จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

1058394334 Older woman tablet farm fruit dayinlife 
From farm to table eBook Thai 457px
อีบุ๊ก

จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

Overview

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยรสชาติเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ปัจจุบัน ประเด็นด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และสังคมอย่างเช่นประเด็นด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญพอๆ กัน

บริษัทอาหารและเครื่องดื่มจะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงสังคมในปัจจุบันได้อย่างไร กระบวนการส่งต่อผลิตภัณฑ์จากฟาร์มไปสู่โต๊ะอาหารมีอะไรบ้าง และเครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไร eBook นี้จะตอบคำถามทั้งหมดนี้ รวมถึงคำถามอื่นๆ อีกมากมาย

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

ต้องระบุข้อมูลในช่องที่มี *

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา แล้วเราจะดำเนินการให้ตัวแทนด้านการพัฒนาธุรกิจติดต่อคุณภายใน 24 ชั่วโมงทำการ

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมให้ Infor ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มข้างต้นเพื่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือลูกค้าจริงของเรา หรือลูกค้าตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา