลูกค้าหรือของคุณ สำหรับการคัดกรองการจ้างงาน การตรวจสอบประวัติ บริการตรวจสอบข้อมูลประจำตัว หรือบริการอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ (ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่มีผลบังคับใช้) หากคุณไม่ต้องการให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงผลการทดสอบหรือการตรวจสอบประวัติ) ไปใช้ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ คุณไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลจะทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการสมัครงานใน Talent Science ได้

เราขอแจ้งข้อเท็จจริงให้คุณทราบว่า เมื่อคุณใช้ Talent Science ของ Infor ในการสมัครงานกับลูกค้าของเรา ลูกค้ารายดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ขึ้นกับเรา ส่วนเราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามคำสั่งในการประมวลผลของลูกค้า (ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูล) โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการประมวลผลข้อมูลของคุณจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่คุณยื่นสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ที่ส่วน “ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรของคุณจัดหาให้” และ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor ประมวลผลในนามของลูกค้า” ของนโยบายฉบับนี้

Infor ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

Infor ใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อมอบประสบการณ์เชิงโต้ตอบที่น่าพึงพอใจให้กับคุณ กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ เราใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น เว็บไซต์นี้และเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการอัปเดต การรักษาความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลเมื่อจำเป็นเพื่อให้บริการหรือดำเนินธุรกรรมอื่น ๆ ที่คุณร้องขอด้วย
 • ตอบคำถามของคุณ ในกรณีที่คุณติดต่อเราในฐานะลูกค้าจริง ลูกค้าเป้าหมาย หรือคู่ค้า
 • การสื่อสารสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง
 • ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ของเรา
 • โฆษณาและทำการตลาดให้กับคุณ ซึ่งรวมถึงการส่งสื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย
 • จัดการกับการตั้งค่าด้านการตลาดของคุณ

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราด้วย ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และการพัฒนาบุคลากรของเรา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ ในบางครั้งเราจึงรวมข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วน และเพื่อเหตุผลอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เราอาจรวมข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในปัจจุบันของคุณกับผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ของคุณกับ Infor รวมถึงการเข้าร่วมงานกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก Infor และเรายังอาจรวมข้อมูลในบริบทอื่น ๆ ตามขอบเขตซึ่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อนุญาตอีกด้วย

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ในทุกกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีพื้นฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว กล่าวโดยเฉพาะ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีต่อไปนี้

 • ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับ Infor เช่น ข้อกำหนดการใช้งาน
 • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนดให้กับ Infor
 • หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลที่สาม โดยในกรณีนี้ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการประมวลผลดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิ์และเสรีภาพของคุณ
 • ในกรณีที่เราจะต้องประมวลผลข้อมูลที่ผ่านการทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของคุณได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติหรือการวิจัยอื่น ๆ

หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้คำสั่งของลูกค้าของเราหรือบุคคลที่สามอื่นใด (ผู้ควบคุมข้อมูล) เราจะยึดตามคำสั่งดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยบุคคลที่สามดังกล่าวจะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองพื้นฐานกฎหมายหลักสำหรับการประมวลผลดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่อธิบายไว้ด้านล่าง

เหตุผลที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหมวดหมู่ต่าง ๆ ที่เราได้รับมาเกี่ยวกับคุณ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) กับข้อมูลหมวดหมู่ต่าง ๆ ของบุคคลที่สามที่อธิบายไว้ด้านล่าง  เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Infor รวมถึงผู้จำหน่าย คู่ค้า และผู้ให้บริการ (เมื่อคุณได้อนุมัติการแบ่งปันดังกล่าว) เพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอ นอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Infor รวมถึงผู้จำหน่ายที่ทำงานให้กับเรา หากกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น เพื่อปกป้องชีวิต เพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้บริการสนับสนุน และเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ Infor และลูกค้า ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับคู่ค้าของเราเพื่อดำเนินรายการทางธุรกิจกับคุณ หรือเพื่อให้การสนับสนุนในระหว่างที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

โปรดติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในส่วน "วิธีการติดต่อเรา" หากมีข้อสงสัยใด ๆ

สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณตัดสินใจเลือกได้ว่าจะให้ Infor รวบรวมและใช้งานข้อมูลของคุณอย่างไร คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณได้โดยติดต่อ Infor หรือคลิกที่นี่ เราจะตอบกลับคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ หากต้องการให้ยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย โปรดคลิกที่นี่

กล่าวคือ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ดำเนินการโดย Infor ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้:

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • แก้ไขข้อมูลที่เราครอบครองไว้เกี่ยวกับคุณ
 • ลบหรือกำจัดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพิกถอนความยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (หากมี)
 • รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้และส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม (สิทธิ์ในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล)
 • ยกเลิกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลบางอย่าง หรือการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ
 • ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

คุณสามารถยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของเราเกี่ยวกับคำขอที่คุณส่งมาภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ได้โดยคลิกที่นี่
ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียสามารถคลิกที่นี่เพื่ออ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง

คุณสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาจาก Infor ได้โดยไปที่ศูนย์การตั้งค่าของเรา ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ Infor ประมวลผลอาจไม่สามารถเข้าถึงหรือควบคุมผ่านหน้าการตั้งค่าดังกล่าวได้ หากคุณต้องการเข้าถึงหรือควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor ประมวลผล ซึ่งไม่สามารถดำเนินการโดยใช้เครื่องมือในหน้าการตั้งค่าได้ คุณสามารถติดต่อ Infor ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ เราจะต้องได้รับความยินยอมก่อนเมื่อจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งสื่อการตลาดทางตรง หากกฎหมายกำหนดไว้ และคุณจะสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ (เช่น ยกเลิกการสมัครรับข้อมูล)

การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

Infor เป็นองค์กรระดับโลกที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่าง Infor, บริษัทในเครือ, ผู้ให้บริการของเรา และบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่อาจอยู่นอกประเทศที่คุณพักอาศัย บางประเทศที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในระดับที่เพียงพอเช่นเดียวกับในประเทศที่คุณพำนักอยู่ เราปรับใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมในการจัดการกับการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการจัดการตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เราขอรับรองว่าก่อนที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Data Privacy Framework, EU-U.S. DPF) ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-U.S. DPF และกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. Data Privacy Framework, Swiss-U.S. DPF) ตามที่กําหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา  Infor ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (หลักการ EU-U.S. DPF) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปตาม EU-U.S. DPF และจากสหราชอาณาจักร (และยิบรอลตาร์) โดยยึดตามส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-U.S. DPF  Infor ได้รับรองต่อกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (หลักการ Swiss-U.S. DPF) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยยึดตาม Swiss-U.S. DPF  หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกําหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับหลักการ EU-U.S. DPF และ/หรือหลักการ Swiss-U.S. DPF ให้ยึดตามหลักการทั้งสองรายการนี้  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Privacy Framework, DPF) และดูใบรับรองของเรา โปรดไปที่ https://www.dataprivacyframework.gov/

เพื่อให้สอดคล้องกับ EU-U.S. DPF และส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF Infor มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอันเกิดจากข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักการ DPF เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  บุคคลในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรและบุคคลชาวสวิสที่มีคําถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการของเราต่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับตามข้อกำหนดของ EU-U.S. DPF และส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ควรติดต่อ Infor ก่อนเป็นอันดับแรกที่ privacy@infor.com หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลที่เรายังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างน่าพึงพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทบุคคลที่สามของเรา (ฟรี) ที่นี่  ภายใต้เงื่อนไขบางประการ บุคคลสามารถร้องขออนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันสำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม DPF ที่ไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไก DPF อื่นใด โปรดดูที่นี่ Infor มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับภายใต้ DPF และจะโอนหน้าที่นี้ให้กับบุคคลที่สามซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในนามของบริษัทต่อมาภายหลัง Infor จะยังคงมีหน้าที่รับผิดภายใต้หลักการนี้ หากตัวแทนของตนประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ เว้นแต่ Infor จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่มีหน้ารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับหรือถ่ายโอนตาม "กรอบการทำงานความเป็นส่วนตัวของข้อมูล" นั้น Infor อยู่ภายใต้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐอเมริกา ในบางสถานการณ์ อินฟอร์อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายจากหน่วยงานของรัฐและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงของชาติหรือการบังคับใช้กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Infor ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ยังสอดคล้องกับระบบกฎความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน (CBPR) ของ APEC อีกด้วย ระบบ CBPR ของ APEC กำหนดกรอบโครงสร้างสำหรับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรองการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจที่เข้าร่วม APEC ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างของ APEC ได้ที่นี่

TRUSTe

TRUSTe

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใส่ลงในอุปกรณ์ของคุณเพื่อจัดเก็บข้อมูล เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันในการจัดเก็บการกำหนดลักษณะและการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ แสดงโฆษณา ต่อต้านการฉ้อโกง และตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ในบางครั้ง เรายังใช้เว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานและข้อมูลประสิทธิภาพอีกด้วย เว็บไซต์ของเราอาจมีเว็บบีคอน คุกกี้ หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวนั้นอาจใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อจัดหาโฆษณาให้คุณตามกิจกรรมการสืบค้นและความสนใจของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะเลิกรับการโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถดำเนินการได้ผ่านปุ่ม "การตั้งค่าคุกกี้" ด้านล่าง

เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเฉพาะในกรณีที่คุณยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด) ให้เราดำเนินการเท่านั้น หากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะใช้เฉพาะคุกกี้สำคัญทางเทคนิคที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราเท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเราดำเนินไปอย่างเหมาะสม ในกรณีเช่นนี้ เราจะอ้างอิงตามพื้นฐานทางกฎหมายทางเลือกสำหรับการใช้งานคุกกี้ เช่น ความจำเป็นตามสัญญาจากข้อกำหนดการใช้งานของเรา และประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการนำเสนอฟังก์ชันการทำงานหลักของเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกวิธีควบคุมข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การตั้งค่าในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อจำกัดวิธีการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม และเพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณโดยการล้างหรือบล็อกคุกกี้ ณ ขณะนี้ Infor ยังไม่ได้ตอบรับสัญญาณห้ามติดตาม (DNT) ยกเว้นในเขตอำนาจศาลที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องตอบรับ โปรดคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ

การตั้งค่าคุกกี้

ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรของคุณจัดหาให้

หากคุณใช้ที่อยู่อีเมลที่นายจ้างของคุณหรือองค์กรอื่นจัดหาให้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Infor องค์กรนั้นจะสามารถควบคุมและจัดการบัญชีผลิตภัณฑ์ Infor ของคุณได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลของคุณได้

ผลิตภัณฑ์ Infor จำนวนมากมีไว้สำหรับใช้งานในระดับองค์กร เช่น ระดับธุรกิจ หากองค์กรของคุณมอบสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Infor ให้กับคุณ การใช้งานผลิตภัณฑ์ Infor ของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายขององค์กรของคุณ (หากมี) คุณควรส่งคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ รวมถึงคำขอใด ๆ เพื่อใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ แก่ผู้บริหารจัดการขององค์กรของคุณ Infor ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของลูกค้า คู่ค้า หรือผู้จำหน่ายของเรา ซึ่งอาจแตกต่างไปจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Infor

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

โดยทั่วไปแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ หลังจากความสัมพันธ์ของเราสิ้นสุดลง เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่อนุญาตให้เราปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ได้ ได้แก่ การเก็บรักษาบันทึกตามที่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้กำหนด เพื่อใช้ในการเรียกร้องหรือดำเนินคดีทางกฎหมาย เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เราได้รับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือเหตุผลทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราดูแลให้มีมาตรการป้องกันด้านการบริหาร ด้านเทคนิค และ/หรือด้านกายภาพตามสมควร รวมถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ไว้สูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผย ถูกเปลี่ยนแปลง หรือถูกทำลาย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เนื่องจากไม่มีการส่งต่อหรือการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ หากมีการรายงานเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของคุณ เราจะตรวจสอบและปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานที่จำเป็นทั้งหมด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Infor ประมวลผลในนามของลูกค้า

เรามอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของเรา ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ปลายทาง หากลูกค้าของเรารวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ปลายทางของตนผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่มีผลใช้กับข้อมูลที่รวบรวมนั้น ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้าของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเป็นผู้กำกับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และ Infor ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ใช้ปลายทางของลูกค้าของเรา Infor ไม่ได้ควบคุมการรวบรวมหรือการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางของลูกค้า

หากต้องการทราบว่าลูกค้า Infor ใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์ของ Infor อย่างไร โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารายนั้น หากคุณคือผู้ใช้ปลายทางที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล หรือต้องการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือหากคุณคือผู้ใช้ปลายทางของลูกค้ารายใดรายหนึ่งของเราและไม่ต้องการได้รับการติดต่อจากลูกค้ารายนั้นอีกต่อไป โปรดติดต่อลูกค้ารายดังกล่าวโดยตรง

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามอบให้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบริษัทที่ช่วยเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของเรากับลูกค้าของเรา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์และหน้าเว็บของบุคคลที่สาม เราไม่ได้เป็นเจ้าของ บริหารจัดการ หรือควบคุมแนวทางปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของเว็บไซต์หรือหน้าเว็บบังคับใช้ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติดังกล่าวได้ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถดูได้ที่ด้านบนของนโยบายว่ามีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อใด หากเราแก้ไขนโยบายนี้อย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อนโยบายของเราจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่เราประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่น หากเราแก้ไขนโยบายของเราในลักษณะที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะการประมวลผลหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอเพื่อให้คุณมีโอกาสใช้สิทธิ์ของคุณ

หน่วยงานของ Infor ที่ได้รับการรับรองตามกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหรัฐอเมริกา

Infor (US), Inc., Infinium Software, Inc., Infor Public Sector, Inc. และ Seneca Acquisition Subsidiary, Inc. เข้าร่วมในกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (DPF) ของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่วนขยายของสหราชอาณาจักรสำหรับ EU-U.S. DPF และ Swiss-US DPF อีกทั้งยังปฏิบัติตามหลักการ DPF อีกด้วย แม้ว่าหน่วยงานของ Infor เหล่านี้จะเป็นบริษัทในเครือของ Infor เพียงกลุ่มเดียวที่ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ แต่หน่วยงานของ Infor ทั้งหมดทั่วโลกตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการ DPF

วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Infor โปรดติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มรับข้อมูลบนเว็บเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา หรือที่:

Infor

ส่งถึง: Global Data Privacy Officer

133 Peachtree St

Atlanta, GA 30303

U.S.A.

อีเมล: Privacy@infor.com