Conquering business complexity Executive   Brief Thai 457px

เรียนรู้ 10 วิธีการที่การประมวลผลบนระบบคลาวด์พิชิตความซับซ้อนทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด
1143233361 colleagues computer spain office HR GENERAL 1600x800
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

การพิชิตความซับซ้อนทางธุรกิจ

Overview

ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมและความสามารถขั้นสูงในตัว โซลูชันระบบคลาวด์จึงหาซื้อได้ง่ายกว่า เป็นเจ้าของได้ง่ายกว่า และใช้งานได้ง่ายกว่า สรุปสำหรับผู้บริหารนี้จะพิจารณาถึงเรื่องความเร่งด่วนเบื้องหลังการปรับปรุงให้ทันสมัย ในขณะที่องค์กรต่างๆ พยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้ที่เร่งการปรับระบบให้เป็นดิจิทัลในปี 2020 กับผู้ที่หยุดโครงการริเริ่มไว้ชั่วคราว อ่านเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 10 วิธีการหลักที่การประมวลผลบนระบบคลาวด์ช่วยให้องค์กรเผชิญกับความซับซ้อนทางธุรกิจในปัจจุบัน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา