th Döhler optimizes capacity utilization with Infor Production Scheduling Case Study Thai 

Döhler เพิ่มประสิทธิภาพการใช้กำลังการผลิตด้วยโซลูชันการจัดตารางการผลิตของ Infor

ดาวน์โหลด
384686517 bottles conveyor   Pattern Adobe
กรณีศึกษา

Döhler ปรับปรุงการใช้กำลังการผลิต

Overview

Döhler ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระดับแนวหน้าในด้านส่วนผสมจากธรรมชาติและระบบส่วนผสมสำหรับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เคยประสบความท้าทายครั้งใหญ่ในเรื่องกำลังการผลิตเมื่อต้องจัดการกับกระบวนการหมักของถังหมักของตน เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ เหล่าผู้นำจึงตระหนักว่าบริษัทต้องการโซลูชันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานถังหมักเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีที่การนำโซลูชันการจัดตารางการผลิตของ Infor มาใช้ช่วยให้ Döhler สามารถลดต้นทุนอันส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของตนได้เป็นอย่างมาก

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา