Blogs

Software Developers

กรองตาม:

Search Results
กำลังแสดงผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 7

9 วิธีนำข้อมูลที่เป็นประชาธิปไตยและเข้าถึงง่ายมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในโรงงาน

November 21, 2022

พนักงานที่ในการผลิตที่ไม่ได้นั่งประจำที่โต๊ะมีบทบาทสำคัญในประสิทธิภาพการดำเนินงาน การทำให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตย

ทำให้ข้อมูลถูกใช้สำหรับผู้เกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น

ให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้แนวหน้าเหล่านี้ในการตัดสินใจ ด้วยแดชบอร์ดตามบทบาทและเครื่องมือการสร้างรายงาน

พวกเขาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ทรัพยากรในสายการผลิตตั้งแต่การขจัดความล่าช้าไปจนถึงการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าถึงข้อมูลหมายความว่าสามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วทำให้กระบวนการดำเนินไปอย่างราบรื่น

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา