CloudSuite™ Food & Beverage

ระบบซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม
Food & Beverages

สร้างขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

Infor CloudSuite Food & Beverage นำเสนอเครื่องมือในการเร่งห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ช่วยนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และนำประสิทธิภาพมาใช้อย่างทั่วถึง แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอความสามารถในการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั่วทุกภาคส่วนที่สำคัญของอุตสาหกรรม รวมถึงขนมอบ เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก อาหารสำเร็จรูปและแช่เย็น และส่วนผสมอาหาร ภายในโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และปลอดภัย

ไฮไลต์

 • โซลูชันที่สมบูรณ์และยืดหยุ่น
 • สร้างขึ้นเพื่อความท้าทายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 • จัดการเวลาที่ใช้ในช่วงสั้น ๆ
 • พัฒนากลยุทธ์ช่องทางการทำตลาด
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคับ

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ CloudSuite™ Food & Beverage

โบรชัวร์

คุณสมบัติและข้อดี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต

การปฏิบัติงานด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • การคาดการณ์และการวางแผนความต้องการ
 • การวางแผนและการจัดตารางการผลิต
 • การจัดการอายุการเก็บรักษาและความแปรผันตามฤดูกาล
 • การจัดการสูตรอาหาร สูตรผสมที่ใช้ต้นทุนน้อยที่สุด
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านฉลากแบบรวม
 • การจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ขั้นสูง
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 • การมองเห็นข้อมูลสินค้าคงคลังของวัตถุดิบ/ส่วนผสม
 • การตรวจสอบย้อนกลับตลอดกระบวนการ
 • การจัดการคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย
การวิเคราะห์และการรายงาน

การวิเคราะห์และการรายงาน

 • เครื่องมือการรายงานในตัวที่ใช้งานง่าย
 • ระบบธุรกิจอัจฉริยะบนเครือข่าย
 • UI และเครื่องมือด้านผลิตภาพที่ทันสมัย

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา