Infor PLM for Process (Optiva)

การแก้ไขปัญหาด้านความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ผลิตตามกระบวนการ
 
กระบวนการ PLM

การเพิ่มคุณค่าสูงสุดของการวิจัยและพัฒนา

Infor PLM for Process (Optiva®) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม สารเคมี และชีววิทยาศาสตร์ และให้มุมมองด้านผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของข้อมูลและกระบวนการทั่วทั้งองค์กร ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและการติดฉลากได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรายงาน การปฏิบัติตามกฎหมายด้านการติดฉลาก หรือการจัดเตรียมรายละเอียดส่วนผสม

ความสามารถหลัก

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


ความสามารถด้านการจัดการโครงการช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมองเห็นข้อมูลโครงการได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่การสร้างแนวคิด การพัฒนา ไปจนถึงการลงนามขั้นสุดท้าย

การติดฉลากอัตโนมัติ


พัฒนากฎการติดฉลากสำหรับข้อความชี้แจงส่วนผสมที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างทางการตลาด พร้อมกับปฏิบัติตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ


ปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยการตรวจสอบสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงข้อกำหนดที่ซับซ้อนของข้อความชี้แจงส่วนผสมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน


ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ ERP ช่วยให้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนได้ดีขึ้น และสถานการณ์สมมติจะช่วยประเมินโอกาสในการทำอัตรากำไรที่ดีที่สุด

ความสามารถด้านสูตรผสม


พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ด้วยความสามารถในการกำหนดสูตรเฉพาะที่ใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะและต้นทุนของวัสดุหลัก

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ทำให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน การตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการทำงานโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการยกเลิกการใช้งาน

ความเร็วในการเข้าสู่ตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเรา เราอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นเราจึงมองหาสิ่งต่อไปที่จะได้รับความนิยมอยู่เสมอ และไทม์ไลน์ของเราก็เริ่มสั้นลงเรื่อย ๆ Infor PLM for Process ช่วยให้ KDP นำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้ง่ายดายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
Keurig Dr. Pepper quote
เรื่องราวความสำเร็จ - RB

ความสำเร็จของลูกค้า

Reckitt Benckiser (RB) ซึ่งเป็นบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างประเทศของอังกฤษ นำความสามารถด้าน PLM ที่ทันสมัยมาใช้โดยใช้ Infor® PLM for Process เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลก และรับข้อมูลที่ถูกต้องเพียงชุดเดียวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการผลิต

การจัดการโครงการร่วมกัน

การจัดการโครงการร่วมกัน

  • วิธีการแบบแบ่งลำดับขั้นตอนแบบรวม
  • การมองเห็นสถานะโครงการผ่านมุมมองแบบแผนภูมิแกนต์
  • มุมมองข้อมูลและกระบวนการที่ครบถ้วนทั่วทั้งองค์กร
  • การทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน การตรวจสอบความถูกต้อง และขั้นตอนการทำงานโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการยกเลิกการใช้งาน
การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

  • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับส่วนกลางในตัวสำหรับฉลากและการแสดงข้อมูลโภชนาการ
  • การจัดการสูตรส่วนกลางแบบรวม รวมถึงส่วนผสมและสารก่อภูมิแพ้
  • การปฏิบัติตามกฎโดยอัตโนมัติ
การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน

  • การเพิ่มประสิทธิภาพสูตรอาหาร/สูตรเพื่อช่วยลดต้นทุน
  • สถานการณ์สมมติเพื่อประเมินโอกาสในการทำอัตรากำไรที่ดีที่สุด
  • ความสามารถในการทำงานร่วมกับระบบ ERP ช่วยให้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนได้ดีขึ้น

ข้อมูลผลิตภาพตามตัวเลข

3,500
ฉลากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากกฎการติดฉลากโภชนาการของ FDA
50%
เวลาที่ใช้ที่ลดลงในการสร้างฉลากโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์
88%
การแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในฉลากโภชนาการที่ลดลง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Infor CloudSuite Food & Beverage

โบรชัวร์

CloudSuite Food & Beverage

เรียนรู้เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

CloudSuite Food & Beverage


บริการบนระบบคลาวด์เพื่อช่วยผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญของตน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Infor OS

แพลตฟอร์มปฏิบัติการบนระบบคลาวด์ที่แข็งแกร่งเพื่อเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมทั่วทั้งระบบนิเวศขององค์กร

tech band

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา