9 วิธีนำข้อมูลที่เป็นประชาธิปไตยและเข้าถึงง่ายมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในโรงงาน

1219927701 Supervisor worker   discussing work digital tablet 

November 21, 2022

ผู้ผลิตกําลังหันมาใช้หลักการผลิตอัจฉริยะกันมากขึ้น โดยหวังว่าจะเปลี่ยนพื้นที่การผลิตให้เป็นการปฏิบัติงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพสูงและแม่นยำในเวลาเดียวกัน

น่าเสียดายที่วีรบุรุษประจําพื้นที่การผลิต ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการสายงานธุรกิจ ผู้นำทีม และหัวหน้ากะงาน มักขาดความสามารถในการเข้าถึงระบบ ERP และข้อมูลที่จําเป็นต่อการดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผนได้อย่างง่ายดาย

ต้นทุนมหาศาลมีบทบาทสําคัญต่อประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติงาน การทําให้ข้อมูลเป็นประชาธิปไตย หรือการทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยบุคลากรในวงกว้างขึ้น จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้งานแนวหน้าเหล่านี้ ด้วยแดชบอร์ดที่จำกัดสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาทและเครื่องมือการรายงาน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มและลดระดับประสิทธิภาพของสายการผลิตได้สะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่ระบบการใช้ทรัพยากรอัจฉริยะไปจนถึงการลดการทํางานซ้ำซ้อนและสิ่งที่ไม่สำคัญ

การตัดสินใจที่สําคัญนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในทุกกะงานการผลิต บรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยเสียงดังสนั่นและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้น ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้เวลาที่เพียงพอในการพิจารณาผลที่ตามมาอย่างรอบคอบ สายการผลิตที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็วและการลงมือปฏิบัติที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน ข้อผิดพลาดอาจมีแม้คนเหล่านั้นเช่น สูญเสียความสามารถในการทํากําไร สิ้นเปลืองทรัพยากร และทำให้กำหนดเวลาส่งมอบสินค้าตามที่สัญญาไว้ต้องตกอยู่ในความเสี่ยง เป็นต้น การตัดสินใจจากการคาดเดา ข้อยกเว้นแบบสุ่ม หรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจทําให้ทีมต้องเสียเวลา สร้างความยากลำบากให้กับคนงาน เช่นเดียวกับผู้จัดการด้วย

เพิ่มอำนาจให้กับผู้ใช้งานแนวหน้า

วิธีการคือทำให้ข้อมูลไปอยู่ในมือของผู้มีอำนาจตัดสินใจทุกคนในองค์กร แม้คนเหล่านั้นไม่ใช่นักวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงที่มีทักษะในการเขียนรายงานและใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ก็ตาม แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัยนั้นมอบเครื่องมือในการเชื่อมต่อที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้ฟังก์ชันการทํางานขั้นสูงให้เข้ากับสถานการณ์ประจําวันได้ แพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งแบบ low-code และ no-code ช่วยให้ผู้ใช้แนวหน้าได้รับแดชบอร์ดตามบทบาทเพื่อติดตามดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของงาน (KPI) ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานแบบกําหนดเองเพื่อตรวจสอบแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ได้ ข้อมูลเชิงลึกแบบไดนามิกจะส่งถึงมือของผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ช่างเทคนิคซ่อมบํารุง และวิศวกรฝ่ายจัดการวัสดุ เจ้าหน้าที่จัดตารางเวลา และหัวหน้ากะได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลขับเคลื่อนความเร็วและความแม่นยํา

การเข้าถึงข้อมูลในระดับปฏิบัติการมีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันช่องว่างในขั้นตอนการทำงานและความล่าช้าที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสามารถรับคําตอบสำหรับคําถามที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือข้อมูลจําเพาะเกี่ยวกับใบสั่งผลิตแบบกําหนดเองได้ทันที การเข้าถึงข้อมูลทําให้สายการผลิตดําเนินไปตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยทำให้การหยุดชะงักเนื่องจากคําถาม การไม่สามารถเชื่อมต่อระหว่างแผนก หรือการขาดแคลนสินค้าคงคลังเกิดขึ้นน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ขั้นสูงสามารถไปได้ไกลยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่การผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นและผลิดอกออกผล ผู้จัดการสามารถเจาะลึกเกี่ยวกับข้อยกเว้นและการติดตามตัวแปรที่มีอิทธิพลได้ ทำให้มองเห็นโอกาสในการปรับปรุงได้ ไม่ว่าจะเป็นการขจัดอุปสรรคด้านคุณภาพหรือการควบคุมเวลาหยุดทํางาน

แอปพลิเคชันเชิงปฏิบัติการ

เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ได้เคลื่อนเข้าสู่กระแสหลัก ผู้ผลิตจึงมองหาแอปพลิเคชันเชิงปฏิบัติการสําหรับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โครงการทดสอบความเป็นไปได้กำลังถูกแทนที่ด้วยโครงการที่สามารถรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่วัดได้และตรงเวลา พื้นที่การผลิตมีแอปพลิเคชันเชิงปฏิบัติการมากมายสําหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI กระบวนการที่ทําเป็นประจําสามารถทำให้เป็นแบบอัตโนมัติได้ ช่วยลดการพึ่งพาการทำงานร่วมกับมนุษย์ มีเพียงความผิดปกติหรือข้อยกเว้นเท่านั้นที่จําเป็นต้องส่งต่อไปยังหัวหน้างานเพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป การปรับปรุงเส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow) ยังจะช่วยให้ทีมต่าง ๆ ได้รับแจ้งถึงการอัปเดตและความต้องการแบบเรียลไทม์ ไม่มีใครอยู่นอกวงจรข้อมูล หรือตกหล่นจากความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป การเชื่อมต่อแบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหนึ่งจะเชื่อมต่อทุกขั้นตอนการปฏิบัติการในพื้นที่การผลิต

9 ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เป็นประชาธิปไตยจะช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตได้อย่างไรบ้าง มีดังต่อไปนี้

  1. ใบเสนอราคาและสูตรการผลิตที่กําหนดเองได้ารจัดการผลิตภัณฑ์ตามคําสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ตามการออกแบบทางวิศวกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการกําหนดค่าให้มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องมีระบบอัตโนมัติสําหรับการสร้างใบเสนอราคาที่อ้างอิงจากกฎและการจับคู่กับสูตรการผลิต เมื่อลูกค้าได้อนุมัติคําสั่งซื้อแล้ว ข้อมูลจําเพาะจะต้องเปลี่ยนจากขั้นตอนการขายไปสู่ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ผลิตขนาด คุณลักษณะ และการตกแต่งที่เหมาะสม การเข้าถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าจะช่วยผู้จัดการในการยืนยันความถูกต้องของรายละเอียด ขจัดการทํางานซ้ำซ้อน หรือการคืนสินค้าจากลูกค้า
  2. ความจำเป็นในการวางแผนทรัพยากรดิบารซิงโครไนซ์การวางแผนการผลิตและความพร้อมใช้งานของทรัพยากรดิบจําเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้าคงคลัง โดยข้อมูลจะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อมั่นใจได้ว่าคลังสินค้ามีส่วนประกอบที่จําเป็นอยู่ในสต็อก สินค้าคงคลังจำนวนมากเกินไปอาจเป็นอันตราย เป็นการฉุดรั้งเงินทุนและเสี่ยงต่อความล้าสมัย
  3. การกำหนดตารางเวลาที่ถูกต้องารซิงโครไนซ์การดําเนินการผลิตเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงยอดขาย สัญญาการส่งมอบ วัตถุดิบคงคลัง และกําลังการผลิตของเครื่องจักร การทํางานกับผู้ผลิตร่วมหรือผู้รับจ้างช่วงยังต้องอาศัยการเข้าถึงข้อมูล พอร์ทัลการทํางานร่วมกันสามารถช่วยแบ่งปันข้อมูลไปพร้อมกับรักษาความปลอดภัยได้
  4. การกําหนดตารางเวลาเชิงกลยุทธ์ของพนักงานด้วยข้อมูลเชิงลึก ผู้จัดการจึงสามารถติดตามและทําความเข้าใจผลการปฏิบัติงานในแต่ละกะงานและจากทีมงาน ระบุข้อกําหนดการจัดหาพนักงานที่จําเป็น และติดตามค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานเฉียบพลันที่ผู้ผลิตต้องเผชิญในวันนี้ การจัดตารางเวลาอย่างรอบคอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง
  5. การกำหนดขั้นตอนการทำงานการทําให้การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่มีช่องว่าง ความล่าช้า หรืออุปสรรค ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างทีม และการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับสถานะงาน ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการกําหนดตารางเวลา การรายงานสามารถช่วยระบุแนวโน้มและวิเคราะห์ตัวแปร ทำให้ผู้จัดการได้เจาะลึกยิ่งขึ้นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งสามารถปรับปรุงได้ สามารถทําการตัดสินใจ ดําเนินการเปลี่ยนแปลง ติดตามผลลัพธ์ และปรับแต่งเพิ่มเติมได้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบและ เป็นขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
  6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการต้องติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานคุณภาพ โดยมีวงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ต่อเนื่อง เมื่อมีการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อมูลจําเพาะจําเป็นต้องได้รับการอัปเดตและทีมที่เกี่ยวข้องต้องสามารถเข้าถึงได้ การปฏิบัติตามกฎระเบียบก็มีความสําคัญอย่างยิ่งในหลายอุตสาหกรรมและต้องการการรายงานที่แม่นยํา การเข้าถึงข้อมูลอย่างเสมอภาคช่วยให้เห็นรายละเอียดในเวลาและสถานที่ที่ต้องการมากที่สุด
  7. การลดของเสียเนื่องจากผู้ผลิตมุ่งมั่นที่จะบรรลุความยั่งยืนมากขึ้น จึงให้ความสำคัญกับการลดของเสียเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงการลดการใช้พลังงาน น้ำ และวัตถุดิบ การลดของเสียเป็นสิ่งสําคัญ และการพัฒนาความสอดคล้องและการควบคุมคุณภาพ หมายถึง ยูนิตเล็ก ๆ จะต้องถูกกําจัดหรือปรับปรุงใหม่ การเข้าถึงข้อมูลจะช่วยทีมงานในการตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องจักรที่เหมาะสม การปรึกษาธนาคารความรู้สําหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป และการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจําเพาะและตัวแปรที่เหมาะสม
  8. ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ารให้บริการหลังการขายต้องอาศัยการเข้าถึงรายละเอียดบัญชีและผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทม์ เพื่อตอบคําถามของลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า ข้อตกลงการให้บริการ สถานะประกันสินค้า และการบํารุงรักษาเชิงป้องกันตามกําหนดเวลา การส่งมอบบริการจําเป็นต้องเข้าถึงสถานที่และความพร้อมทำงานของช่างเทคนิค เพื่อส่งบุคคลที่เหมาะสมไปยังงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ ข้อตกลงระดับบริการ และความเร่งด่วน
  9. การแก้ปัญหาได้สำเร็จตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกางเทคนิคภาคสนามที่ไซต์งานจําเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลจากระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่อง ประวัติการให้บริการ สถานะคงคลังของชิ้นส่วน และความพร้อมของการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือการอัปเกรด ช่างเทคนิคที่มีข้อมูลที่ถูกต้องจะถูกมองว่าเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจ และมักจะทําการขายภาคสนามได้

ก้าวถัดไป

ผู้ผลิตที่พิจารณาปรับใช้โซลูชัน ERP เป็นครั้งแรก หรืออัปเกรดโซลูชันเดิม มักจะเปรียบเทียบผู้เสนอบริการหลายรายกับฟังก์ชันการทํางานของโซลูชันที่เสนอมา ปัจจัยที่อาจมองข้ามไปได้คือ การใช้งานระบบและวิธีการที่พนักงานทั่วทั้งองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูล ผู้ขายบางรายเสนอโซลูชัน ERP ที่ซับซ้อนและใช้งานยาก ซึ่งหมายความว่าจะมีหลายฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้

ในทางตรงกันข้าม โซลูชันบางอย่างมีฟังก์ชันการทํางานเฉพาะอุตสาหกรรมในตัว และคำนึงเรื่องการใช้งานง่ายเป็นอันดับแรก การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นคุณลักษณะที่ต้องมองหาในการเลือก ERP อัจฉริยะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Infor OS® และวิธีการที่แพลตฟอร์มปฏิบัติการแบบดิจิทัลทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายต่อผู้ใช้แนวหน้าด้านการปฏิบัติการ

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา